خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی

موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
   تعداد 126
   دعای ابوحمزه ثمالی با صدای مهدی سماواتی - زمان: ۰۲:۱۷:۵۲ - ۳۹.۴ مگابایت            تعداد استفاده : 3901
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 02:17:52
مدت : 02:17:52
کد: 105257
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای ابوحمزه ثمالی با صدای رفیعی - زمان: ۰۱:۱۲:۰۶ - ۱۰.۰۳ مگابایت            تعداد استفاده : 2712
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 01:12:06
مدت : 01:12:06
کد: 105256
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای ابوحمزه ثمالی با صدای موسی اسدی - زمان: ۰۰:۵۴:۱۸ - ۷.۷۲ مگابایت            تعداد استفاده : 2643
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:54:18
مدت : 00:54:18
کد: 105255
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای ابوحمزه ثمالی با صدای سید عبدالرسول الحسینی - زمان: ۰۱:۰۰:۲۷ - ۱۳.۸ مگابایت            تعداد استفاده : 2207
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 01:00:27
مدت : 01:00:27
کد: 105254
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای ابوحمزه ثمالی با صدای باسم الکربلائی - زمان: ۰۰:۴۸:۰۵ - ۱۱.۰ مگابایت            تعداد استفاده : 2644
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:48:05
مدت : 00:48:05
کد: 105253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای ابوحمزه ثمالی با صدای میثم التمار - زمان: ۰۰:۵۷:۲۸ - ۲۶.۳ مگابایت            تعداد استفاده : 2879
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:57:28
مدت : 00:57:28
کد: 105252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای ابوحمزه با نوای حاج محمود کریمی            تعداد استفاده : 3364
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:18:05
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:18:05
کد: 103765
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی | فراز ابتدایی دعای ابوحمزه ثمالی 1392/4/29            تعداد استفاده : 1662
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:24
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:26:24
کد: 103738
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی | فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی (بخش دوم) 1392/4/30            تعداد استفاده : 1285
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:13:05
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:13:05
کد: 103737
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی | فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی (بخش سوم) 1392/4/31            تعداد استفاده : 1144
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:41
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:15:41
کد: 103736
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی | فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی (بخش چهارم) 1392/5/2            تعداد استفاده : 1131
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:19
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:20:19
کد: 103735
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی | فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی (بخش پنجم) 1392/5/3            تعداد استفاده : 1115
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:22:56
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:22:56
کد: 103734
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید قاسم موسوی قهارسید قاسم موسوی قهار- قرائت فرازهائی از دعای ابوحمزه ثمالی در حضور رهبر معظم انقلاب 1393/04/08            تعداد استفاده : 3573
ادعیه
اثر : استاد سید قاسم موسوی قهار
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:06:38
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:06:38
کد: 103723
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حاج محمدرضا غلامرضا زاده - فراز هایی از دعای ابوحمزه ثمالی            تعداد استفاده : 889
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:04:49
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:04:49
کد: 103712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی با نوای حامد سلطانی در حضور رهبر معظم انقلاب            تعداد استفاده : 810
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:07:07
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:07:07
کد: 103708
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای ابو حمزه ثمالی با نوای آیت الله سید ابوالحسن مهدوی - زینبیه سلام الله علیها اصفهان - 1396-03-11            تعداد استفاده : 1231
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:25:52
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 02:25:52
کد: 103707
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای ابوحمزه ثمالی            تعداد استفاده : 1141
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:29
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:31:29
کد: 103600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیحاج مهدی سماواتی - دعای ابوحمزه ثمالی            تعداد استفاده : 775
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:30:11
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:30:11
کد: 103443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 فرازهائی از دعای ابو حمژه ثمالی با نوای استاد زین العابدینی فرد (صوتی)            تعداد استفاده : 855
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:31
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:06:31
کد: 103373
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 فرازهائی از دعای ابو حمژه ثمالی با نوای استاد زین العابدینی فرد (تصویری)            تعداد استفاده : 543
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:06:31
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:06:31
کد: 103372
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریفرازهائی از دعای ابو حمژه ثمالی با نوای استاد محمدرضا طاهری            تعداد استفاده : 782
ادعیه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:03:20
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:03:20
کد: 103371
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی مختاریشب چهاردهم رمضان- فرازی از قرائت دعای ابوحمزه ثمالی - مناجات - 1394            تعداد استفاده : 1351
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج مهدی مختاری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:35:32
توضیحات : Moharam94-2
مدت : 00:35:32
کد: 50832
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاوداننکاتی از دعای ابوحمزه 12 - وسائل توبه            تعداد استفاده : 597
سخنرانی ها
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:25
مدت : 00:08:25
کد: 43013
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاوداننکاتی از دعای ابوحمزه 9 - آثار امید به پروردگار            تعداد استفاده : 563
سخنرانی ها
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:08
مدت : 00:05:08
کد: 43010
