خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : حاج محمد کمیل

حاج محمد کمیل

حاج محمد کمیل

   تعداد 76
حاج محمد کمیل - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - مظلوم وا اماما مظلوم وا اماما (واحد)381
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : شوال
موضوع : امام صادق علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:07:27
توضیحات : ImamSadiq96
زمان : 00:07:27
کد: 96919
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمد کمیل - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - لیلایی انا مجنون انت مولا و اناالعبد (شور)335
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : شوال
موضوع : امام صادق علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:06:30
توضیحات : ImamSadiq96
زمان : 00:06:30
کد: 96918
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
بین نماز بودم و این را  (سال 94،جدید)326
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : شوال
موضوع : امام صادق علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:07:27
توضیحات : ImamSadiq96
زمان : 00:07:27
کد: 96917
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
میرسد نان و نوایم از حسین (سرود)358
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:02:59
توضیحات : Sardaran96
زمان : 00:02:59
کد: 94460
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هر که نامش عبد این دربار نیست (مدح)363
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:02:22
توضیحات : Sardaran96
زمان : 00:02:22
کد: 94456
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هر که شد خانه خرابش بیشتر (سرود)347
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:03:09
توضیحات : Sardaran96
زمان : 00:03:09
کد: 94455
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
من گدا هست و زهرا و علی خواسته اند (مدح)344
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:16:24
توضیحات : Sardaran96
زمان : 00:16:24
کد: 94450
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قول دادم روز و شب گویم حسین (مدح)342
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:00:57
توضیحات : Sardaran96
زمان : 00:00:57
کد: 94447
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
محمد سهرابی (شعر خوانی)313
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:16:44
توضیحات : Sardaran96
زمان : 00:16:44
کد: 94444
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حیدریم قلندرم مستم (سرود)342
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:02:57
توضیحات : Sardaran96
زمان : 00:02:57
کد: 94387
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
تاب و قرار همه دلای بی تاب اومده (سرود)329
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:05:38
توضیحات : Sardaran96
زمان : 00:05:38
کد: 94319
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
بی تو دعا نمیشود (سرود)326
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : شعبان المعظم
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:02:32
توضیحات : Sardaran96
زمان : 00:02:32
کد: 94317
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
من بمیرم دخترت می دید (شور شب شهادت-95)353
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:01:46
توضیحات : HazratZeinab96
زمان : 00:01:46
کد: 93875
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
عمه جان زینب (س) (شور شب شهادت-95)317
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:03:00
توضیحات : HazratZeinab96
زمان : 00:03:00
کد: 93870
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیر زن مثل تو دیگر نمی آید دنیا (واحد شب شهادت-95)325
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:05:40
توضیحات : HazratZeinab96
زمان : 00:05:40
کد: 93867
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
زمین گیرم چه غریبونه من میمیرم (زمینه شب شهادت-95)336
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:07:27
توضیحات : HazratZeinab96
زمان : 00:07:27
کد: 93841
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
روضه حضرت زینب سلام الله علیها339
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:13:21
توضیحات : HazratZeinab96
زمان : 00:13:21
کد: 93834
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
بر زمین دوخت جای پایش را (واحد شب شهادت-95)345
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : 00:02:21
توضیحات : HazratZeinab96
زمان : 00:02:21
کد: 93772
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
میان کون و مکان نور ذات میریزد (مدح،سال 95)356
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : Dec 30 1899 12:05AM
توضیحات : 13rajaba
زمان : Dec 30 1899 12:05AM
کد: 93276
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
گفتم علی و در دلم آمد هیجانی (سرود،سال 95)355
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : Dec 30 1899 12:07AM
توضیحات : 13rajaba
زمان : Dec 30 1899 12:07AM
کد: 93249
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
ضربان دلم فاتح قلبم علی (سرود،سال 95)341
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : Dec 30 1899 12:03AM
توضیحات : 13rajaba
زمان : Dec 30 1899 12:03AM
کد: 93226
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیر مادر حلالت که حتی (مدح،سال 95)355
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : Dec 30 1899 12:08AM
توضیحات : 13rajaba
زمان : Dec 30 1899 12:08AM
کد: 93224
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
درد همه را نام شریف تو دوا کرد (سرود،سال 95)365
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : Dec 30 1899 12:04AM
توضیحات : 13rajaba
زمان : Dec 30 1899 12:04AM
کد: 93194
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
تو حرم بگو یا علی (سرود،سال 95)345
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : Dec 30 1899 12:07AM
توضیحات : 13rajaba
زمان : Dec 30 1899 12:07AM
کد: 93178
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
بمولا علی مولا (سرود،سال 95)366
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان : Dec 30 1899 12:05AM
توضیحات : 13rajaba
زمان : Dec 30 1899 12:05AM
کد: 93165
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,957,764,150