خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : زیارت ائمه بقیع (ع)

موضوع : زیارت ائمه بقیع (ع)
   تعداد 22
حاج محسن فرهمند آزادفرهمند-زیارت ائمه بقیع(ع)1322
ادعیه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:09:52
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:09:52
کد: 103679
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج منصور ارضیسر شب آمدم اما به سیاهی خوردم291
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
زمان :
کد: 19270
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
کربلایی جواد مقدمچه حرمی داره حسین ولی حسن آقام حرم نداره2 2299
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
زمان :
کد: 19269
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
کربلایی جواد مقدمیه آرزو مونده تو سینه اللهم الرزقنا مدینه313
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
زمان :
کد: 19268
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
کربلایی جواد مقدمویران شده خانه امید315
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
زمان :
کد: 19267
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
کربلایی جواد مقدمچه حرمی داره حسین ولی حسن آقام حرم نداره350
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
زمان :
کد: 19266
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
کربلایی جواد مقدمای پر پروازم وای تو بقیع بازم329
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
زمان :
کد: 19265
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
کربلایی جواد مقدماشک فلک چه می باره341
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
زمان :
کد: 19264
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
کربلایی جواد مقدمبه لطف و کرم ثارالله327
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
زمان :
کد: 19263
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج مهدی اکبریسر شب آمدم اما به سیاهی خوردم264
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
زمان :
کد: 19262
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج مهدی اکبریناجوانمردان از انجا صحن را برداشتند276
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
زمان :
کد: 19261
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج مهدی اکبریغروب و غم هوای بقیع282
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
زمان :
کد: 19260
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج مهدی اکبریکبوترای خسته جون283
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
زمان :
کد: 19259
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج سید مهدی میردامادبهبودی مریض و شفا فرق می کند2292
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
زمان :
کد: 19258
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج سید مهدی میردامادچون حرم نیست زائری هم نیست288
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
زمان :
کد: 19257
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج سید مهدی میردامادشبا وقتی مدینه غرق نوره281
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
زمان :
کد: 19256
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج سید مهدی میرداماداینجا به گوش ناله و فریاد و زمزمه است286
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
زمان :
کد: 19255
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج سید مهدی میردامادبهبودی مریض و شفا فرق می کند307
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
زمان :
کد: 19254
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج سید مهدی میردامادالهی یه روز براتون حرم بسازیم342
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
زمان :
کد: 19253
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج حسن خلجدوست دارم مثل کبوتر تو بقیعت400
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
زمان :
کد: 19252
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج محسن فرهمند آزادزیارت ائمه بقیع علیهم السلام620
ادعیه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15216
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 اباذر حلواجیزیارت ائمه بقیع علیهم السلام2732
ادعیه
اثر : اباذر حلواجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 7:27
توضیحات : زیارت ائمه بقیع با صدای اباذر حلواجی «اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ اَئِمَّةَ الْهُدى، اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ اَهْلَ التَّقْوى» (7:27)
زمان : 7:27
کد: 6558
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,896,206,605