خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : راز و نیاز با خدا

موضوع : راز و نیاز با خدا
   تعداد 746
حاج محمود کریمی3 خرداد 1397 - 11:41 مناجات شب های ماه رمضان - شب هفتم - بخش سوم            تعداد استفاده : 1708
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
توضیحات : حرم امام رضا (ع)
مدت :
کد: 105544
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات شب های ماه رمضان - شب هفتم - بخش دوم            تعداد استفاده : 1202
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
توضیحات : حرم امام رضا (ع)
مدت :
کد: 105543
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات شب های ماه رمضان - شب هفتم - بخش اول            تعداد استفاده : 1118
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
توضیحات : حرم امام رضا (ع)
مدت :
کد: 105542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات شب های ماه رمضان - شب ششم - بخش دوم            تعداد استفاده : 1007
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
توضیحات : حرم امام رضا (ع)
مدت :
کد: 105541
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات شب های ماه رمضان - شب ششم - بخش اول            تعداد استفاده : 999
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
توضیحات : حرم امام رضا (ع)
مدت :
کد: 105540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات شب های ماه رمضان - شب دوم - بخش دوم            تعداد استفاده : 990
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
توضیحات : حرم امام رضا (ع)
مدت :
کد: 105539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات شب های ماه رمضان- شب دوم - بخش اول            تعداد استفاده : 963
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
توضیحات : حرم امام رضا (ع)
مدت :
کد: 105538
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات شب های ماه رمضان - شب اول - بخش دوم            تعداد استفاده : 914
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
توضیحات : حرم امام رضا (ع)
مدت :
کد: 105537
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات شب های ماه رمضان- شب اول            تعداد استفاده : 961
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
توضیحات : حرم امام رضا (ع)
مدت :
کد: 105536
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیآری یک عمر اگر توبه شکستی باز آی (مناجات با خدا)/مراسم مناجات خوانی شب دوم ماه مبارک رمضان            تعداد استفاده : 1274
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105535
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیباز وقت مستی چشمان بیدار من است (مناجات)/مراسم شب اول و دوم ماه رمضان 1397            تعداد استفاده : 12908
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105534
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیماه مهمونی مهمون اومده(مناجات)/مناجات شب سوم ماه رمضان الکریم 1397            تعداد استفاده : 1185
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیای به برج عفاف بدر تمام(مناجات)/مناجات شب پنجم ماه رمضان الکریم            تعداد استفاده : 1036
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105532
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیخطاهام و خط کشیدی بااین اشک (مناجات)/مراسم شب اول ماه رمضان المبارک 1397            تعداد استفاده : 1028
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105531
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمهمانم کردی و بار سفر آورده ام (مناجات)/مراسم شب اول ماه رمضان المبارک 1397            تعداد استفاده : 999
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105530
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدرد ناگفته را تو دوا میکنی حاجت بنده را (مناجات)/مناجات شب چهارم ماه رمضان الکریم1397            تعداد استفاده : 957
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105529
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریسلام ای خدای کریم و خطا پوش (مناجات)/مراسم شب اول ماه رمضان المبارک 1397            تعداد استفاده : 2002
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105528
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدوباره ماه خدا اومده و قلبم میزنه (مناجات)/مراسم شب دوم ماه رمضان المبارک 1397            تعداد استفاده : 1619
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریگمان مدار که نام تو بردن عادت ماست (مناجات)/مراسم شب دوم ماه رمضان المبارک 1397            تعداد استفاده : 1226
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105526
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیناخوش که باشی بدتر از هر درد (مناجات)            تعداد استفاده : 987
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیباز رو گرداندم از تو، باز رو دادی به من/مناجات شب سوم ماه رمضان الکریم            تعداد استفاده : 1052
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105524
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیببخش یا الله... (مناجات با خدا)            تعداد استفاده : 906
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیاللهم رب شهر رمضان...مناجات شب پنجم ماه رمضان الکریم            تعداد استفاده : 896
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیسیل گناه            تعداد استفاده : 22024
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : از گنه دم به دمم آتش طوفنده شدم / هم شدم از توبه خجل / هم زتو شرمنده شدم ... نماهنگ زیبای « سیل گناه » با نوای حاج محمود کریمی ویژه ماه مبارک رمضان تولید فیلم و انیمیشن تبیان و شبکه جهانی ولایت.
