خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان

موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
   تعداد 34
 دعای اللهم هذا شهر رمضان699
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:29:53
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:29:53
کد: 103756
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج میثم مطیعیبرادر میثم مطیعی: دعای وداع با ماه مبارک رمضان _ قسمت دوم691
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:57:55
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:57:55
کد: 103745
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج میثم مطیعیبرادر میثم مطیعی: دعای وداع با ماه مبارک رمضان _ قسمت اول631
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:30:38
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:30:38
کد: 103744
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 دعای اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام548
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:02:11
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:02:11
کد: 103729
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی | اللهم رب شهر رمضان 1392/5/2666
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:02:23
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:02:23
کد: 103727
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 یا علی و یا عظیم521
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:02:32
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:02:32
کد: 103722
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 اللهم ادخل علی اهل القبور السرور528
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:02:41
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:02:41
کد: 103721
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی | دعای شب های ماه مبارک رمضان از کتاب اقبال سید بن طاووس 1392/4/29631
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:04:49
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:04:49
کد: 103720
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 دعای امام سجاد علیه السلام به وقت فرارسیدن ماه مبارک رمضان523
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:03:30
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:03:30
کد: 103717
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محسن فرهمند آزادفرهمند-دعای سحرهای ماه رمضان1575
ادعیه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:19:06
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:19:06
کد: 103703
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محسن فرهمند آزادفرهمند-دعای سحرهای ماه رمضان716
ادعیه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:12:19
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:12:19
کد: 103668
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا طاهریدعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل ...827
ادعیه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15250
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سعید حدادیاندعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل ...964
ادعیه
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15240
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج میثم مطیعیدعای وداع امام سجاد ع با ماه مبارک رمضان602
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15222
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج رضا بکاییدعای وداع امام سجاد علیه السلام  با ماه مبارک رمضان/بخش دوم1639
ادعیه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15150
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج رضا بکاییدعای وداع امام سجاد علیه السلام با ماه مبارک رمضان/بخش اول1243
ادعیه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15149
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج رضا بکاییادعیه ورود به ماه مبارک رمضان773
ادعیه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15120
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج رضا بکاییدعای شب عید فطر657
ادعیه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15119
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج رضا بکاییدعای ورود به ماه رمضان662
ادعیه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15103
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 دعای یا علی یا عظیم ...427
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15010
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 دعای اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام474
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15009
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 دعای اللهم هذا شهر رمضان461
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15008
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سعید حدادیاندعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل ... دعای قرآن به سر گرفتن700
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 14788
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا طاهریدعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل ... دعای قرآن به سر گرفتن568
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 14787
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 دعای اللهم ادخل علی اهل القبور السرور387
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 14768
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,957,794,106