خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : حاج علی آیینه چی

حاج علی آیینه چی

حاج علی آیینه چی

   تعداد 10
باز هم روی لبم قصه مادر گل کرد  (روضه)            تعداد استفاده : 391
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : امام حسن علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:09:17
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:17
کد: 99165
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
میدونی که خونه ات برا من بهشته (سال 87)            تعداد استفاده : 363
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : Dec 30 1899 12:07AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 12:07AM
کد: 93278
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مدح حضرت علی (ع) (سال 87)            تعداد استفاده : 405
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : Dec 30 1899 12:11AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 12:11AM
کد: 93262
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اومده دنیا رهبر شیعه (سال 87)            تعداد استفاده : 346
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : Dec 30 1899 12:04AM
توضیحات : 13rajaba
مدت : Dec 30 1899 12:04AM
کد: 93152
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قسم به عشقت یا علی اسم تو جون و دلمه            تعداد استفاده : 387
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12749
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آفتاب و گذر قافله بود بادیه غلغله بود            تعداد استفاده : 371
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12728
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیعه ها به عشق علی اسیرن            تعداد استفاده : 352
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زد قدم در جهان باقر علم دین            تعداد استفاده : 386
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام باقر علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اومده دنیا رهبر شیعه            تعداد استفاده : 381
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : سال 87
مدت :
کد: 10617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
میدونی که خونه ات برا من بهشته            تعداد استفاده : 421
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رجب المرجب
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : سال 87
مدت :
کد: 10593
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,540,692