مدت :
کد: 105233
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریقبل از آنکه بنویسند جزای همه را            تعداد استفاده : 1905
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : قبل از آنکه بنویسند جزای همه را/ می سپارم به تو قدر و قضای همه را/ شب قدر است ولی قدر نمیدانیمت/ چون تو باید بدهی اجر و سزای همه را ... غزل زیبا در شب 23 ماه رمضان با نوای حاج محمدرضا طاهری ( شهادت امام علی 1393 - هیئت مکتب الزهرا تهران )
مدت :
کد: 105232
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریشب قدر روسیاها اومده            تعداد استفاده : 1421
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : شب قدر روسیاها اومده/ شب بخشش گناها اومده/ چقدر خوبه اگه مژده بدن/ آقایه ما بی پناها اومده ... مناجات زیبا با نوای حاج محمدرضا طاهری در شب 21 رمضان ( شهادت امام علی 1393 - هیئت مکتب الزهرا تهران )
مدت :
کد: 105231
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیدست من خالی است و چشمانی پر اشک و گناه آوردم            تعداد استفاده : 2312
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج حسین سیب سرخی
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : دست من خالی است و چشمانی پر اشک و گناه آوردم/ از خودم هم فراریم هم من امشب من به اینجا پناه آوردم/ چیز بهتر نداشتم باخود غیر از این چشم های گریانم/ گریه ام قاطی ریا شده است اشک خالص که نیست میدانم ... مناجات خوانی حاج حسین سیب سرخی در شب 19 ماه مبارک رمضان (شهادت امام علی 1393 - هیئت روضة العباس تهران)
مدت :
کد: 105230
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهرییک بار اگر که با تو شبم سر شود بس است            تعداد استفاده : 1123
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : یک بار اگر که با تو شبم سر شود بس است/ یا خاک پای حضرتت این سر شود بس است/ احیا گرفته ام که تو احیا کنی مرا/ قدرم اگر که با تو مقدر شود بس است … مناجات خوانی حاج محمدرضا طاهری در شب 19 ماه رمضان ( شهادت امام علی 1393 - هیئت مکتب الزهرا تهران )
مدت :
کد: 105229
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 و تو خداوندی کریم و لطیف            تعداد استفاده : 1077
مناجات با پروردگار- جل شانه
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : مناجات کوتاه و دلنشین کاری از گروه همخوانی اهل بیت علیه السلام ، الهی تو ما را ضعیف خواندی/از ضعیف چه آید جز خطا/و ما را جاهل خواندی/و از جاهل چه سزد جز جفا...
مدت :
کد: 105228
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 لا اله الا الله (ابتهال)            تعداد استفاده : 915
مناجات با پروردگار- جل شانه
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : ابتهال زیبای عربی همراه با زیرنویس، لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شی قدیر ...
مدت :
کد: 105227
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبا روی سیاه            تعداد استفاده : 11963
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : با روی سیاه/ با گریه و آه/ از راه اومدم/ با بار گناه ... نماهنگ زیبای « با روی سیاه » با صدای حاج محمود کریمی ویژه ایام ماه مبارک رمضان تولید فیلم و انیمیشن تبیان و شبکه جهانی ولایت.
مدت :
کد: 105226
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمن که غیر در خونت آخدا جا ندارم            تعداد استفاده : 9614
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : من که غیر در خونت آخدا جا ندارم/ روی این که بگیرم سرم را بالا ندارم/ می دونم چقدر بدم من تو دیگه به روم نیار/ از خجالت دیگه جایی بین خوبا ندارم ... مناجات خوانی حاج محمود کریمی در ایام ماه مبارک رمضان.
مدت :
کد: 105225
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 خداوند خطاپوش / گروه کر            تعداد استفاده : 849
مناجات با پروردگار- جل شانه
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : خدایا ای چراغ خانه ی دل/ تو ای روشنگر کاشانه ی دل/ خدایا ای ز تو بنیاد افاک/ رهایی ده مرا از قید این خاک ... مناجات زیبای « خداوند خطاپوش » با اجرای گروه کر و آهنگسازی محسن حسن زاده.
