خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : زیارت عاشورا

موضوع : زیارت عاشورا
   تعداد 54
   زیارت عاشورا با صدای مهدی صدقی - زمان: 00:16:14 - 3.72 مگابایت1154
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:16:14
زمان : 00:16:14
کد: 105282
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
   زیارت عاشورا  با صدای فرهمند - زمان: 00:16:44 - 3.83 مگابایت1152
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:16:44
زمان : 00:16:44
کد: 105281
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
   زیارت عاشورا با صدای محمود کریمی - زمان: 00:46:24 - 7.97 مگابایت1042
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:46:24
زمان : 00:46:24
کد: 105280
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
   زیارت عاشورا با صدای صادق آهنگران - زمان: 00:33:27 - 5.74 مگابایت980
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:33:27
زمان : 00:33:27
کد: 105279
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
   زیارت عاشورا با صدای محمد طاهری - زمان: 00:37:40 - 6.47 مگابایت1016
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:37:40
زمان : 00:37:40
کد: 105278
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
   زیارت عاشورا با صدای یونس حبیبی - زمان: 00:34:42 - 5.96 مگابایت1068
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:34:42
زمان : 00:34:42
کد: 105277
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
   زیارت عاشورا با صدای مهدی سماواتی - زمان: 00:20:31 - 3.52 مگابایت1080
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:20:31
زمان : 00:20:31
کد: 105276
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
   زیارت عاشورا  با صدای حاج منصور ارضی - زمان: 00:40:06 - 11.04 مگابایت1004
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:40:06
زمان : 00:40:06
کد: 105275
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
   زیارت عاشورا  با صدای شیخ مهدی حسینی - زمان: 00:21:34 - 4.94 مگابایت996
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:21:34
زمان : 00:21:34
کد: 105274
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
   زیارت عاشورا با صدای علی علیزاده - زمان: 00:20:01 - 9.17 مگابایت963
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:20:01
زمان : 00:20:01
کد: 105273
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
   زیارت عاشورا با صدای انصاریان - زمان: 00:17:38 - 4.04 مگابایت1027
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:17:38
زمان : 00:17:38
کد: 105272
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
   زیارت عاشورا با صدای مهدی سلطانی - زمان: 00:18:45 - 3.22 مگابایت848
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:18:45
زمان : 00:18:45
کد: 105271
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
   زیارت عاشورا با صدای محمد خلیلی - زمان: 00:25:06 - 5.74 مگابایت854
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:25:06
زمان : 00:25:06
کد: 105270
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
   زیارت عاشورا با صدای حاج حسن براتی - زمان: 00:14:37 - 6.70 مگابایت877
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:14:37
زمان : 00:14:37
کد: 105269
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
   زیارت عاشورا با صدای مداح فارسی - زمان: 00:20:41 - 3.55 مگابایت856
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
زمان : 00:20:41
زمان : 00:20:41
کد: 105268
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج محسن فرهمند آزادفرهمند-زیارت عاشورا638
ادعیه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:16:49
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:16:49
کد: 103665
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 زیارت عاشورا303
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:37:07
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:37:07
کد: 103616
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 زیارت عاشورا298
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:11:24
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 01:11:24
کد: 103615
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 زیارت عاشورا276
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:37:23
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:37:23
کد: 103614
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 زیارت عاشورا275
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:45:02
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:45:02
کد: 103613
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 زیارت عاشورا278
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:00:21
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 01:00:21
کد: 103612
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 زیارت عاشورا262
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:13:55
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:13:55
کد: 103611
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 زیارت عاشورا276
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:42:11
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:42:11
کد: 103610
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 زیارت عاشورا266
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:53:13
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:53:13
کد: 103609
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 زیارت عاشورا279
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:43:53
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:43:53
کد: 103608
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,883,600,208