خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : خطبه غدیر

موضوع : خطبه غدیر
   تعداد 14
  خطبه غدیر فصل 9294
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:03:15
توضیحات : Ghadir96
زمان : 00:03:15
کد: 97968
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
  خطبه غدیر فصل 8295
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:04:25
توضیحات : Ghadir96
زمان : 00:04:25
کد: 97967
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
  خطبه غدیر فصل 7298
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:09:31
توضیحات : Ghadir96
زمان : 00:09:31
کد: 97966
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
  خطبه غدیر فصل 6310
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:06:17
توضیحات : Ghadir96
زمان : 00:06:17
کد: 97965
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
  خطبه غدیر فصل 5319
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:07:40
توضیحات : Ghadir96
زمان : 00:07:40
کد: 97964
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
  خطبه غدیر فصل 4307
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:05:11
توضیحات : Ghadir96
زمان : 00:05:11
کد: 97963
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
  خطبه غدیر فصل 3302
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:17:51
توضیحات : Ghadir96
زمان : 00:17:51
کد: 97962
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
  خطبه غدیر فصل 11289
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:11:15
توضیحات : Ghadir96
زمان : 00:11:15
کد: 97961
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
  خطبه غدیر فصل 1311
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:14:03
توضیحات : Ghadir96
زمان : 00:14:03
کد: 97960
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
  خطبه غدیر (هیئت میرداماد) بخش سوم289
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:26:28
توضیحات : Ghadir96
زمان : 00:26:28
کد: 97959
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
  خطبه غدیر (هیئت میرداماد) بخش دوم289
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:19:48
توضیحات : Ghadir96
زمان : 00:19:48
کد: 97958
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
  خطبه غدیر (هیئت میرداماد) بخش اول291
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:27:55
توضیحات : Ghadir96
زمان : 00:27:55
کد: 97957
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
   خطبه غدیر فصل 10302
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:07:27
توضیحات : Ghadir96
زمان : 00:07:27
کد: 97956
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
     خطبه غدیر فصل 2    291
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:09:58
توضیحات : Ghadir96
زمان : 00:09:58
کد: 97955
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,960,372,284