مدت :
کد: 105224
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گذشتت، آرزویم است            تعداد استفاده : 1382
مناجات با پروردگار- جل شانه
زبان : عربی
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : قلبم ندا سر می دهد... فریاد بر می آورد... ای هدایتگر، ای خدا... تو یار و پناهگاه منی، تو فریاد رس و امان منی... هیچ آرزویی جز گذشت تو در روز قیامت ندارم مناجات بسیار زیبای عربی با زیر نویس فارسی
مدت :
کد: 105223
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات " یا حبیب الباکین "            تعداد استفاده : 838
مناجات با پروردگار- جل شانه
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : گریه می بارم ز بس گنهکارم من ... خجالت از احسان تو مهربون دارم من ... بنازم احسانت را عشق به مهمانت را ... به خانه ات ره دادی عبد پریشانت را / مناجات زیبای "یا حبیب الباکین " باصدای امید روشن بین
مدت :
کد: 105222
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 ثنا و حمد بی‌پایان خدا را            تعداد استفاده : 838
مناجات با پروردگار- جل شانه
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : به مناسبت ایام ماه رمضان محمد معتمدی یک قطعه مناجات را در دستگاه شور منتشر و عرضه کرده است. معتمدی این قطعه مناجات را بر اساس شعری از سعدی و باباطاهر خوانده است.
مدت :
کد: 105221
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میرداماداومده صبح اجابت وقت بندگی عبادت            تعداد استفاده : 5933
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : اومده صبح اجابت وقت بندگی عبادت/ کی دیده یه ماه کامل وابشه درای رحمت/ وقتشه برای چند شب که ما هم خدایی باشیم/ با هزار تا استغاثه دیگه ار قفس رها شیم ... مناجات خوانی سید مهدی میرداماد در شب نوزدهم ماه رمضان.
مدت :
کد: 105220
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیاومدم نیمه شبی دعا کنم            تعداد استفاده : 9020
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : اومدم نیمه شبی دعا کنم/ سر صحبت شاید که وا کنم/ من میخوام که با خودت حرف بزنم/ من میخوام که با خودم دعوا کنم ... مناجات عاشقانه با خدای منان در شب 22 ماه رمضان با نوای حاج محمود کریمی.
مدت :
کد: 105219
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمی بینی خودم دارم میگم بدم            تعداد استفاده : 5837
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : می بینی خودم دارم میگم بدم/ شب قدر من بی قدر اومدم/ اومدم با چشم دل نگات کنم/ اومدم راس راسکی صدات کنم ... مناجات در شب 19 ماه رمضان با نوای حاج محمود کریمی.
مدت :
کد: 105218
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبا روی سیاه ، با گریه و آه            تعداد استفاده : 4460
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : با روی سیاه ، با گریه و آه/ از راه اومدم با بار گناه/ من خیلی بدم ، من دیر اومدم/ دستم را بگیر ، من نابلدم ... مناجاتی جانسوز با نوای زیبای حاج محمود کریمی.
مدت :
کد: 105217
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیخدایا اگر بنده ای بدکارم            تعداد استفاده : 4575
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : خدایا اگر بنده ای بدکارم/ شوق رحمت دارم/ اشک غم می بارم/ بی قرارم ... مناجاتی زیبا با نوای حاج محمود کریمی.
مدت :
کد: 105215
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیمن گرچه سیه روی و بدم یا الله            تعداد استفاده : 19428
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج مهدی سماواتی
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : من گرچه سیه روی و بدم یا الله/ از درگه خود مکن ردم یا الله/ گفتم که من و این همه عصیان چه کنم / گفتی که بیا من آمدم یا الله ... مناجات زیبای حاج مهدی سماواتی در ایام ماه مبارک رمضان
مدت :
کد: 105214
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدرد و دل با خدای مهربان            تعداد استفاده : 4421
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : مناجات زیبا از زبان حاج محمود کریمی با خدای یکتا در شبهای ماه مبارک رمضان.
مدت :
کد: 105213
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیاین ثانیه های گذران صبر ندارد            تعداد استفاده : 10067
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : این ثانیه های گذران صبر ندارد/ شبهای مناجات و دعا صبر ندارد/ سستی نشود قاتل اوقات شریفت/ هشدار که این ثانیه ها صبر ندارد ... مناجات خوانی حاج منصور ارضی در شب های ماه مبارک رمضان.
