خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : مناجات امیرالمومنین ع در مسجدکوفه

موضوع : مناجات امیرالمومنین ع در مسجدکوفه
   تعداد 30
 مناجات امام علی علیه السلام            تعداد استفاده : 6156
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:22:45
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:22:45
کد: 103767
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات مسجد کوفه            تعداد استفاده : 3467
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:43
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:29:43
کد: 103757
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 فرازهائی از مناجات امیرالمومنین (ع) در مسجد کوفه-محمد هلباوی            تعداد استفاده : 2430
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:04:43
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:04:43
کد: 103733
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمدرضا غلامرضا زاده-مناجات امیرالمومنین علی (ع)            تعداد استفاده : 1766
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:06:14
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:06:14
کد: 103730
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حاج محمدرضا غلامرضا زاده - فراز هایی از مناجات امیرالمومنین علیه السلام در مسجد کوفه            تعداد استفاده : 1316
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:05:14
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:05:14
کد: 103711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادفرهمند-مناجات حضرت علی علیه السلام در مسجد کوفه            تعداد استفاده : 2812
ادعیه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:13:18
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:13:18
کد: 103695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات حضرت امیر المومنین علی علیه السلام            تعداد استفاده : 1298
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:24:57
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:24:57
کد: 103659
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات مسجد کوفه            تعداد استفاده : 1718
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:17:29
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:17:29
کد: 103551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات مسجد کوفه            تعداد استفاده : 1548
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:22:39
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:22:39
کد: 103548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات امیر المومنین(ع) با نوای حاج محمود کریمی            تعداد استفاده : 2019
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:49
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:40:49
کد: 103520
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمناجات امیرالمومنین علیه السلام در مسجد کوفه - برادر میثم مطیعی            تعداد استفاده : 1746
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:38:24
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:38:24
کد: 103507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات امیرالمومنین(ع)-تصویری            تعداد استفاده : 779
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:15:04
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:15:04
کد: 103504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات امیر المومنین علی (ع) در مسجد کوفه به همراه تصاویر زیبائی از مشعر الحرام و صحرای عرفات            تعداد استفاده : 869
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:18:55
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:18:55
کد: 103476
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریشب 19 رمضان 94 - به حق خدای شب قدرها            تعداد استفاده : 2171
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:34
توضیحات : 50:34:00 شعرخوانی و مناجات مسجد کوفه حضرت امیر علیه السلام
مدت : 00:50:34
کد: 26149
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمناجات حضرت امیرالمؤمنین ع            تعداد استفاده : 1494
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15224
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادمناجات حضرت علی ع در مسجد کوفه            تعداد استفاده : 1271
ادعیه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15184
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییمناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه            تعداد استفاده : 2226
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15104
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیمناجات امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه_قسمت چهارم            تعداد استفاده : 1609
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14831
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیمناجات امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه_ قسمت سوم            تعداد استفاده : 1340
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14830
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیمناجات امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه_ قسمت دوم            تعداد استفاده : 1328
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14829
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیمناجات امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه_ قسمت اول            تعداد استفاده : 1367
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14828
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمناجات امیرالمؤمنین ع در مسجد کوفه_جدید            تعداد استفاده : 1593
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14827
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمناجات شب بیست و دوم ماه مبارک رمضان1393            تعداد استفاده : 996
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : قدیم الاحسان
مدت :
کد: 14490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادمناجات حضرت امیرالمؤمنین ع            تعداد استفاده : 2371
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6817
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییمناجات حضرت امیرالمؤمنین ع            تعداد استفاده : 1725
ادعیه
اثر : حاج رضا بکایی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات امیرالمومنین ع در مسجد کوفه            تعداد استفاده : 1204
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 25:00
توضیحات : قرائت مناجات امیرالمومنین علیه السلام با نوای «حاج محمود کریمی» در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان 1391 (25:00)
مدت : 25:00
کد: 6636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات امیرالمومنین ع در مسجد کوفه/قسمت اول            تعداد استفاده : 1915
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 11:56
توضیحات : قسمت اول مناجات امیرالمومنین علی علیه السلام در مسجد کوفه با نوای «محمود کریمی» (11:56)
مدت : 11:56
کد: 6633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات امیرالمومنین ع در مسجد کوفه/قسمت دوم            تعداد استفاده : 1648
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 9:27
توضیحات : قسمت دوم مناجات امیرالمومنین علی علیه السلام در مسجد کوفه با نوای «محمود کریمی» (9:27)
مدت : 9:27
کد: 6632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه            تعداد استفاده : 3226
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 21:30
توضیحات : مناجات حضرت علی علیه السلام در مسجد کوفه با صدای «منصور ارضی» (21:30)
مدت : 21:30
کد: 6631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیمناجات امیرالمومنین ع در مسجد کوفه            تعداد استفاده : 13018
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج مهدی سماواتی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 33:29
توضیحات : مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه با صدای مهدی سماواتی با کیفیت عالی (33:29)
مدت : 33:29
کد: 6619
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,051,132,845