خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : حاج سلیم موذن زاده

حاج سلیم موذن زاده

حاج سلیم موذن زاده

   تعداد 149
یا محبوبی یا الله            تعداد استفاده : 761
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت : 12:05
توضیحات : حجم: 11.1 زمان: 12:05
مدت : 12:05
کد: 23663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
منیم یاوریم الله            تعداد استفاده : 629
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت : 8:37
توضیحات : حجم: 8 زمان: 8:37
مدت : 8:37
کد: 23662
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ددیم یات خسته دور جانون            تعداد استفاده : 628
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت : 5:21
توضیحات : حجم: 5 زمان: 5:21
مدت : 5:21
کد: 23661
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
منی بیر حاجت دلسوخته            تعداد استفاده : 598
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت : 21:54
توضیحات : حجم: 20.1 زمان: 21:54
مدت : 21:54
کد: 23660
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم            تعداد استفاده : 696
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت : 5:31
توضیحات : حجم: 5.1 زمان: 5:31
مدت : 5:31
کد: 23659
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دولدوروب جهانی واحسین صداسی            تعداد استفاده : 668
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت : 11:51
توضیحات : حجم: 10.9 زمان: 11:51
مدت : 11:51
کد: 23658
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کیم ویردی یارا قلبوه پیکان آنام اوغلی            تعداد استفاده : 654
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت : 11:09
توضیحات : حجم: 11:09 زمان: 12:57
مدت : 11:09
کد: 23657
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قویون اورک یولون انوار حقده باز الییم            تعداد استفاده : 653
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت : 8:37
توضیحات : حجم: 8 زمان: 8:37
مدت : 8:37
کد: 23656
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گفت با لشکر کفار حسین بن علی            تعداد استفاده : 1169
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت : 7:19
توضیحات : حجم: 6.8 زمان: 7:19
مدت : 7:19
کد: 23655
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قبروه زوار بی یار و هوادار            تعداد استفاده : 1171
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت : 7:10
توضیحات : حجم:6.6 زمان: 7:10
مدت : 7:10
کد: 23654
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاتح شهر شامی دور زینب            تعداد استفاده : 1220
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت : 10:04
توضیحات : حجم: 9.3 زمان: 10:04
مدت : 10:04
کد: 23653
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
به غیر عشق حسین هر کسی اسیر شود            تعداد استفاده : 1217
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت : 7:21
توضیحات : حجم: 6.8 زمان: 7:21
مدت : 7:21
کد: 23652
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اکبر ای فاطمه را تصویری            تعداد استفاده : 536
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جوانان بنی هاشم بیایید            تعداد استفاده : 562
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20744
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای مظهر پیغمبر            تعداد استفاده : 475
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20743
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ملکوت اهلی دور مهمان            تعداد استفاده : 3201
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20742
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دوغرانوب جنازوون            تعداد استفاده : 2341
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20741
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
علی جان بالا لبیک            تعداد استفاده : 2061
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20740
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سحر ستاره لری ایشیخلی اولار            تعداد استفاده : 1806
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20739
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اختر تابانم اکبر عزت دورانم اک            تعداد استفاده : 494
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20718
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روح و روان اکبر میوه جان اکبر            تعداد استفاده : 502
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محفل عشق حسین باغ و گلستان من            تعداد استفاده : 476
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20716
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ماه ملک منظر باخ            تعداد استفاده : 1916
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20715
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گل ورم زلفلروه شانه علی            تعداد استفاده : 1685
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بالاما دیردی سنیله بختورم            تعداد استفاده : 1463
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20713
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای منیم اکبریم شبه پیغمبریم            تعداد استفاده : 1669
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
علی قدم گوتور آهسته دلربا...            تعداد استفاده : 1350
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گل ای دل لجانینه گوزوم قاداسی اکبریم            تعداد استفاده : 1232
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20710
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
چون عاشق ازلدن حق یکتادی            تعداد استفاده : 391
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سولان سوز عطشدن            تعداد استفاده : 397
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20554
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بیر گونی موعظه الردی رسول مدنی            تعداد استفاده : 362
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20553
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زینبیم گل آل الیمده            تعداد استفاده : 386
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20552
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عمروم حیاتیم علی            تعداد استفاده : 404
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اولدوز گویه دوزولر علی            تعداد استفاده : 498
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20550
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نیلیوم الله گورسن طفل لب عطش            تعداد استفاده : 426
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20549
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
منیم سوسوز طرلانیم            تعداد استفاده : 433
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اصغر ای بختومون اولدوزی            تعداد استفاده : 398
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20547
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرمزی گولیم            تعداد استفاده : 384
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اوخلانیب بالام            تعداد استفاده : 902
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20518
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کیم ورا چنگ توسل            تعداد استفاده : 433
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20517
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اوچ پر اوخ سنه چالدی            تعداد استفاده : 430
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20516
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کهنه ویرانه خراب اولماسا            تعداد استفاده : 862
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20515
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوزولن اولدوزیم اصغر            تعداد استفاده : 1002
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20514
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای غنچه نیلوفری لای لای علی لای            تعداد استفاده : 491
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20512
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اورگی غملی بلبلم            تعداد استفاده : 447
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20511
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فلک الیمنن اوغلومی            تعداد استفاده : 420
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20510
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای دل بهار فصلیدی امواته جان            تعداد استفاده : 407
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20509
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گورسم هاردا سوت امر            تعداد استفاده : 921
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20508
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اصغر اصغر اصغر            تعداد استفاده : 961
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فیض جهان اصغریم دردی نهان            تعداد استفاده : 824
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20506
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
منیم یاوریم الله منیم داوریم الله            تعداد استفاده : 379
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20505