مدت :
کد: 105212
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاناگر سر را به زیر افکنده ام من            تعداد استفاده : 11886
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج سعید حدادیان
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : اگر سر را به زیر افکنده ام من/ ز اعمال بدم شرمنده ام من/ ز نیکی خالی اما پر گناهم/ پناهم ده خدایا بی پناهم ... مناجات خوانی حاج سعید حدادیان در ایام ماه مبارک رمضان.
مدت :
کد: 105211
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانمن بنده ی وا مانده ام            تعداد استفاده : 5882
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج سعید حدادیان
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : من بنده ی وا مانده ام/ از قافله جا مانده ام/ تنهای تنها مانده ام/ بنشین از گناه گریه کنیم ... مناجات زیبا با نوای حاج سعید حدادیان در ماه مبارک رمضان.
مدت :
کد: 105210
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیباز امشب حق صدایم کرده است            تعداد استفاده : 5198
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : باز امشب حق صدایم کرده است/ وارد مهمان سرایم کرده است/ با همه نقصی که در من بوده است/ باز هم او دعوتم بنموده است ... مناجاتی زیبا با نوای حاج منصور ارضی در ورود به ماه مبارک رمضان
مدت :
کد: 105209
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاندل که به سینه می تپد ... سرشک دیده می چکد            تعداد استفاده : 3764
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج سعید حدادیان
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : دل که به سینه می تپد/ سرشک دیده می چکد/ لرزش دل علامت/ این که خبر شود دلم ... مناجات خوانی حاج سعید حدادیان در ماه مبارک رمضان.
مدت :
کد: 105208
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیتمام عمر خطا کردم و عطا کردی            تعداد استفاده : 3433
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : کربلایی حمید علیمی
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : تمام عمر خطا کردم و عطا کردی/ چه ها ز بنده خود دیدی و چه ها کردی/ هزار مرتبه دیدی که توبه بشکستم/ دوباره ب روی من باب توبه وا کردی ... مناجاتی بسیار زیبا با نوای مداح اهل بیت حمید علیمی ویژه ماه مبارک رمضان.
مدت :
کد: 105207
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریبارالها بر درت اشک و آه آورده ام            تعداد استفاده : 1025
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : بارالها بر درت اشک و آه آورده ام/ هم سرشک خجلت و هم گناه آورده ام/ هم گناه آورده ام هم پناه آورده ام/ دیده از جرمم بپوش اشک وآهم را ببین ... مناجات بندگان گنهکار با خداوند متعال در شب 23 ماه رمضان با نوای حاج محمدرضا طاهری.
مدت :
کد: 105206
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سلامی همچو شراب طهور            تعداد استفاده : 1009
مناجات با پروردگار- جل شانه
زبان : عربی
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : سلامی همچو شراب طهورمهر شده به مشک به شما دوستان گرامیمان......کسانی که یاد آنها مایه انس ما در تاریکی و نوری هستند در میان مردمان..... ..... مناجات بسیار زیبای عربی با زیر نویس فارسی
مدت :
کد: 105205
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 چشمان گریان            تعداد استفاده : 996
مناجات با پروردگار- جل شانه
زبان : عربی
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : چشمانم به خاطر گناهانم اشک ریخت و گریست......چشمانم به خاطر گناهان و درد و رنج های درونی ام گریست..... .... مناجات بسیار زیبای عربی با زیر نویس فارسی
مدت :
کد: 105204
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 تو پاک و منزه هستی            تعداد استفاده : 949
مناجات با پروردگار- جل شانه
زبان : عربی
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : ای خدا ... ای صاحب نام های نیکو.....ای آفریدگار ما... ما آمرزش تورا می خواهیم......ای بهترین تو پاک و منزه هستی...... ..... مناجات بسیار زیبای عربی با زیر نویس فارسی
مدت :
کد: 105203
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عطر خوش اخلاق            تعداد استفاده : 828
مناجات با پروردگار- جل شانه
زبان : عربی
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : پروردگارا عطر و بوی خوش را به زیبایی گل افزودی.....به طوری که گل مبهوت و حیران وجود توست........پروردگارا اخلاق ما زیبا و کامل نیست......تو اخلاقمان را نیکو و زیبا و پاک گردان.... مناجات بسیار زیبای عربی با زیر نویس فارسی
مدت :
کد: 105202
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 شدت اشتیاق            تعداد استفاده : 820
مناجات با پروردگار- جل شانه
زبان : عربی
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : نغمه ها و آواز کبوتر بر روی شاخه ها مرا اندوهگین ساخت ،حتی ملامت گر نیز از شدت اشتیاق من گریست.....کبوتراز شوق دانه می سراید در حالی که من از ترس خداوند رحمان می نالم..... مناجات بسیار زیبای عربی با زیر نویس فارسی
مدت :
کد: 105201
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات‌خوانی خواننده برگزیده سال            تعداد استفاده : 652
مناجات با پروردگار- جل شانه
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : محمد معتمدی، خواننده موسیقی ایرانی به مناسبت ماه مبارک رمضان مناجات‌خوانی کرد. او در سال 2013 میلادی از سوی رادیو دولتی فرانسه به عنوان موزیسین برگزیده سال انتخاب شده و جایزه فرانس موزیک 2013 را دریافت نموده است.
