خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : حاج محمد رضا بذری

حاج محمد رضا بذری

حاج محمد رضا بذری

   تعداد 1078
میرسه هر صباح از سماء این نوا (سرود جدید)725
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:03:58
توضیحات : VeladateImamReza972
زمان : 00:03:58
کد: 106060
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شبِ عشق و شادیه (سرود جدید)681
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:03:06
توضیحات : VeladateImamReza972
زمان : 00:03:06
کد: 106059
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شب بود و شور بود و سلامِ فرشته ها (مدیحه سرایی)663
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:06:03
توضیحات : VeladateImamReza972
زمان : 00:06:03
کد: 106058
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شهِ امام رضایِ دور (سرود)676
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:04:41
توضیحات : VeladateImamReza972
زمان : 00:04:41
کد: 106057
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
من مسلمانِ سلامی که علیکم (سرود شور)633
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:05:19
توضیحات : VeladateImamReza972
زمان : 00:05:19
کد: 106056
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا بذری - ولادت امام رضا (ع) - سال 96 - من از اون لحظه که توی صحن تو ایستادم (مدح)624
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 04:47:00
توضیحات : VeladateImamReza971
زمان : 04:47:00
کد: 105900
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا بذری - ولادت امام رضا (ع) - سال 96 - نمیشه بی می عشقش دیوونه بود (سرود جدید)605
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 03:58:00
توضیحات : VeladateImamReza971
زمان : 03:58:00
کد: 105899
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا بذری - ولادت امام رضا (ع) - سال 96 - دل ها رو آب جارو کنید (سرود جدید)618
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 05:49:00
توضیحات : VeladateImamReza971
زمان : 05:49:00
کد: 105898
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا بذری - ولادت امام رضا (ع) - سال 96 - تشنه بودیم که باران نجف را دیدیم (مدح)585
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 10:23:00
توضیحات : VeladateImamReza971
زمان : 10:23:00
کد: 105897
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
کربلایی جبار بذری - سال 1395 - میلاد امام رضا علیه السلام - کسی دیگه نمیرسه به گردِ پات ابداً (شور)614
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 03:05:00
توضیحات : VeladateImamReza971
زمان : 03:05:00
کد: 105861
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
کربلایی جبار بذری - سال 1395 - میلاد امام رضا علیه السلام - داره میریزه گلِ که از آسمون داره میریزه (سرود)614
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 03:04:00
توضیحات : VeladateImamReza971
زمان : 03:04:00
کد: 105860
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
کربلایی جبار بذری - سال 1395 - میلاد امام رضا علیه السلام - لذت اشک به باریدن وقتِ سحر است (مدح)598
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 03:13:00
توضیحات : VeladateImamReza971
زمان : 03:13:00
کد: 105859
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد امام رضا علیه السلام - میرسه هر صباح از سماء این نوا (سرود)593
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 03:58:00
توضیحات : VeladateImamReza971
زمان : 03:58:00
کد: 105858
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
کربلایی جبار بذری - سال 1395 - میلاد امام رضا علیه السلام - ای ساقیِ کوثرعلی حیدر (شور)600
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 06:08:00
توضیحات : VeladateImamReza971
زمان : 06:08:00
کد: 105857
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد امام رضا علیه السلام - شبِ عشق و شادیه (سرود)588
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 03:06:00
توضیحات : VeladateImamReza971
زمان : 03:06:00
کد: 105856
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد امام رضا علیه السلام - شب بود و شور بود و سلامِ فرشته ها (مدح)606
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 06:03:00
توضیحات : VeladateImamReza971
زمان : 06:03:00
کد: 105855
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد امام رضا علیه السلام - من مسلمانِ سلامی که علیکم با علیست (شور)578
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 05:19:00
توضیحات : VeladateImamReza971
زمان : 05:19:00
کد: 105854
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - میلاد امام رضا علیه السلام - شهِ امام رضایِ دور (شور)575
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
موضوع : امام رضا علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 04:41:00
توضیحات : VeladateImamReza971
زمان : 04:41:00
کد: 105853
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - ولادت امام باقر علیه السلام - سفره دار کرمی، سایه ی سرمی (شور)687
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:21:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
زمان : 01:21:00
کد: 104765
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - ولادت امام باقر علیه السلام - گل به دامن رسیده، وقت خوندن رسیده (سرود)660
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 07:54:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
زمان : 07:54:00
کد: 104762
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا بذری - سال 1395 - ولادت امام باقر علیه السلام - مناجات628
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 11:37:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
زمان : 11:37:00
کد: 104760
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام محمد باقر علیه السلام سال 94 - ماه رجب سلام که ماه محمدی (مدح)635
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 08:48:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
زمان : 08:48:00
کد: 104740
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام محمد باقر علیه السلام سال 94 - این دل بی سر و سامون (سرود)644
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 06:31:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
زمان : 06:31:00
کد: 104739
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام محمد باقر علیه السلام سال 94 - صلح و دعوای زرگری ، هرگز (مدح)611
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 02:05:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
زمان : 02:05:00
کد: 104738
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا بذری - میلاد امام محمد باقر علیه السلام سال 94 - علی علی ای علی بن ابی الطالب ما (شور)632
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 02:08:00
توضیحات : VeladateHazrateBagher969696
زمان : 02:08:00
کد: 104737
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,960,379,331