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
منیم ای تشنه قربانیم بالام لای لا            تعداد استفاده : 373
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای بشر ساتما اوز ایمانوی دنیایه            تعداد استفاده : 820
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20503
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای لب عطشان اصغریم            تعداد استفاده : 823
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20502
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
منی بیر حاجت دلسوخته            تعداد استفاده : 374
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20501
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ددیم یات خسته دور جانون            تعداد استفاده : 845
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20500
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اولون آگه پیمبر زادیم من            تعداد استفاده : 3940
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت قاسم ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20359
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عم اوغلی            تعداد استفاده : 2392
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت قاسم ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20358
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بس که میدان رفتن تو بر عمویت ...            تعداد استفاده : 1743
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت قاسم ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20357
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عموغلی صبریم جالاندی            تعداد استفاده : 1502
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت قاسم ع
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20343
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
او شخصوت اتدی اثر            تعداد استفاده : 722
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20011
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
وصیت الدی عمه            تعداد استفاده : 608
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20010
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
در ویرانه ده دورما            تعداد استفاده : 550
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20009
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خرابه قلبیمی سخار رقییه سلام اولا            تعداد استفاده : 566
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20008
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زائرین قبر من این شام عبرت خانه است            تعداد استفاده : 343
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اشیدمیشم بو سوزی            تعداد استفاده : 455
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20006
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیینه عمرم سالینیب داشه رقیه            تعداد استفاده : 483
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20005
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دور سنه قربان گئدورم رقیه رقیه            تعداد استفاده : 489
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای قاره گوزون غنچا دهن نازلی            تعداد استفاده : 454
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20003
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خار اولوب گولدوزوم            تعداد استفاده : 438
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آماندی گتمه ساربان            تعداد استفاده : 474
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20001
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ددی بابا حجرونده قلبیم قانه            تعداد استفاده : 461
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 20000
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
راحت جان روح روان رقیه            تعداد استفاده : 349
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19968
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من ایلدیم رقیمه            تعداد استفاده : 726
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19967
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیرین سوزوم آیدین اولدوزوم            تعداد استفاده : 666
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19966
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اشیدمیشم بو سوزی            تعداد استفاده : 606
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیرین سوزوم آیدین اولدوزوم            تعداد استفاده : 537
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19964
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ویرانه ده نازلی بالام            تعداد استفاده : 615
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19963
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای عمه منیم حالیمه ویرانه لر آغلار            تعداد استفاده : 656
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19962
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نه وقتدی شام ویراندا پریشانم علی جانم            تعداد استفاده : 514
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19961
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
چو در دل دارم تمنای کربلای .../کربلا/سیدجواد ذاکر            تعداد استفاده : 212
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19680
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
چو در دل دارم تمنای کربلای.../کربلا/سیدجواد ذاکر            تعداد استفاده : 204
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19679
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غمخواروام ای کربلا/ کربلا            تعداد استفاده : 194
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19678
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای بنازم آن قبر شش گوشه/ کربلا            تعداد استفاده : 229
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19677
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
از جوانی به پیری رسیدم/ کربلا            تعداد استفاده : 229
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19676
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حضرت علی اکبر 10            تعداد استفاده : 1462
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 8173
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیبا مارالیم؛ رعنا غزالیم            تعداد استفاده : 1144
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 8172
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حضرت علی اکبر 8            تعداد استفاده : 1265
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 8171
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اکبـره بـاخ اکبـره بـاخ            تعداد استفاده : 1135
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 8170
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدای من امان امان            تعداد استفاده : 1057
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 8169
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سس دوشوب اعدایه بتول حیدر کرار گلور            تعداد استفاده : 1065
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 8168
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روضه حضرت علی اکبر علیه السلام            تعداد استفاده : 1266
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 8167
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ماه ملک منظره باخ            تعداد استفاده : 889
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 8166
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
رخشنده کوکبی که ز نسل پیمبر است            تعداد استفاده : 257
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 8165
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
انا علی ابن حسین ابن علی            تعداد استفاده : 362
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 8164
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سن ائیله‌دین عزم سفر عم اوغلی            تعداد استفاده : 1614
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت قاسم ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 8145
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حسین وای حسین وای            تعداد استفاده : 1350
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت قاسم ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 8144
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روضه حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام            تعداد استفاده : 1912
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت قاسم ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 8143
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
وای عم اوغلی جان عم اوغلی            تعداد استفاده : 1384
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت قاسم ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 8142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سالار شهیدان نجه گلدی قاسم سراغینه            تعداد استفاده : 1515
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت قاسم ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 8141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,012,713,797