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاوداننکاتی از دعای ابوحمزه 10 - جود و کرم الهی            تعداد استفاده : 546
سخنرانی ها
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:57
مدت : 00:05:57
کد: 43009
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاوداننکاتی از دعای ابوحمزه 11 - توجه و توسل به پروردگار            تعداد استفاده : 421
سخنرانی ها
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:57
مدت : 00:06:57
کد: 43008
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاوداننکاتی از دعای ابوحمزه 2 - شناخت علت و معلول در رسیدن به کمال            تعداد استفاده : 330
سخنرانی ها
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:22
مدت : 00:03:22
کد: 43007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاوداننکاتی از دعای ابوحمزه 3 - چگونگی مشمول رحمت الهی شدن            تعداد استفاده : 318
سخنرانی ها
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:27
مدت : 00:05:27
کد: 43006
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاوداننکاتی از دعای ابوحمزه 4 - آثار شناخت نتایج اخروی اعمال            تعداد استفاده : 307
سخنرانی ها
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:43
مدت : 00:03:43
کد: 43005
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاوداننکاتی از دعای ابوحمزه 5 - راه اجابت صحیح دعوت الهی            تعداد استفاده : 264
سخنرانی ها
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:20
مدت : 00:08:20
کد: 43004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاوداننکاتی از دعای ابوحمزه 6            تعداد استفاده : 285
سخنرانی ها
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:19
مدت : 00:05:19
کد: 43003
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاوداننکاتی از دعای ابوحمزه 7 - دست نیاز به درگاه الهی            تعداد استفاده : 262
سخنرانی ها
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:12
مدت : 00:06:12
کد: 43002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاوداننکاتی از دعای ابوحمزه 8 - مذمت دل بستن به دنیا            تعداد استفاده : 245
سخنرانی ها
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:04
مدت : 00:05:04
کد: 43001
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاوداننکاتی از دعای ابوحمزه 1 - راه رهایی از عقوبت الهی            تعداد استفاده : 287
سخنرانی ها
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:47
مدت : 00:05:47
کد: 43000
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیتفسیر متون اصلی دعای ابو حمزه ثمالی            تعداد استفاده : 309
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:56:56
مدت : 00:56:56
کد: 40159
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیدعای ابو حمزه ثمالی نمونه ای از اصرار در دعا            تعداد استفاده : 294
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:55:47
مدت : 00:55:47
کد: 40157
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریانتفسیر دعای ابو حمزه ثمالی-معرفت به خداوند متعال            تعداد استفاده : 473
سخنرانی ها
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:25
مدت : 00:28:25
کد: 36501
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای ابوحمزه ثمالی - قسمت چهارم            تعداد استفاده : 9336
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15155
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای ابوحمزه ثمالی - قسمت سوم            تعداد استفاده : 5225
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15154
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای ابوحمزه ثمالی - قسمت دوم            تعداد استفاده : 4034
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15153
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای ابوحمزه ثمالی - قسمت اول            تعداد استفاده : 4132
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15152
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش ششم            تعداد استفاده : 1383
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15144
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش پنجم            تعداد استفاده : 1002
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15143
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش چهارم            تعداد استفاده : 922
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش سوم            تعداد استفاده : 884
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش دوم            تعداد استفاده : 903
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15140
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره سوم/بخش اول            تعداد استفاده : 963
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15139
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش هفتم            تعداد استفاده : 754
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15136
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش ششم            تعداد استفاده : 749
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش پنجم            تعداد استفاده : 722
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش چهارم/دعای مجیر            تعداد استفاده : 721
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش سوم            تعداد استفاده : 714
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش دوم            تعداد استفاده : 727
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15130
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره دوم/بخش اول            تعداد استفاده : 718
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15129
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره اول/بخش چهارم            تعداد استفاده : 694
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15127
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره اول/بخش سوم            تعداد استفاده : 710
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15126
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره اول/بخش دوم            تعداد استفاده : 548
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15123
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی/دوره اول/بخش اول            تعداد استفاده : 578
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15122
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی - قسمت هفتم            تعداد استفاده : 489
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15113
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی - قسمت ششم            تعداد استفاده : 515
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15112
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی - قسمت پنجم            تعداد استفاده : 538
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15111
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی - قسمت چهارم            تعداد استفاده : 1463
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی - قسمت سوم            تعداد استفاده : 910
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15109
