خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : استاد غفاری

استاد غفاری

استاد غفاری

   تعداد 3
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 961
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 3719
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:33
توضیحات : نوای ملکوتی اذان با صدای محمد غفاری (5:33)
مدت : 5:33
کد: 6710
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 2046
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد غفاری
مدت :
کد: 6655
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,051,170,161