خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : نجوای شبانه

موضوع : نجوای شبانه
   تعداد 5
استاد محمود شحات انورتلاوت محمود شحات در مقام سه گاه            تعداد استفاده : 597
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
مدت :
کد: 14525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 خداوندگارا حجت تو جلیل تر از آن است.../عباس خالصی            تعداد استفاده : 942
مناجات با پروردگار- جل شانه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 06:01
توضیحات : مناجات با خدا «خداوندگارا حجت تو جلیل تر از آن است که به وصف درآید/و مجد تو عالی تر از ان است که اندیشه کس علو رفعتش را دریابد/نعمت تو بیش از آن است که بشمارند/و احسان تو افزونتر از ان است که سپاس بگزارم/بان من از ستایش تو بازمانده» با صدای «عباس خالصی» (06:01)
مدت : 06:01
کد: 6644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 در خویش می گدازم            تعداد استفاده : 962
مناجات با پروردگار- جل شانه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 6:10
توضیحات : نجوای زیبای عاشقانه با حضرت معبود با عنوان «در خویش می گدازم»(6:10)
مدت : 6:10
کد: 6622
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مرا به عشق بخوان            تعداد استفاده : 954
مناجات با پروردگار- جل شانه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 2:49
توضیحات : نجوای عاشقانه با حضرت معبود از برنامه «نجوای شبانه» که شنیدنش را به شما توصیه می کنیم(2:49)
مدت : 2:49
کد: 6621
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 در خویش می گدازم و لهیب آه مکررم...            تعداد استفاده : 1014
مناجات با پروردگار- جل شانه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:53
توضیحات : نجوای زیبای عاشقانه با حضرت معبود که شنیدنش را به شما توصیه می کنیم(3:53)
مدت : 3:53
کد: 6620
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,051,130,678