خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : دعای ندبه

موضوع : دعای ندبه
   تعداد 28
 ترجمه دعای ندبه از موسسه شراب بهشتی888
ادعیه
نوع فایل : صوت
زمان : 34:00
زمان : 34:00
کد: 103932
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 دعای ندبه858
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:26:47
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:26:47
کد: 103651
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 دعای ندبه700
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:26:19
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:26:19
کد: 103563
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 دعای ندبه507
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:31:58
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:31:58
کد: 103560
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیدعای ندبه با نوای حاج محمود کریمی1185
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:09:41
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 01:09:41
کد: 103523
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 دعای ندبه _ بخش دوم492
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:30:43
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:30:43
کد: 103512
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 دعای ندبه _ بخش اول451
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:31:53
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:31:53
کد: 103511
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج میثم مطیعیدعای ندبه با نوای حاج میثم مطیعی902
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:52:20
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:52:20
کد: 103431
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج میثم مطیعیدعای ندبه با نوای حاج میثم مطیعی 95/06/26666
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:47:20
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:47:20
کد: 103383
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 دعای روحبش ندبه با نوای حاج مهدی رسولی (حرم مطهر حضرت زینب سلام الله - سوریه)485
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:58:53
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:58:53
کد: 103367
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانمقام دعای ندبه384
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:39:34
زمان : 00:39:34
کد: 32154
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومنیدعای ندبه-بخش سوم552
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومنی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 09:49
توضیحات : 09:49 جمعه16/02/90
زمان : 09:49
کد: 26987
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانمقام و شرح دعای ندبه/ جلسه چهارم427
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 21651
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانمقام و شرح دعای ندبه/ جلسه سوم397
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 21650
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانمقام و شرح دعای ندبه/ جلسه دوم407
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 21649
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانمقام و شرح دعای ندبه/ جلسه اول424
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 21648
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سعید حدادیاندعای ندبه1087
ادعیه
اثر : حاج سعید حدادیان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15238
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج مهدی سماواتیدعای ندبه - قسمت دوم814
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15162
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج مهدی سماواتیدعای ندبه - قسمت اول828
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15161
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج ملا باسم کربلاییدعای ندبه10769
ادعیه
اثر : حاج ملا باسم کربلایی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15101
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج مهدی منصوریدعای ندبه - قسمت دوم4410
ادعیه
اثر : حاج مهدی منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15090
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج مهدی منصوریدعای ندبه - قسمت اول4192
ادعیه
اثر : حاج مهدی منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15089
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مرحوم کافیدعای ندبه603
ادعیه
اثر : مرحوم کافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 14981
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج ملا باسم کربلاییدعای ندبه7993
ادعیه
اثر : حاج ملا باسم کربلایی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 6754
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد شیخ حسین انصاریاندعای ندبه628
ادعیه
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 50:55
توضیحات : دعای پرفیض و نورانی ندبه با صدای «حجت الاسلام انصاریان»(50:55)
زمان : 50:55
کد: 6505
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,933,245,969