مدت :
کد: 105200
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 الله الله الله الله            تعداد استفاده : 846
مناجات با پروردگار- جل شانه
زبان : عربی
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : هرگاه ندا سر دادم پروردگارا.....او گفت: بنده ی من ، من الله هستم......الله الله الله الله یا الله..... مناجات بسیار زیبای عربی با زیر نویس فارسی
مدت :
کد: 105199
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 نهایت آرزوی من            تعداد استفاده : 863
مناجات با پروردگار- جل شانه
زبان : عربی
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : ای رمز شادمانی من و ای آرزو و مورد اعتماد و اطمینان من.....و ای مونس و ذخیره و هدف من.....تو روح کالبد من و قلب من هستی.....مناجات بسیار زیبای عربی با زیر نویس فارسی
مدت :
کد: 105198
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیحسبی الله خدا ما را بس            تعداد استفاده : 3589
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : حسبی الله خدا ما را بس/ نیمه شب شهد لقاء ما را بس/ چشم پوشی به روی دو جهان/ میل دیدار خدا ما را بس ... مناجاتی زیبا با نوای حاج منصور ارضی.
مدت :
کد: 105197
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیای خدا دادی اجازه آمدم            تعداد استفاده : 3248
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : ای خدا دادی اجازه آمدم/ خویش را در بین خوبان جا زدم/ باز راهم داده ای مهمان نواز/ باب رحمت شد به رویم باز باز … مناجات عاشقانه با نوای ذاکر اهل بیت حاج منصور ارضی در شب ششم ماه رمضان.
مدت :
کد: 105196
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبا کثرت معاصی از سر گذشته آبم            تعداد استفاده : 3222
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : با کثرت معاصی از سر گذشته آبم / نه تاب دوری از تو، نه طاقت عذابم / لبریز تر ز دریا سوزان تر از کویرم / آواره تر ز امواج، خالی تر از حبابم … مراسم مناجات شب 22 رمضان ، شام شهادت امام علی علیه السلام با صدای سوزناک مداح اهل بیت حاج محمود کریمی .
مدت :
کد: 105195
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجتو رب بنده پرور و من عبد شرمسارم            تعداد استفاده : 5120
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج حسن خلج
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : تو رب بنده پرو/ من عبد شرمسارم/ این نامه سیاهم/ این چشم اشکبارم ... مناجات خوانی ذاکر اهل بیت حاج حسن خلج در شب 21 ماه مبارک رمضان در مسجد حضرت امیر علیه السلام .
مدت :
کد: 105194
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانچه می شود اگر شبی خدا خدا خدا کنی            تعداد استفاده : 3676
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج سعید حدادیان
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : چه می شود اگر شبی خدا خدا خدا کنی/ نهان ز چشم دیگران فقط مرا صدا کنی/ من که تو را زدم صدا بنده من بیا بیا ... مناجات با خدا در سحرگاه 19 رمضان با نوای سوزناک حاج سعید حدادیان.
مدت :
کد: 105193
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیاز گنه دم به دمم آتش طوفنده شدم            تعداد استفاده : 2622
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : از گنه دم به دمم آتش طوفنده شدم / هم شدم از توبه خجل / هم زتو شرمنده شدم / صاحب من خالق من داور من یاور من / حیف تو را داشتم و غیر تو را بنده شدم ... مناجاتی زیبا با خداوند سبحان در شب 17 ماه رمضان با نوای حاج محمود کریمی .
