خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : ورود به کربلا

موضوع : ورود به کربلا
   تعداد 51
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب دوم محرم 97 - زمینه - یارا دلبر و دلدارا            تعداد استفاده : 554
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106309
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب دوم محرم 97 - تک - چشم امید همه سوی تو باشد            تعداد استفاده : 568
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106308
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب دوم محرم 97 - شور - وای حسین            تعداد استفاده : 515
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106307
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب دوم محرم 97 - واحد - غریب کربلا مولانا            تعداد استفاده : 484
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106306
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب دوم محرم 97 - شور - شعر خوانی            تعداد استفاده : 544
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106305
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب دوم محرم 97 - واحد - با صد جلالت            تعداد استفاده : 552
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106304
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب دوم محرم 97 - زمینه - من به عشق تو اسیر این جاده شدم            تعداد استفاده : 556
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106303
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب دوم محرم 97 - روضه            تعداد استفاده : 544
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106302
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب دوم محرم 97 - شور - اگه بیراهه بذاره            تعداد استفاده : 530
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106301
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب دوم محرم 97 - شور - الهی که چراغ روضه هات روشن باشه            تعداد استفاده : 551
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106300
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب دوم محرم 97 - شور - عشق یعنی کربلا            تعداد استفاده : 543
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106299
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب دوم محرم 97 - شور - حرم تو دل منو میبره            تعداد استفاده : 529
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106298
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیشب دوم محرم 97 - شور - منو‌ و حال قشنگ نوکری تو روضت            تعداد استفاده : 414
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106297
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیشب دوم محرم 97 - سنگین - در کوچه پرچم‌میزنم            تعداد استفاده : 388
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106296
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب اول محرم 97 - پیش زمینه - پیشت نباشم دلم آشوبه            تعداد استفاده : 568
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106295
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب اول محرم 97 - واحد - بنویسید مرا یار اباعبدالله            تعداد استفاده : 596
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106294
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب اول محرم 97 - واحد - فدای تو میشم فقط با یک اشاره            تعداد استفاده : 567
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106293
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب اول محرم 97 - شور - روضه بهشتم            تعداد استفاده : 598
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106292
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب اول محرم 97 - زمینه - یا حسین نفس میکشم            تعداد استفاده : 569
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106291
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریشب اول محرم 97 - یاری نمونده اینجا            تعداد استفاده : 869
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106290
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب اول محرم 97- شور - واسم‌نگاهت نفسه، نفس            تعداد استفاده : 522
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106289
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیشب اول محرم 97 - روضه            تعداد استفاده : 726
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106288
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب اول محرم 97 - ســلام ماه مناجاتیان            تعداد استفاده : 548
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106287
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورشب اول محرم 97 - روضه            تعداد استفاده : 476
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106286
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب اول محرم 97 - به دست‌و پاى دل موى            تعداد استفاده : 528
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106285
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب اول محرم 97 - شـیعـتى مَهْـما شَرِبتٌم            تعداد استفاده : 452
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106284
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب اول محرم97 - روضه - کسى‌که داغ دلش‌فاطمه است            تعداد استفاده : 438
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106283
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب اول محرم 97- سینه زنی - قســـمتى از کتاب فتــــح خـــــون            تعداد استفاده : 462
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106282
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب اول محرم 97- واحد - قبله عاشقان بود تُربت            تعداد استفاده : 443
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106281
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب اول محرم 97- زمینه - بـه پاى پرچـــم سُرخت            تعداد استفاده : 450
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106280
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب اول محرم 97 - واحد - شدى‌پاره پاره، قصیده            تعداد استفاده : 443
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106279
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب اول محرم 97 - روضه            تعداد استفاده : 495
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106278
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب اول محرم 97 - پیش زمینه - پیشت نباشم دلم آشوبه            تعداد استفاده : 479
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106277
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب اول محرم 97 - واحد - بنویسید مرا یار اباعبدالله            تعداد استفاده : 419
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106276
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب اول محرم 97 - واحد - فدای تو میشم فقط با یک اشاره            تعداد استفاده : 504
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106275
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب اول محرم 97 - روضه - دنبال تو میگردم            تعداد استفاده : 485
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106274
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب اول محرم 97 - شور - تو روضه هات تا زنده ام            تعداد استفاده : 575
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106273
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب اول محرم 97 - واحد - بارون اشکامو این نامه ی غریب میفهمه            تعداد استفاده : 555
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106272
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب اول محرم 97 - شور - چه احساس قشنگی میرسونه            تعداد استفاده : 515
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106271
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب اول محرم 97 - شعرخوانی - تکیه ها را باز با عشق تو بر ما کرده ایم            تعداد استفاده : 533
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106270
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب اول محرم 97 - شور - رفیق زیاد دارم ولی این آقا یه چیز دیگست            تعداد استفاده : 556
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106269
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب اول محرم 97 - زمینه - بی تو چی سر من آورد آقا کوفه            تعداد استفاده : 539
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیشب اول محرم 97 - شور - بسم الله از ما اجازه از شما            تعداد استفاده : 370
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیشب اول محرم 97 - شور پایانی - بازببین‌اومدم            تعداد استفاده : 370
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیشب اول محرم 97 - زمینه - بازاز غمت دم میزنم            تعداد استفاده : 393
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیشب اول محرم 97 - حماسی - دست خالی اومدم            تعداد استفاده : 394
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشب اول محرم 97 - زمینه - حسین یا شهید الشهدا            تعداد استفاده : 743
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشب اول محرم - واحد - از ابرهای چشمام            تعداد استفاده : 734
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 106262
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریپناه بر خدا از این کربلا            تعداد استفاده : 456
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریپناه بر خدا از این کربلا            تعداد استفاده : 266
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 15473
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیاگه تو نبودی کی بهم حیات می داد/ ورود کاروان به کربلا            تعداد استفاده : 232
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 15470
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,012,712,006