خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : زیارت آل یاسین

موضوع : زیارت آل یاسین
   تعداد 13
 ترجمه زیارت آل یاسین از موسسه شراب بهشتی            تعداد استفاده : 3780
ادعیه
نوع فایل : صوت
مدت : 07:34
مدت : 07:34
کد: 103937
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادفرهمند-زیارت آل یس            تعداد استفاده : 4115
ادعیه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:16:42
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:16:42
کد: 103701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزاددعای بعد از زیارت آل یس            تعداد استفاده : 2247
ادعیه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:26
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:08:26
کد: 103700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت آل یاسین            تعداد استفاده : 1425
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:09
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:11:09
کد: 103595
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت آل یاسین            تعداد استفاده : 1289
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:51
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:11:51
کد: 103594
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت آل یاسین به صورت تصویری            تعداد استفاده : 1028
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:11:58
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:11:58
کد: 103477
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورزیارت آل یس امام زمان عج            تعداد استفاده : 1816
ادعیه
اثر : حاج حسین سازور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15229
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیزیارت آل یس امام زمان ع            تعداد استفاده : 2850
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15170
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت آل یاسین/محمد معتمدی            تعداد استفاده : 1251
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 8:01
توضیحات : سلام على آل یس / السلام علیک یا داعِى الله وربّانِى آیاته / سلام بر آل یاسین، سلام بر تو اى دعوت کننده به خدا و عارف به آیاتش... قرائت «زیارت آل یاسین» توسط آقای «محمد معتمدی» (8:01)
مدت : 8:01
کد: 6615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیزیارت آل یاسین 2            تعداد استفاده : 1829
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 8:58
توضیحات : قسمت دوم زیارت آل یاسین با نوای «محمود کریمی» (8:58)
مدت : 8:58
کد: 6596
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت آل یاسین/ معتمدی            تعداد استفاده : 1008
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 7:57
توضیحات : دعای شریف «آل یاسین» با نوای «آقای معتمدی»(7:57)
مدت : 7:57
کد: 6579
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت آل یاسین/ سید حسن نصرالله            تعداد استفاده : 1319
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 2:47
توضیحات : تلاوت دلنشین دعای آل یاسین با صدای سید حسن نصرالله (2:47)
مدت : 2:47
کد: 6485
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیزیارت آل یاسین            تعداد استفاده : 2334
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 14:06
توضیحات : زیارت آل یاسین با صدای دلنشین «مهدی سماواتی»(14:06)
مدت : 14:06
کد: 6478
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,546,299