خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : آیت الله خوشوقت

آیت الله خوشوقت

آیت الله خوشوقت

   تعداد 53
شرح دعای 22 صحیفه سجادیه/ تقوا            تعداد استفاده : 526
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 18:44
مدت : 18:44
کد: 23942
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح فراز 5 تا 8 دعای 22 صحیفه سجادیه            تعداد استفاده : 398
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:00
مدت : 21:00
کد: 23941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح فراز 12 و 13 دعای 22 و فراز 12 دعای 25 صحیفه سجادیه            تعداد استفاده : 423
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 19:27
مدت : 19:27
کد: 23940
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح دعای 2 صحیفه سجادیه / نعمت پیامبر خاتم            تعداد استفاده : 377
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:06
مدت : 21:06
کد: 23939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح فراز 1 دعای 21 صحیفه سجادیه/ ضعف انسان            تعداد استفاده : 410
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:09
مدت : 21:09
کد: 23938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح فراز 15 تا 18 دعای 27 صحیفه سجادیه / شهادت            تعداد استفاده : 398
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 18:22
مدت : 18:22
کد: 23937
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح فراز 1 تا 10 دعای 44 صحیفه سجادیه / ماه رمضان و روزه            تعداد استفاده : 406
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 20:37
مدت : 20:37
کد: 23936
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح دعای 26 صحیفه سجادیه / همسایه و دوست            تعداد استفاده : 375
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 20:35
مدت : 20:35
کد: 23935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح فراز 7 تا 12 دعای 25 صحیفه سجادیه / شیطان            تعداد استفاده : 411
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 19:48
مدت : 19:48
کد: 23934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح فراز 1 تا 6 دعای 25 صحیفه سجادیه / فرزندآوری            تعداد استفاده : 382
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:35
مدت : 21:35
کد: 23933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تقوا / شرح خطبه 198 نهج البلاغه            تعداد استفاده : 402
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:50
مدت : 21:50
کد: 23932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح دعای 22 و 25 صحیفه سجادیه/ حسد- حق اولاد بر والدین            تعداد استفاده : 384
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 19:28
مدت : 19:28
کد: 23931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح فراز 5 تا 8 دعای 22 صحیفه سجادیه            تعداد استفاده : 360
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:03
مدت : 21:03
کد: 23930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح دعای 2 صحیفه سجادیه/ پیامبر اسلام            تعداد استفاده : 362
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 20:59
مدت : 20:59
کد: 23929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح دعای 4 صحیفه سجادیه / یکتاپرستان            تعداد استفاده : 384
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 20:49
مدت : 20:49
کد: 23928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح فراز 18 تا 23 دعای 6 صحیفه سجادیه            تعداد استفاده : 366
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:48
مدت : 21:48
کد: 23927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح فراز 9 تا 13 دعای 21 صحیفه سجادیه            تعداد استفاده : 378
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:36
مدت : 14:36
کد: 23926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح دعای 6 صحیفه سجادیه/ دعا برای صبح ها و شب ها            تعداد استفاده : 409
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 22:42
مدت : 22:42
کد: 23925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح دعای 9 صحیفه سجادیه/ دوری از راه معصیت            تعداد استفاده : 371
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 19:39
مدت : 19:39
کد: 23924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح فراز 16 تا 18 دعای 20 صحیفه سجادیه            تعداد استفاده : 362
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:48
مدت : 21:48
کد: 23923
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح دعای 9 صحیفه سجادیه / توبه            تعداد استفاده : 381
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 19:49
مدت : 19:49
کد: 23922
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اهمیت صلوات            تعداد استفاده : 399
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 13:21
مدت : 13:21
کد: 23921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه زنده دلان پیرامون اخلاق/پاسخ به سؤالات5            تعداد استفاده : 325
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:22
مدت : 11:22
کد: 23920
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه زنده دلان پیرامون اخلاق/پاسخ به سؤالات4            تعداد استفاده : 343
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:31
مدت : 10:31
کد: 23919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه زنده دلان پیرامون اخلاق/پاسخ به سؤالات3            تعداد استفاده : 337
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:37
مدت : 11:37
کد: 23918
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه زنده دلان پیرامون اخلاق/پاسخ به سؤالات2            تعداد استفاده : 180
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:21
مدت : 10:21
کد: 23917
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه زنده دلان پیرامون اخلاق/پاسخ به سؤالات1            تعداد استفاده : 180
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:22
مدت : 10:22
کد: 23916
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه زنده دلان پیرامون اخلاق/ اطاعت امر خداوند متعال            تعداد استفاده : 181
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:53
مدت : 12:53
کد: 23915
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه زنده دلان پیرامون اخلاق/ ظلم و نتیجه عملی آن            تعداد استفاده : 168
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:53
مدت : 08:53
کد: 23914
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه زنده دلان پیرامون اخلاق/ اهمیّت عمل کردن            تعداد استفاده : 175
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:28
مدت : 10:28
کد: 23913
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه زنده دلان پیرامون اخلاق/قرآن راهنما و راهگشا            تعداد استفاده : 168
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 08:56