مدت :
کد: 105192
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیچه کنم تا به گنه این همه عادت نکنم            تعداد استفاده : 2981
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : چه کنم تا به گنه این همه عادت نکنم / به تو از دست خود اینقدر شکایت نکنم / چه کنم در دل من جمع علایق جمع است / بی سبب نیست اگر پیش تو خلوت نکنم ... شعری زیبا در مناجات با خالق بی همتا در شب 19 ماه مبارک رمضان به همراه ذکر مصیبت اباعبدالله الحسین علیه السلام با نوای حاج محمود کریمی .
مدت :
کد: 105191
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیما دل نبسته ایم به اوضاع کار خویش            تعداد استفاده : 2338
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : ما دل نبسته ایم به اوضاع کار خویش / دل خوش نکرده‌ایم به این کوله‌بار خویش / باید خدا به داد دل بی‌کسم رسد / شیطان کند وگرنه دلم را شکار خویش ... مناجات با خدای سبحان در سحرگاه 20 رمضان با نوای حاج محمود کریمی .
مدت :
کد: 105190
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیای خدا، آن عبدِ سرکش، آمده ...            تعداد استفاده : 2584
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : ای خدا، آن عبدِ سرکش، آمده / با معاصی در کشاکش، آمده / ی خدا، آن عبدِ جان بر لب، منم / آنکه دارد بر لبش، یا رب، منم ... زبانحال بنده های گنهکار و مناجات با خدای سبحان در شب قدر و شب شهادت امیرالمومنین علیه السلام با نوای حاج محمود کریمی .
مدت :
کد: 105189
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادخدا نیمه شب ماه رمضونه            تعداد استفاده : 1883
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : خدا نیمه شب ماه رمضونه/ نگام به سمت آسمونه/ میریزه اشکام دونه دونه خدا ... مناجات بنده های گنهکار با خدای رئوف در شب 23 ماه مبارک رمضان با صدای سید مهدی میرداماد.
مدت :
کد: 105188
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریما دل نبسته ایم به اوضاع کار خویش            تعداد استفاده : 846
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : ما دل نبسته ایم به اوضاع کار خویش / دل خوش نکرده‌ایم به این کوله‌بار خویش / باید خدا به داد دل بی‌کسم رسد / شیطان کند وگرنه دلم را شکار خویش ... مناجات با خالق یکتا با نوای سوزناک حاج محمدرضا طاهری در سحرگاه 19 رمضان .
مدت :
کد: 105187
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجالهی یا الهی یا الهی ...            تعداد استفاده : 2813
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج حسن خلج
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : الهی یا الهی یا الهی / نگاهم کن نگاهم کن نگاهی/ تویی رب جلیل و من ذلیلم/ نبینی در بساطم غیر آهی/ الهی یا الهی یا الهی ... مناجات خوانی در شب 23 ماه مبارک رمضان با نوای گرم حاج حسن خلج در مسجد حضرت امیر علیه السلام .
مدت :
کد: 105186
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا غلام زادهوداع کن ...            تعداد استفاده : 999
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمد رضا غلام زاده
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : وداع کن زار و نالان، دگر با ماه رحمان، نشین در انتظارش، به نال از سوز هجران، خداحافظ .... ؛ وداع با ماه مبارک رمضان با مداحی محمدرضا غلامرضا زاده .
