خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : جامعه

موضوع : جامعه
   تعداد 1687
   سخنرانی دکتر بهشتی درباره آزادی - 10.3 مگابایت270
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان :
کد: 105341
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   سخنرانی دکتر بهشتی درباره برداشت انحرافی - 13.1 مگابایت237
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان :
کد: 105340
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   سخنرانی دکتر بهشتی درباره انسان و تاریخ - 6.91 مگابایت285
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان :
کد: 105339
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   سخنرانی دکتر بهشتی درباره حدود آزادی در اجتماع - 14.0 مگابایت282
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان :
کد: 105338
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   سخنرانی دکتر بهشتی درباره حدود آزادی - 9.76 مگابایت264
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان :
کد: 105337
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   سخنرانی دکتر بهشتی درباره هویت اسلامی - 11.8 مگابایت261
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان :
کد: 105336
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   سخنرانی دکتر بهشتی درباره وحدت - 11.3 مگابایت280
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان :
کد: 105333
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
دکتر ولایتیانقلاب اسلامی الگوی بیداری اسلامی394
سخنرانی ها
اثر : دکتر ولایتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:39:28
زمان : 00:39:28
کد: 44862
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
دکتر ولایتیتمایز طب سنتی و مدرن؟!371
سخنرانی ها
اثر : دکتر ولایتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:47:09
زمان : 00:47:09
کد: 44854
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
دکتر ولایتیتروریسم و سابقه تاریخی آن376
سخنرانی ها
اثر : دکتر ولایتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:45:54
زمان : 00:45:54
کد: 44853
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
دکتر ولایتیدائره المعارف پزشکی399
سخنرانی ها
اثر : دکتر ولایتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:47:39
زمان : 00:47:39
کد: 44852
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
دکتر ولایتیپیرامون نظریه بیداری اسلامی403
سخنرانی ها
اثر : دکتر ولایتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:30:50
زمان : 00:30:50
کد: 44851
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد رحیم پور ازغدیما و انقلاب جهانی خمینی765
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:58:59
زمان : 00:58:59
کد: 43543
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد رحیم پور ازغدیانقلابیون 57، چه می خواستند؟ چه نمی خواستند؟764
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:43:30
زمان : 00:43:30
کد: 43542
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد رحیم پور ازغدیچگونه گفتگو کنیم 1708
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:42:43
زمان : 00:42:43
کد: 43540
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد رحیم پور ازغدیاهمیت مطالعه و کتابخوانی740
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:54:41
زمان : 00:54:41
کد: 43535
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد رحیم پور ازغدینهضت تولید علم713
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:47:15
زمان : 00:47:15
کد: 43534
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد رحیم پور ازغدیجهانی که می خواهیم بسازیم691
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 12:51
زمان : 12:51
کد: 43533
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد رحیم پور ازغدیویژگیهای علم جدید در غرب694
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:26:41
زمان : 00:26:41
کد: 43532
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد رحیم پور ازغدیپرسش و پاسخ698
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:02:10
زمان : 01:02:10
کد: 43531
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد رحیم پور ازغدیتمدن و فرهنگ712
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:45:15
زمان : 00:45:15
کد: 43530
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد رحیم پور ازغدیرسانه و افکار عمومی692
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:38:39
زمان : 00:38:39
کد: 43529
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد رحیم پور ازغدیهنر نیمی اندیشیدنی و نیمی شهودی691
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:39:51
زمان : 00:39:51
کد: 43528
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد رحیم پور ازغدیجلسه اول692
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:06:31
زمان : 01:06:31
کد: 43527
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد رحیم پور ازغدیجلسه دوم712
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:47:42
زمان : 00:47:42
کد: 43526
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,932,721,213