مدت : 08:56
کد: 23912
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه زنده دلان پیرامون اخلاق/ امیال نفسانی و عقلانی            تعداد استفاده : 182
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:21
مدت : 10:21
کد: 23911
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه زنده دلان پیرامون اخلاق/سؤال و پاسخ اخلاقی            تعداد استفاده : 170
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:02
مدت : 10:02
کد: 23910
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه زنده دلان پیرامون اخلاق/نسخه های خداوند متعال            تعداد استفاده : 174
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:07
مدت : 11:07
کد: 23909
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه راه سعادت/فلسفه خلقت و ابلاغ دین            تعداد استفاده : 163
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 18:01
مدت : 18:01
کد: 23908
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نعمت ارسال پیامبر خاتم صلی الله علیه و اله و سلم            تعداد استفاده : 222
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 19:40
توضیحات : زمان: 19:40 شرح دعای 2 صحیفه سجادیه با موضوع پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله و سلم
مدت : 19:40
کد: 23907
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
از جنس نور            تعداد استفاده : 223
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 19:32
توضیحات : زمان: 19:32 شرح فراز 18 تا 23 دعای 6 صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین
مدت : 19:32
کد: 23906
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعا برای صبح ها و شب ها            تعداد استفاده : 214
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 21:12
توضیحات : زمان: 21:12 شرح دعای 6 صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین علیه السلام
مدت : 21:12
کد: 23905
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دوری از راه گناه و معصیت            تعداد استفاده : 232
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 17:38
توضیحات : زمان: 17:38 شرح دعای 9 صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین علیه السلام
مدت : 17:38
کد: 23904
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
توبه            تعداد استفاده : 195
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 18:36
توضیحات : زمان: 18:36 شرح دعای 9 صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین علیه السلام با موضوع توبه
مدت : 18:36
کد: 23903
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای بیستم            تعداد استفاده : 181
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 20:20
توضیحات : زمان: 20:20 شرح فراز 16 تا 18 دعای 20 صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین علیه السلام
مدت : 20:20
کد: 23902
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ضعف انسان            تعداد استفاده : 183
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 19:35
توضیحات : زمان: 19:35 شرح فراز 1 دعای 21 صحیفه سجادیه صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین علیه السلام
مدت : 19:35
کد: 23901
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای بیست و یکم/ اطاعت فرمان خدا            تعداد استفاده : 200
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 13:12
توضیحات : زمان: 13:12 شرح فراز 9 تا 13 دعای 21 صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین علیه السلام
مدت : 13:12
کد: 23900
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حق اولاد بر والدین            تعداد استفاده : 188
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 18:00
توضیحات : زمان: 18:00 شرح دعای 22 و 25 صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین علیه السلام با موضوع حسد و حق اولاد بر والدین
مدت : 18:00
کد: 23899
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرزندآوری            تعداد استفاده : 179
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 19:18
توضیحات : زمان: 19:18 شرح فراز 1 تا 6 دعای 25 صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین علیه السلام با موضوع فرزندآوری
مدت : 19:18
کد: 23898
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیطان            تعداد استفاده : 189
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 17:42
توضیحات : زمان: 17:42 شرح فراز 7 تا 12 دعای 25 صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین علیه السلام
مدت : 17:42
کد: 23897
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دوست و همسایه            تعداد استفاده : 172
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 18:35
توضیحات : زمان: 18:35 شرح دعای 26 صحیفه سجادیه حضرت امام زین العابدین علیه السلام
مدت : 18:35
کد: 23896
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نعمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله و سلم            تعداد استفاده : 187
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 19:32
توضیحات : زمان: 19:32 شرح دعای 2 صحیفه سجادیه با موضوع پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله و سلم
مدت : 19:32
کد: 23895
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عمل مسئولین            تعداد استفاده : 168
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:28
توضیحات : زمان: 4:28 سخنرانی «مرحوم آیت الله خوشوقت» پیرامون «عمل مسئولین سازنده ایمان مردم است»
مدت : 4:28
کد: 23894
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
میل به ستمکاران، گناهی نابخشودنی            تعداد استفاده : 185
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
مدت : 2:41
توضیحات : زمان: 2:41 گزیده ای از سخنان روشنگر حضرت آیت الله خوشوقت در تاکید بر ضرورت دوری از ستمکاران حتی در حد تمایل قلبی به آنها و عقوبت این گناه در نزد خداوند متعال .
مدت : 2:41
کد: 23893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عمل مسئولین، سازنده ایمان مردم            تعداد استفاده : 133
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
مدت : 4:37
توضیحات : زمان: 4:37 گزیده ای از سخنان گهربار حضرت آیت الله خوشوقت با موضوع تاثیر عمل مسئولین در ایمان مردم جامعه.
مدت : 4:37
کد: 23892
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آزادی انسان            تعداد استفاده : 131
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : خدای متعال وقتی انسان را آفریدیک طرفه نیافرید انسان هم می تواند خوب باشد و هم می تواند بد باشد و انبیاء نیز برای هدایت بشر آفرید و ...
مدت :
کد: 23891
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سفر به سرزمین وحی            تعداد استفاده : 780
کلیپ سخنان
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : گوشه هایی از سفر استاد آیت الله خوش وقت به سرزمین وحی و توصیه های ایشان در مورد حج ...
مدت :
کد: 23890
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,589,492