مدت :
کد: 105185
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیعلم الاسماء ز تو ...            تعداد استفاده : 2603
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : ا ی خدای مهربان، دارم شکوه از نفس خویش، خوبان را می‌خری، این بد را هم بخر ...؛ مناجات سحرگاهی با صدای حاج منصور ارضی؛ به مدت 1:57
مدت :
کد: 105184
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیخدای من خدای من            تعداد استفاده : 2676
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : ای نگاه من به سوی تو، خجلت زده‌ام ز روی تو، بنشسته ام به کوی تو .... مناجاتی با خداوند بنده نواز با صدای حاج منصور ارضی
مدت :
کد: 105183
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانرفت از کفم جوانی ....            تعداد استفاده : 3365
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج سعید حدادیان
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : اشکم دهد گواهی، العفو یا الهی، عفو تو کوه خجلت، بر شانه‌ام نهاده، بر روی دوشم این کوه، سنگین‌ترین عذابِ ... ، مناجات آخرین سحرگاه ماه مبارک رمضان باصدای حاج سعید حدادیان؛ به مدت 2:11
مدت :
کد: 105182
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانهمه غرق نیازیم ....            تعداد استفاده : 2597
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج سعید حدادیان
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : الهی نظری کن که مهمان تو هستیم، اگر غرق گناهیم پریشان تو هستیم .... مداحی دلنشین با صدای حاج سعید حدادیان؛ به مدت : 2:15
مدت :
کد: 105181
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمگر خدا توجهی به بی قراریم کند ...            تعداد استفاده : 2427
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : عجیب محتاجم اگر زمزمه یاریم کند، کاش نفس کمک بر این ناله و زاریم کند، دعای من فراتر از صدای من نمی رود ... ؛ دردلی با پروردگار بخشنده با صدای حاج منصور ارضی ؛ به مدت 2:51
مدت :
کد: 105180
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانمن آبرویت دادم با آن همه رسوایی ....            تعداد استفاده : 2442
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج سعید حدادیان
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : من خالق و بخشنده، تو بنده شرمنده ، من عبد و تو مولایی، حقا که تو آقایی ... ؛ مناجات بنده گنهکار با مولای بخشنده خود با صدای حاج سعید حدادیان در برنامه ماه خدا؛ به مدت 2:59
مدت :
کد: 105179
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیتو ستار العیوبی ....            تعداد استفاده : 2363
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : فعل مرا دیدی ولی چیزی نگفتی، از ما تبسم از تو لطف دست‌گیری، آقا همان آقا گدا مثل همیشه .....؛ درددلی با خداوند ستار العیوب با صدای حاج منصور ارضی؛ به مدت 2:05
مدت :
کد: 105178
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادمن خجالت زده‌ام ....            تعداد استفاده : 1950
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : من که امشب آ خدا ، در خونت جا ندارم، روی اینکه بگیرم سرم رو بالا ندارم، می‌دونم چقدر بدم تو دیگه به روم نیار....؛ مناجات سحرگاه ماه مبارک رمضان با صدای سید مهدی میرداماد؛ به مدت 2:01
مدت :
کد: 105177
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریربنا اغفرلنا خدای من ...            تعداد استفاده : 1337
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : «ای نوای دل بی‌نوای من خدای من»، «درد من طبیب من دوای من خدای من ...» مناجات دلنشین با صدای حاج محمدرضا طاهری؛ به مدت 2:44
مدت :
کد: 105176
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیآرزوی بندگی            تعداد استفاده : 2187
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : ای آرزوی بندگیت مانده بر دلم، بگشا گره ز کار دلم، فتح باب کن ....؛ مناجات عارفانه با صدای حاج منصور ارضی ؛ به مدت 2:05
مدت :
کد: 105175
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیقافله‌ی عشق...            تعداد استفاده : 1941
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : مناجات دلنشین سحرگاهی با صدای حاج منصور ارضی «آه گذارا صبر ندارد، شب‌های مناجات و دعا صبر ندارد، هشدار که این ثانیه ها صبر ندارد، بر خیز که مردان خدا صبر ندارند....» ؛ به مدت 1:30
مدت :
کد: 105174
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا غلام زادهالهی العفو ....            تعداد استفاده : 1089
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمد رضا غلام زاده
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : همه وجودم، ذکر سجودم، بود و نبودم، الهی العفو خدا الهی العفو، تمام آرزوم اینه یه جور بشه پیشت بیام ....، مناجات با خداوند سبحان با صدای محمدرضا غلامرضا زاده؛ به مدت 00:36
مدت :
کد: 105173
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریخدای من ...            تعداد استفاده : 946
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج مهدی اکبری
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : همیشه این دلم هوای گریه می‌کند، ز دست روزگار خود مدام شِکوه می‌کند، کودک خسته دلم تو را بهانه می‌کند، کبوتر خسته دل هوای ناله می‌کند» مناجات دلنشین توسط مداح اهل بیت مهدی اکبری؛
مدت :
کد: 105172
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 غرق گنه نامید ...            تعداد استفاده : 594
مناجات با پروردگار- جل شانه
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : نوای دلنواز سید رسول واعظ و خواندن شعری زیبا به حالت مناجات گونه در برنامه " ماه خدا " . « غرق گنه نامید ، مشو ز دربار ما / امیدواری بجوی ز نام غفارِ ما / در دل شب ، خیز و ریز قطره ی اشکی ز چشم / که دوست دارم کند ، گریه گنه کار ما ... » .
