خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : حاج محمد باقر منصوری

حاج محمد باقر منصوری

حاج محمد باقر منصوری

   تعداد 54
قارداش باشیماقویماسون ...            تعداد استفاده : 41187
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20892
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بایرامدی اویم گور نه پراکنده ...            تعداد استفاده : 28624
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20891
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای علی اکبریم شبه پیغمبریم            تعداد استفاده : 9155
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20746
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گوردوم پرده لردن گوزل            تعداد استفاده : 2620
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ایستی قومی قازدی که بیاز یر سرین اولسون            تعداد استفاده : 2526
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لای لای ربابی گوزدن آت اصغری            تعداد استفاده : 2635
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20557
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای مینم دادخواهیم الله            تعداد استفاده : 2146
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یاده سالام خانم عمرون            تعداد استفاده : 18860
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20022
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نیزه دار شاه شهدادندی خبر            تعداد استفاده : 13243
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20021
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای قلبیمین قراری لای لای رقیه لای لای            تعداد استفاده : 13205
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20020
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اشیتمشم بابامین سیزددی یاراسی            تعداد استفاده : 10180
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20019
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لای لای گل نازیم بالا            تعداد استفاده : 9195
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20018
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای قلبیمین قراری لای لای رقیه            تعداد استفاده : 7351
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20017
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مهربان بالام لای لای            تعداد استفاده : 7822
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20016
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای خسته پر یارالی            تعداد استفاده : 6950
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20015
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ال ورما ای ظالم منه            تعداد استفاده : 6767
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20014
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لای لای گوزومون نوری            تعداد استفاده : 6186
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20013
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلمیشوک آهیله باب کرمه یازی            تعداد استفاده : 5613
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20012
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای باغری قان رقیه            تعداد استفاده : 6425
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19892
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دوندی اورک قانه رقیه            تعداد استفاده : 5908
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19891
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عمه جان درده درمان گلیبدی            تعداد استفاده : 6675
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19887
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای سرو باغ جنت            تعداد استفاده : 23287
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:13
توضیحات : نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین علیه السلام با صدای «محمد باقر منصوری» به زبان آذری محرم 1389 (5:13)
مدت : 5:13
کد: 4139
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آخشام چاغی غربتده هیهات            تعداد استفاده : 3704
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 7:44
توضیحات : نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین علیه السلام با صدای «محمد باقر منصوری» به زبان آذری محرم 1389 (7:44)
مدت : 7:44
کد: 4138
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اوخ گوزمنه دیدی            تعداد استفاده : 24103
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 7:31
توضیحات : روضه شهادت ابوالفضل العباس علیه السلام با صدای «محمد باقر منصوری» به زبان آذری محرم 1389 (7:31)
مدت : 7:31
کد: 4136
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روضه قتلگاه            تعداد استفاده : 2636
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 14:54
توضیحات : نوحه خوانی به مناسبت شهادت امام حسین علیه السلام و مناجات با امام زمان عج با صدای «محمد باقر منصوری» به زبان آذری محرم 1389 (14:54)
مدت : 14:54
کد: 4134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تیر سه شعبه            تعداد استفاده : 32431
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 7:17
توضیحات : نوحه خوانی به مناسبت شهادت امام حسین علیه السلام با صدای «محمد باقر منصوری» به زبان آذری محرم 1389 (7:17)
مدت : 7:17
کد: 4132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فراتون اوسته            تعداد استفاده : 40410
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:47
توضیحات : نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین علیه السلام با صدای «محمد باقر منصوری» به زبان آذری محرم 1389 (5:47)
مدت : 5:47
کد: 4130
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قلبیم دولیدی آنام اوغلی            تعداد استفاده : 16892
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 12:31
توضیحات : نوحه خوانی به مناسبت شهادت امام حسین علیه السلام با صدای «محمد باقر منصوری» به زبان آذری اربعین1389 (12:31)
مدت : 12:31
کد: 4129
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
انا مظلوم حسین            تعداد استفاده : 12901
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:25
توضیحات : نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین علیه السلام با صدای «محمد باقر منصوری» به زبان آذری محرم 1389 (5:25)
مدت : 5:25
کد: 4128
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای باشی سر نیزه ده            تعداد استفاده : 12754
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 7:46
توضیحات : نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین علیه السلام با صدای «محمد باقر منصوری» به زبان آذری محرم 1388 (7:46)
مدت : 7:46
کد: 4127
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نوحه خوانی درباره زینب کبری-س            تعداد استفاده : 16270
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:11
توضیحات : نوحه خوانی و سینه زنی درباره زینب کبری سلام الله علیها با صدای «محمد باقر منصوری» به زبان آذری محرم 1388 (3:11)
مدت : 3:11
کد: 4126
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آتدان یره چون دوشدی            تعداد استفاده : 16982
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:56
توضیحات : نوحه خوانی و سینه زنی درباره شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام با صدای «محمد باقر منصوری» به زبان آذری محرم 1388 (4:56)
مدت : 4:56
کد: 4125