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی - قسمت دوم            تعداد استفاده : 774
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15108
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی - قسمت اول            تعداد استفاده : 916
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15107
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریدعای ابو حمزه ثمالی - قسمت دوم            تعداد استفاده : 2664
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج مهدی منصوری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15087
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریدعای ابوحمزه ثمالی - قسمت اول            تعداد استفاده : 2580
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج مهدی منصوری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ماشاء الله عابدیدعای ابو حمزه ثمالی قسمت سوم            تعداد استفاده : 533
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج ماشاء الله عابدی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15000
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ماشاء الله عابدیدعای ابوحمزه ثمالی قسمت دوم            تعداد استفاده : 540
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج ماشاء الله عابدی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14999
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ماشاء الله عابدیدعای ابوحمزه ثمالی قسمت اول            تعداد استفاده : 570
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج ماشاء الله عابدی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14998
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی قسمت ششم            تعداد استفاده : 508
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14996
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی قسمت پنجم            تعداد استفاده : 493
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14995
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی قسمت چهارم            تعداد استفاده : 497
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14994
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی قسمت سوم            تعداد استفاده : 512
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14993
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی قسمت دوم            تعداد استفاده : 543
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14992
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی قسمت اول            تعداد استفاده : 603
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14991
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای ابوحمزه ثمالی3            تعداد استفاده : 585
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14826
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای ابوحمزه ثمالی            تعداد استفاده : 3210
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14825
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای ابوحمزه ثمالی _قسمت چهارم            تعداد استفاده : 578
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14824
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای ابوحمزه ثمالی_قسمت سوم            تعداد استفاده : 485
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای ابوحمزه ثمالی_ قسمت دوم            تعداد استفاده : 500
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای ابوحمزه ثمالی _قسمت اول            تعداد استفاده : 621
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14821
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریدعای ابوحمزه ثمالی_قسمت دوم            تعداد استفاده : 3885
ادعیه
اثر : حاج مهدی منصوری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14820
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریدعای ابوحمزه ثمالی _ قسمت اول            تعداد استفاده : 6648
ادعیه
اثر : حاج مهدی منصوری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی _قسمت ششم            تعداد استفاده : 502
ادعیه
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14816
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی_قسمت پنجم            تعداد استفاده : 502
ادعیه
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی _قسمت چهارم            تعداد استفاده : 467
ادعیه
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی_قسمت سوم            تعداد استفاده : 463
ادعیه
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14813
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی_قسمت دوم            تعداد استفاده : 521
ادعیه
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14812
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی_قسمت اول            تعداد استفاده : 527
ادعیه
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14811
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ماشاء الله عابدیدعای ابو حمزه ثمالی_قسمت سوم            تعداد استفاده : 462
ادعیه
اثر : حاج ماشاء الله عابدی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14810
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ماشاء الله عابدیدعای ابو حمزه ثمالی_قسمت دوم            تعداد استفاده : 460
ادعیه
اثر : حاج ماشاء الله عابدی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14809
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ماشاء الله عابدیدعای ابو حمزه ثمالی_قسمت اول            تعداد استفاده : 439
ادعیه
اثر : حاج ماشاء الله عابدی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14808
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمناجات شب دوم ماه مبارک رمضان 1393            تعداد استفاده : 460
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : قدیم الاحسان
مدت :
کد: 14511
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمناجات شب سوم ماه مبارک رمضان 1393            تعداد استفاده : 491
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : قدیم الاحسان
مدت :
کد: 14510
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمناجات شب چهارم ماه مبارک رمضان 1393            تعداد استفاده : 468
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : قدیم الاحسان
مدت :
کد: 14509
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمناجات شب پنجم ماه مبارک رمضان 1393            تعداد استفاده : 459
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : قدیم الاحسان
مدت :
کد: 14508
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمناجات شب هشتم ماه مبارک رمضان 1393            تعداد استفاده : 470
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : قدیم الاحسان
مدت :
کد: 14505
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمناجات شب نهم ماه مبارک رمضان 1393            تعداد استفاده : 451
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : قدیم الاحسان
مدت :
کد: 14504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمناجات شب دوم ماه مبارک رمضان1393 دوم            تعداد استفاده : 469
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : قدیم الاحسان
مدت :
کد: 14503
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,570,223