خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : زیارت جامعه کبیره

موضوع : زیارت جامعه کبیره
   تعداد 139
 ترجمه زیارت جامعه کبیره از موسسه شراب بهشتی1143
ادعیه
نوع فایل : صوت
زمان : 32:31
زمان : 32:31
کد: 103934
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج محمود کریمیزیارت جامعه کبیره با نوای حاج محمود کریمی1519
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:18:51
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 01:18:51
کد: 103763
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج محمود کریمیزیارت جامعه کبیره امام نقی (ع) - با صدای محمود کریمی1082
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:58:33
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:58:33
کد: 103753
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج میثم مطیعیزیارت جامعه کبیره امام نقی الهادی (ع) - با صدای میثم مطیعی1173
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:35:10
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:35:10
کد: 103752
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 زیارت جامعه کبیره با نوای حاج منصور نورائی509
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:34:53
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:34:53
کد: 103494
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 زیارت جامعه کبیره با نوای حاج محسن طاهری489
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:32:07
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:32:07
کد: 103493
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج حاج مرتضی طاهریمرتضی طاهری-زیارت جامعه کبیره (تصویری)847
ادعیه
اثر : حاج حاج مرتضی طاهری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:32:07
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:32:07
کد: 103491
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج سید مهدی میردامادزیارت جامعه کبیره - با نوای حاج سید مهدی میرداماد869
ادعیه
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:30:01
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:30:01
کد: 103475
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج مهدی سماواتیزیارت جامعه کبیره-جاج مهدی سماواتی568
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:32:50
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:32:50
کد: 103457
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
آیت الله ناصری دولت آبادیفضائل دعای جامعه کبیره1838
سخنرانی ها
اثر : آیت الله ناصری دولت آبادی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:33:06
زمان : 00:33:06
کد: 39078
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیزیارت جامعه1592
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 21:32
زمان : 21:32
کد: 34903
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژادداستان های اخلاقی - شیخ انصاری و زیارت جامعه کبیره در نیمه شب1512
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 04:32
زمان : 04:32
کد: 33123
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حجت الاسلام و المسلمین عالیسیر نزولی و صعودی -شرح زیارت جامعه کبیره2010
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:37:39
زمان : 00:37:39
کد: 31240
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حجت الاسلام و المسلمین عالیشناخت مقام نورانی امامان معصوم علیهم السلام -شرح زیارت جامعه کبیره1639
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:46:20
زمان : 00:46:20
کد: 31239
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حجت الاسلام و المسلمین عالیباطن نورانی ائمه اطهار علیهم السلام -شرح زیارت جامعه کبیره1588
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:29:58
زمان : 00:29:58
کد: 31238
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حجت الاسلام و المسلمین عالیشرح صدر -شرح زیارت جامعه کبیره1598
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:00:13
زمان : 01:00:13
کد: 31237
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حجت الاسلام و المسلمین عالیسلام خدا به انبیاء و اولیا علیهم السلام -شرح زیارت جامعه کبیره1396
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:50:10
زمان : 00:50:10
کد: 31236
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حجت الاسلام و المسلمین عالیعوالم پنجگانه از نظر علماء دین -شرح زیارت جامعه کبیره1369
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:01:27
زمان : 01:01:27
کد: 31235
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حجت الاسلام و المسلمین عالیجمع کبیره معانی سلام-شرح زیارت جامعه کبیره1355
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:51:49
زمان : 00:51:49
کد: 31234
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حجت الاسلام و المسلمین عالیاسماء الله الحسنی -شرح زیارت جامعه کبیره1343
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:00:50
زمان : 01:00:50
کد: 31233
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حجت الاسلام و المسلمین عالیالسلام علیکم یا اهل بیت النبوه -شرح زیارت جامعه کبیره1373
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:32:24
زمان : 00:32:24
کد: 31232
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حجت الاسلام و المسلمین عالیآثار و برکات اسماء الهی -شرح زیارت جامعه کبیره1364
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین عالی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:29:46
زمان : 00:29:46
کد: 31231
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه اول1566
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:51:01
زمان : 00:51:01
کد: 27390
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه دوم1308
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:00:35
زمان : 01:00:35
کد: 27389
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر زیارت جامعه کبیره - جلسه سوم1211
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:02:24
زمان : 01:02:24
کد: 27388
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,874,227,598