خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد اکبر فروتن

استاد اکبر فروتن

استاد اکبر فروتن

   تعداد 10
شرح پریشانی1329
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 03:23
توضیحات : مناجات با خدا «یا رب مکن از لطف پریشان ما را/هر چند که هست جرم و عصیان ما را/ذات تو غنی بوده و ما همه محتاجیم/محتاج به غیر خود مگردان ما را» با صدای «اکبر فروتن» (03:23)
زمان : 03:23
کد: 6643
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
بی نوایی1492
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 03:33
توضیحات : مناجات با خدا «گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت/از من خبرت که بی نوا خواهی/بنگر چه کسی و از کجا آمده ای/می دان که چه می کنی کجا خواهی رفت» با صدای «اکبر فروتن» (03:33)
زمان : 03:33
کد: 6642
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
کوی یار1093
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 04:02
توضیحات : مناجات با خدا «آزار و جفا و حیله ها خوی تو است/عاشق کشتن و رسم سر کوی تو است/هر روز جفا کنی و عذر آغازی/عذر تو عذار عنبرین بوی تو است» با صدای «اکبر فروتن» (04:02)
زمان : 04:02
کد: 6641
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
راه نجات1038
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 04:16
توضیحات : مناجات با خدا «یارب بنما مرا رهی سوی نجات/محتـاج توام چه در حیات و چه ممات/از جُرم و گناه من سراسر بگذر/شرمنـده مکن مرا به روز عرفات» با صدای «اکبر فروتن» (04:16)
زمان : 04:16
کد: 6640
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
پرواز948
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 04:36
توضیحات : مناجات با خدا «شب خیز که عاشقان شب راز کنند/گرد در بام دوست پرواز کنند/هر جا که دری بود به شب دربندند/الا در دوست را که شب باز کنند» با صدای «اکبر فروتن» (04:36)
زمان : 04:36
کد: 6639
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
رفیق بی نوایان1294
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 03:10
توضیحات : مناجات با خدا «الهی ای رفیق بی نوایان/الهی ای طبیب دردمندان/الهی بی نوایم مستمندم/فقیر و بینوا و دردمندم/الهی بین که من بشکسته بالم/ترحم کن خداوندا به حالم» با صدای «اکبر فروتن» (03:10)
زمان : 03:10
کد: 6351
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سرای خشنودی847
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 03:59
توضیحات : مناجات با خدا «گر درد دهد به ما و گر راحت دوست/از دوست هر آنچیز که آید نیکوست/ما را نبود نظر بخوبی و بدی/مقصود رضای او و خشنودی اوست» با صدای «اکبر فروتن» (03:59)
زمان : 03:59
کد: 6350
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
توبه شکن891
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 03:29
توضیحات : مناجات با خدا «ای فضل تو دستگیر من، دستم گیر/سیر آمده ام زخویشتن، دستم گیر/تا چند کنم توبه و تا کی شکنم/ای تو ده و توبه شکن دستم گیر/در بارگه جلالت ای عذر پذیر دریاب که من آمده ام زار و حقیر» با صدای «اکبر فروتن» (03:29)
زمان : 03:29
کد: 6349
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
عالم راز807
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 04:13
توضیحات : مناجات با خدا «بازی بودم پریده از عالم راز/باشد که پرد ز شیب صیدی به فراز/این جا چو کسی نیافتم محرم راز/زان در که در آمدم برون رفتم باز» با صدای «اکبر فروتن» (04:13)
زمان : 04:13
کد: 6348
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
تمنا898
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
زمان : 04:23
توضیحات : مناجات با خدا «یارب به دلم غیر خودت جا مگذار/در دیده ی من گرد تمنا مگذار/گفتـم، گفتم، ز من نمی آید هیچ/رحمی، رحمی، مرا به من وامگذار» با صدای «اکبر فروتن» (04:23)
زمان : 04:23
کد: 6347
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,932,607,371