خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : جامعه

موضوع : جامعه
   تعداد 1687
   سخنرانی دکتر بهشتی درباره آزادی - 10.3 مگابایت140
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان :
کد: 105341
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر بهشتی درباره وحدت - 11.3 مگابایت133
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان :
کد: 105333
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر ولایتیانقلاب اسلامی الگوی بیداری اسلامی286
سخنرانی ها
اثر : دکتر ولایتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:39:28
زمان : 00:39:28
کد: 44862
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر ولایتیتمایز طب سنتی و مدرن؟!273
سخنرانی ها
اثر : دکتر ولایتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:47:09
زمان : 00:47:09
کد: 44854
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر ولایتیتروریسم و سابقه تاریخی آن267
سخنرانی ها
اثر : دکتر ولایتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:45:54
زمان : 00:45:54
کد: 44853
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر ولایتیدائره المعارف پزشکی286
سخنرانی ها
اثر : دکتر ولایتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:47:39
زمان : 00:47:39
کد: 44852
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر ولایتیپیرامون نظریه بیداری اسلامی284
سخنرانی ها
اثر : دکتر ولایتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:30:50
زمان : 00:30:50
کد: 44851
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیما و انقلاب جهانی خمینی467
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:58:59
زمان : 00:58:59
کد: 43543
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیانقلابیون 57، چه می خواستند؟ چه نمی خواستند؟482
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:43:30
زمان : 00:43:30
کد: 43542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیچگونه گفتگو کنیم 1413
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:42:43
زمان : 00:42:43
کد: 43540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیاهمیت مطالعه و کتابخوانی446
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:54:41
زمان : 00:54:41
کد: 43535
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدینهضت تولید علم426
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:47:15
زمان : 00:47:15
کد: 43534
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیجهانی که می خواهیم بسازیم414
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 12:51
زمان : 12:51
کد: 43533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیویژگیهای علم جدید در غرب422
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:26:41
زمان : 00:26:41
کد: 43532
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیپرسش و پاسخ418
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:02:10
زمان : 01:02:10
کد: 43531
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیتمدن و فرهنگ436
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:45:15
زمان : 00:45:15
کد: 43530
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیرسانه و افکار عمومی411
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:38:39
زمان : 00:38:39
کد: 43529
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیهنر نیمی اندیشیدنی و نیمی شهودی412
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:39:51
زمان : 00:39:51
کد: 43528
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیجلسه اول433
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:06:31
زمان : 01:06:31
کد: 43527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیجلسه دوم435
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:47:42
زمان : 00:47:42
کد: 43526
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,837,516,682