مدت :
کد: 105171
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 برگی از تذکره الاولیاء            تعداد استفاده : 553
مناجات با پروردگار- جل شانه
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : بیان دلنشین حکایت حکمت از زبان فرید الدین عطار نیشابوری ، با اجرای شاعر جوان ، امید مهدی نژاد . به مدت 04:02 .
مدت :
کد: 105170
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات بسیار زیبای - سحرگهان که موذن برآورد آواز با صدای قاسم رفعتی            تعداد استفاده : 519
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105169
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریشب قدر روسیاها اومده            تعداد استفاده : 1274
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : شب قدر روسیاها اومده/ شب بخشش گناها اومده/ چقدر خوبه اگه مژده بدن/ آقایه ما بی پناها اومده ... مناجات زیبا با نوای حاج محمدرضا طاهری در شب 21 رمضان ( شهادت امام علی 1393 - هیئت مکتب الزهرا تهران )
مدت :
کد: 96719
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیدست من خالی است و چشمانی پر اشک و گناه آوردم            تعداد استفاده : 1469
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : دست من خالی است و چشمانی پر اشک و گناه آوردم/ از خودم هم فراریم هم من امشب من به اینجا پناه آوردم/ چیز بهتر نداشتم باخود غیر از این چشم های گریانم/ گریه ام قاطی ریا شده است اشک خالص که نیست میدانم ... مناجات خوانی حاج حسین سیب سرخی در شب 19 ماه مبارک رمضان (شهادت امام علی 1393 - هیئت روضة العباس تهران)
مدت :
کد: 96718
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاناللهم رب شهر رمضان            تعداد استفاده : 2460
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : مناجات خوانی دلنشین ماه مبارک رمضان با نوای سعید حدادیان .
مدت :
کد: 96717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریمن رو توی گناهام دیدی و غصه خوردی            تعداد استفاده : 1059
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : من رو توی گناهام دیدی و غصه خوردی| ولی یه دفعه هم تو آبرومو نبردی| به انتظارت روزه توبه بنده موندی| همیشه تو گناهام یه پرده ای پوشوندی ... مناجات خوانی ماه رمضان با نوای محمدرضا طاهری .
مدت :
کد: 96716
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضییا ربی العفو            تعداد استفاده : 2152
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : آلوده دامن خود را رساندم بر روی شانه بارم کشاندم| اما همیشه ردم نکردی من نامه ی خود با گریه خواندم ... مناجات خوانی با نوای حاج منصور ارضی مسجد ارک تهران رمضان 1395 .
مدت :
کد: 96715
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زمین به رنگ آسمان است/امیرحسین مدرس و فرهاد هراتی            تعداد استفاده : 660
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : نماهنگ دیدنی زمین به رنگ آسمان است با صدای امیرحسین مدرس و فرهاد هراتی .
مدت :
کد: 96714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیفصل تلاوته            تعداد استفاده : 870
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : فصل تلاوته ، آیات رحمته| من که صدات زدم ، وقت اجابته... نماهنگ دیدنی مناجات با نوای میثم مطیعی .
مدت :
کد: 96713
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 ربنا با نوای حامد زمانی            تعداد استفاده : 770
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : نوای دلنشین ربنا با صدای حامد زمانی .
مدت :
کد: 96711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیفصل تلاوته            تعداد استفاده : 826
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : فصل تلاوته ، آیات رحمته| من که صدات زدم ، وقت اجابته... نماهنگ دیدنی مناجات با نوای میثم مطیعی .
مدت :
کد: 96710
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب 19 رمضان 94 - مناجات            تعداد استفاده : 2784
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 16:05
مدت : 16:05
کد: 26160
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب 19 رمضان 94 - مناجات            تعداد استفاده : 885
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:39
مدت : 04:39
کد: 26159
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب 19 رمضان 94 - مراسم شب احیاء و قرآن سر گرفتن            تعداد استفاده : 867
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 22:39
مدت : 22:39
کد: 26156
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب 19 رمضان 94 - قرائت دعای ابوحمزه ثمالی -بخش دوم            تعداد استفاده : 873
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 22:00
مدت : 22:00
کد: 26154
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,567,445