خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان

موضوع : سایر دعاهای ماه رمضان
   تعداد 34
 دعای اللهم هذا شهر رمضان584
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:29:53
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:29:53
کد: 103756
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج میثم مطیعیبرادر میثم مطیعی: دعای وداع با ماه مبارک رمضان _ قسمت دوم536
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:57:55
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:57:55
کد: 103745
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج میثم مطیعیبرادر میثم مطیعی: دعای وداع با ماه مبارک رمضان _ قسمت اول482
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:30:38
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:30:38
کد: 103744
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 دعای اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام452
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:02:11
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:02:11
کد: 103729
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی | اللهم رب شهر رمضان 1392/5/2527
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:02:23
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:02:23
کد: 103727
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 یا علی و یا عظیم410
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:02:32
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:02:32
کد: 103722
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 اللهم ادخل علی اهل القبور السرور416
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:02:41
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:02:41
کد: 103721
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی | دعای شب های ماه مبارک رمضان از کتاب اقبال سید بن طاووس 1392/4/29488
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:04:49
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:04:49
کد: 103720
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 دعای امام سجاد علیه السلام به وقت فرارسیدن ماه مبارک رمضان403
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:03:30
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:03:30
کد: 103717
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج محسن فرهمند آزادفرهمند-دعای سحرهای ماه رمضان1365
ادعیه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:19:06
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:19:06
کد: 103703
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج محسن فرهمند آزادفرهمند-دعای سحرهای ماه رمضان584
ادعیه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:12:19
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:12:19
کد: 103668
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج محمدرضا طاهریدعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل ...762
ادعیه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15250
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج سعید حدادیاندعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل ...888
ادعیه
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15240
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج میثم مطیعیدعای وداع امام سجاد ع با ماه مبارک رمضان549
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15222
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج رضا بکاییدعای وداع امام سجاد علیه السلام  با ماه مبارک رمضان/بخش دوم1564
ادعیه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15150
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج رضا بکاییدعای وداع امام سجاد علیه السلام با ماه مبارک رمضان/بخش اول1183
ادعیه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15149
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج رضا بکاییادعیه ورود به ماه مبارک رمضان730
ادعیه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15120
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج رضا بکاییدعای شب عید فطر616
ادعیه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15119
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج رضا بکاییدعای ورود به ماه رمضان625
ادعیه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15103
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 دعای یا علی یا عظیم ...394
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15010
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 دعای اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام435
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15009
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 دعای اللهم هذا شهر رمضان427
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 15008
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج سعید حدادیاندعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل ... دعای قرآن به سر گرفتن635
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 14788
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
حاج محمدرضا طاهریدعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل ... دعای قرآن به سر گرفتن495
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 14787
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 دعای اللهم ادخل علی اهل القبور السرور352
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 14768
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,896,212,891