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خسته جان بالام لای لای            تعداد استفاده : 16304
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 7:49
توضیحات : نوحه خوانی و سینه زنی درباره حضرت علی اکبر علیه السلام با صدای «محمد باقر منصوری» به زبان آذری محرم 1388 (7:49)
مدت : 7:49
کد: 4124
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
رقیه س در شام            تعداد استفاده : 17399
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 9:37
توضیحات : نوحه خوانی و سینه زنی موضوع «زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها در وداع با حضرت رقیه سلام الله علیها » با صدای «محمد باقر منصوری» به زبان آذری محرم 1388 (9:37)
مدت : 9:37
کد: 4123
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
در محکمه حشر نماینده حسین ع است            تعداد استفاده : 8552
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 18:06
توضیحات : نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین علیه السلام با صدای «محمد باقر منصوری» به زبان آذری محرم 1388 (18:06)
مدت : 18:06
کد: 4122
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بابا جان حسین ع            تعداد استفاده : 15868
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 15:11
توضیحات : روضه خوانی به مناسبت شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها با صدای «محمد باقر منصوری» به زبان آذری محرم 1388 (15:11)
مدت : 15:11
کد: 4121
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلا هم بی نشان می ماند اگر زینب نبود            تعداد استفاده : 11703
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 10:21
توضیحات : روضه حضرت زینب سلام الله علیها با صدای «محمد باقر منصوری» به زبان آذری محرم 1388 (10:21)
مدت : 10:21
کد: 4120
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
رسول بنی هاشم            تعداد استفاده : 13791
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 9:22
توضیحات : روضه حضرت علی اکبر علیه السلام با صدای «محمد باقر منصوری» به زبان آذری محرم 1388 (9:22)
مدت : 9:22
کد: 4118
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عباس علمدار            تعداد استفاده : 24871
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:14
توضیحات : نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت حضرت ابوالفضل علیه السلام با صدای «محمد باقر منصوری» به زبان آذری محرم 1388 (4:14)
مدت : 4:14
کد: 4116
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قان یاخدی کربلاده صحرای یا محمد ص            تعداد استفاده : 7843
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 11:18
توضیحات : مراسم سینه زنی، نوحه خوانی و طشت گذاری توسط محمد منصوری درباره شهادت حضرت اباعبدالله علیه السلام (11:18)
مدت : 11:18
کد: 3439
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حسین درد هجرانان دانیش            تعداد استفاده : 6612
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 6:48
توضیحات : مراسم سینه زنی،و طشت گذاری توسط محمد منصوری زبان حال خانم زینب سلام الله علیها (6:48)
مدت : 6:48
کد: 3438
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تنگ اولوب دایره جنگ و جدل مولای            تعداد استفاده : 7166
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 24:23
توضیحات : مراسم طشت گذاری توسط محمد منصوری قبل از محرم الحرام (24:23)
مدت : 24:23
کد: 3437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خباثت شیطان            تعداد استفاده : 5570
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:45
توضیحات : شعر خوانی توسط محمد منصوری در مورد سوء استفاده دشمنان از مراسم عزاداری امام حسین سلام الله علیها (4:45)
مدت : 4:45
کد: 3436
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای سجده گاهی قان حسین            تعداد استفاده : 7801
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:23
توضیحات : مراسم سینه زنی و نوحه خوانی توسط محمد منصوری زبان حال خانم زینب سلام الله علیها در شهادت برادر بزرگوارش (3:23)
مدت : 3:23
کد: 3435
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
چیخاندا شمر او سینه یه            تعداد استفاده : 6523
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:42
توضیحات : نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین علیه السلام با صدای «محمد باقر منصوری» به زبان آذری محرم 1389 (3:42)
مدت : 3:42
کد: 3274
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گول کیمی رخساری سولوب            تعداد استفاده : 6765
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 9:09
توضیحات : نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین علیه السلام با صدای «محمد باقر منصوری» به زبان آذری محرم 1389 (9:09)
مدت : 9:09
کد: 3239
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اشک امان وئرمدی            تعداد استفاده : 24436
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 12:52
توضیحات : روضه حضرت اباالفضل علیه السلام با صدای «محمد باقر منصوری» به زبان آذری محرم 1389 (12:52)
مدت : 12:52
کد: 3197
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دییب اوخ سو مشکیمه            تعداد استفاده : 22045
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:10
توضیحات : نوحه خوانی و سینه زنی درباره حضرت ابوالفضل علیه السلام با صدای «محمد باقر منصوری» به زبان آذریدر آستانه محرم 1388 (5:10)
مدت : 5:10
کد: 3155
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هستیم از هست حسین است            تعداد استفاده : 12722
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 18:34
توضیحات : روضه حضرت رقیه سلام الله علیها با صدای «محمد باقر منصوری» به زبان آذری محرم 1388 (18:34)
مدت : 18:34
کد: 2999
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای زینبی آغلار قویان            تعداد استفاده : 8001
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 6:32
توضیحات : نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین علیه السلام با صدای «محمد باقر منصوری» به زبان آذری محرم 1389 (6:32)
مدت : 6:32
کد: 2666
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گوز یا شیمی یارالاروا مرحم ایلرم            تعداد استفاده : 1500
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 7:34
توضیحات : زبانحال شهادت حضرت ابی عبدالله علیه السلام از زبان زینب کبری سلام الله علیها با صدای «محمد باقر منصوری» به زبان آذری محرم 1389 (7:34)
مدت : 7:34
کد: 2589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای شمع حرم خانه            تعداد استفاده : 13761
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:25
توضیحات : نوحه خوانی و سینه زنی به مناسبت شهادت امام حسین علیه السلام با صدای «محمد باقر منصوری» به زبان آذری محرم 1389 (5:25)
مدت : 5:25
کد: 2588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عباس علمدار            تعداد استفاده : 15588
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 12:29
توضیحات : نوحه خوانی و روضه حضرت اباالفضل العباس علیه السلام با صدای «محمد باقر منصوری» به زبان آذری محرم 1389 (12:29)
مدت : 12:29
کد: 2575
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زبانحال حضرت زینب-س- درباره شهادت حضرت ابوالفضل علیه السلام            تعداد استفاده : 19462
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 7:59
توضیحات : زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها درباره شهادت حضرت ابوالفضل علیه السلام با صدای «محمد باقر منصوری» - با گویش آذری محرم 1388 (7:59)
مدت : 7:59
کد: 2264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,051,216,668