خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : دعای توسل

موضوع : دعای توسل
   تعداد 49
حاج محسن فرهمند آزادفرهمند-دعای توسل1576
ادعیه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:14:35
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:14:35
کد: 103693
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 دعای توسل598
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:16:18
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:16:18
کد: 103625
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 دعای توسل515
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:22:06
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:22:06
کد: 103565
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 دعای توسل498
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:16:25
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:16:25
کد: 103564
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج مهدی سماواتیقرائت دعای توسل توسط مهدی سماواتی / فاطمیه ۱۴۳۴ - 1392/01/221007
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:42:41
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:42:41
کد: 103499
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سید مهدی میرداماددعای توسل- با نوای حاج مهدی میر داماد(تصویری)1130
ادعیه
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:15:15
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:15:15
کد: 103496
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سید مهدی میردامادحاج سید مهدی میرداماد-قرائت دعای توسل (تصویری)728
ادعیه
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:16:06
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:16:06
کد: 103482
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سعید حدادیاندعای توسل با نوای حاج حسین سازور و حاج سعید حدادیان-صوتی1530
ادعیه
اثر : حاج سعید حدادیان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:23:37
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:23:37
کد: 103465
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سعید حدادیاندعای توسل با نوای حاج حسین سازور و حاج سعید حدادیان-تصویری863
ادعیه
اثر : حاج سعید حدادیان
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:23:37
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:23:37
کد: 103464
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج احمد نیکبختیانحاج احمد نیکبختیان-دعای توسل448
ادعیه
اثر : حاج احمد نیکبختیان
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:21:24
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:21:24
کد: 103455
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج صادق اهنگراندعای توسل به نوای حاج صادق آهنگران (مسجد مقدس جمکران)932
ادعیه
اثر : حاج صادق اهنگران
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:15:57
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:15:57
کد: 103453
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج احمد نیکبختیاندعای پرفیض توسل با نوای حاج احمد نیکبختیان433
ادعیه
اثر : حاج احمد نیکبختیان
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:21:23
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:21:23
کد: 103445
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سید مهدی میردامادحاج مهدی میرداماد - قرائت دعای توسل در حرم مطهر رضوی618
ادعیه
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:28:14
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:28:14
کد: 103442
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج میثم مطیعیدعای توسل - با نوای حاج میثم مطیعی - حرم امام رضا (علیه السلام)747
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:35:43
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:35:43
کد: 103426
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج مهدی سماواتیدعای توسل با نوای حاج مهدی سماواتی435
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:14:34
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:14:34
کد: 103386
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج مهدی سماواتیقرائت دعای توسل با نوای حاج مهدی سماواتی797
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:40:44
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:40:44
کد: 103380
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج مهدی سماواتیقرائت دعای توسل با نوای استاد سماواتی416
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:14:26
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:14:26
کد: 103370
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج حاج مرتضی طاهریدعای توسل با نوای حاج مرتضی طاهری - صوتی984
ادعیه
اثر : حاج حاج مرتضی طاهری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:20:08
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:20:08
کد: 103360
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج حاج مرتضی طاهریدعای توسل با نوای حاج مرتضی طاهری - تصویری507
ادعیه
اثر : حاج حاج مرتضی طاهری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:20:08
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:20:08
کد: 103359
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج مهدی سلحشوردعای توسل3567
ادعیه
اثر : حاج مهدی سلحشور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15247
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سید مهدی میرداماددعای توسل1179
ادعیه
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15234
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج عبدالرضا هلالیدعای توسل2863
ادعیه
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15231
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج حسین سازوردعای توسل655
ادعیه
اثر : حاج حسین سازور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15227
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محسن فرهمند آزاددعای توسل786
ادعیه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15192
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج مهدی سماواتیدعای توسل - قسمت دوم869
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15164
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,960,255,557