خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : حاج علی بهاری

حاج علی بهاری

حاج علی بهاری

   تعداد 7
هوای دوست            تعداد استفاده : 739
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 20:41
توضیحات : مداحی «حاج علی بهاری» در شب دوم محرم 1390 «خانه را آراستن بر یار یعنی انتظار / روی دل گرداندن از اغیار یعنی انتظار» (20:41)
مدت : 20:41
کد: 5694
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طفل شیرخواره            تعداد استفاده : 832
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 20:43
توضیحات : مداحی «علی بهاری» در شب هفتم محرم 1390 «اشکم بود نشانه عرض ارادتم / چون کودکان همیشه بود گریه عادتم» (20:43)
مدت : 20:43
کد: 5689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غریب مادر حسین            تعداد استفاده : 779
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 25:55
توضیحات : مداحی و مناجات «حاج علی بهاری» در شب پنجم محرم 1390 «اگر عبد گنه کارم تو را دارم چه غم دارم» (25:55)
مدت : 25:55
کد: 5683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ام المصائب            تعداد استفاده : 920
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 16:21
توضیحات : مداحی و نوحه سرایی «علی بهاری» در روز عاشورا «گواهی میدهد چشم تر من / که گردون ریخت خون در ساغر من / سنین کودکی را طی نکرده / زدنیا رفت جد اطهر من» (16:21)
مدت : 16:21
کد: 5680
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قمر بنی هاشم            تعداد استفاده : 726
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 25:13
توضیحات : مداحی و نوحه سرایی «علی بهاری» در شب عاشورا «به خلوتگاه عشق یار آن مرغ خوش آهنگم / که آید نغمه جانسوز بیرون از دل تنگم» (25:13)
مدت : 25:13
کد: 5678
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الگوی ادب و شجاعت            تعداد استفاده : 734
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 15:34
توضیحات : مداحی و نوحه سرایی «علی بهاری» در شب تاسوعا «یکی پرسید از کشف الحقائق / امام ششمین امام ناطق / چه لذت در جهان بالاترین است...» (15:34)
مدت : 15:34
کد: 5675
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مسکین نواز            تعداد استفاده : 460
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 19:35
توضیحات : مداحی «حاج علی بهاری» در شب چهارم محرم 1390 «به هر کجا نگرم جای پای یار من است» (19:35)
مدت : 19:35
کد: 2913
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,051,163,994