خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

   تعداد 5400
رابطه نماز و مهدویت            تعداد استفاده : 110
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
توصیه اسلام به فرزندآوری            تعداد استفاده : 89
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110576
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فرهنگ جوانمردی در قرآن            تعداد استفاده : 83
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110575
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
توصیه اسلام به وقف (2)            تعداد استفاده : 74
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110574
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
توصیه اسلام به وقف (1)            تعداد استفاده : 82
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه ۴ دی ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110573
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
توصیه اسلام به وصیّت            تعداد استفاده : 81
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110572
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پیروی از علم، ‌نه ظن و گمان            تعداد استفاده : 74
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110571
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پیروی از علم، ‌نه ظن و گمان            تعداد استفاده : 85
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110570
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نقش لقمه حلال و حرام در زندگی(3)            تعداد استفاده : 77
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عقل و وحی، در کنار یکدیگر            تعداد استفاده : 77
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نقش لقمه حلال و حرام در زندگی(2)            تعداد استفاده : 76
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نقش لقمه‌ی حلال و حرام در زندگی (1)            تعداد استفاده : 78
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعا، بیانگر آسیب‌ها و چاره‌ها            تعداد استفاده : 78
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حقوق حیوانات در اسلام            تعداد استفاده : 80
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110564
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
وظایف کارگزاران نظام اسلامی            تعداد استفاده : 72
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ماموریت‌های رسول خدا در قرآن کریم            تعداد استفاده : 77
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110562
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
چهل حدیث از معصومین علیهم‌السلام            تعداد استفاده : 76
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110561
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فلسفه تکرار در آیات قرآن            تعداد استفاده : 82
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110560
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نگرانی‌های رسول خدا از امّت اسلام            تعداد استفاده : 72
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ریزش‌ها و رویش‌ها در جامعه اسلامی            تعداد استفاده : 80
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرایط پذیرش صلح در قرآن            تعداد استفاده : 77
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110557
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفاع از کشور در برابر دشمن            تعداد استفاده : 71
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
رفع مشکلات مردم، در هیأت‌های عزاداری            تعداد استفاده : 69
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیارت عاشورا، سلام به شهداء، لعن به ظالمان            تعداد استفاده : 71
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110554
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نشانه‌های ولایت در قرآن            تعداد استفاده : 77
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110553
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عید غدیر، پذیرش ولایت معصومین علیهم السلام            تعداد استفاده : 62
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110552
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عید قربان، رمز تسلیم در برابر خدا            تعداد استفاده : 56
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آمادگی همه جانبه در برابر دشمن            تعداد استفاده : 62
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110550
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قدرت، در سایه مقاومت            تعداد استفاده : 59
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : جمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110549
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نظارت مردم بر مسئولان            تعداد استفاده : 58
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : چهارشنبه 18 تیر 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نیاز جامعه به نظارت عمومی            تعداد استفاده : 61
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 12 تیر 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110547
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نظارت عمومی در جامعه            تعداد استفاده : 58
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : چهارشنبه 4 تیر 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شناخت دشمن و برنامه‌های دشمن            تعداد استفاده : 58
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 29 خرداد 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110545
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امام خمینی، احیاگر قرآن در عصر حاضر            تعداد استفاده : 57
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 22 خرداد 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110544
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پانزده خرداد، آغازگرِ انقلاب اسلامی            تعداد استفاده : 59
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 15 خرداد 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110543
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آشنایی با تاریخ بزرگان و زیارت آنان            تعداد استفاده : 56
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 8 خرداد 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دوری از اسراف در مصرف            تعداد استفاده : 58
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : شنبه 3 خرداد 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110541
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرایط کار و تولید در اسلام            تعداد استفاده : 54
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 1 خرداد 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پیامدهای اسراف در جامعه            تعداد استفاده : 57
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بهره‌گیری از نعمت‌های الهی            تعداد استفاده : 56
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : سه شنبه 30 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110538
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فقر زدایی در اسلام            تعداد استفاده : 59
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : دوشنبه 29 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110537
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نیاز انسان‌ها به کار یکدیگر            تعداد استفاده : 56
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : یکشنبه 28 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110536
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محکم‌کاری در تولید            تعداد استفاده : 57
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : شنبه 27 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110535
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امامت، عهد الهی            تعداد استفاده : 61
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110534
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
راه‌های رسیدن به فلاح و رستگاری            تعداد استفاده : 59
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اخلاق تولید و فعالیت اقتصادی            تعداد استفاده : 53
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : سه شنبه 23 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110532
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درآمدهای حرام در اسلام            تعداد استفاده : 49
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : دوشنبه 22 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110531
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ارزش کار و کارگری در اسلام            تعداد استفاده : 54
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : یکشنبه 21 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110530
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
صلح امام حسن، مقدمه قیام امام حسین علیهماالسلام            تعداد استفاده : 45
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : شنبه 20 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110529
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ویژگی‌های ذوالقرنین در قرآن            تعداد استفاده : 39
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110528
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کار و تولید با نگاه الهی            تعداد استفاده : 36
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برخورد اسلام با متخلفان اقتصادی            تعداد استفاده : 39
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : سه شنبه 16 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110526
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ضوابط مصرف مال در اسلام            تعداد استفاده : 39
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : دوشنبه 15 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جایگاه عدالت در زندگی قرآنی            تعداد استفاده : 37
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : یکشنبه 14 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110524
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فلسفه تفاوت رزق مردم            تعداد استفاده : 34
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : شنبه 13 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درآمد و مصرف براساس خیر            تعداد استفاده : 36
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نقش ثروت در طغیانگری            تعداد استفاده : 32
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110521
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جایگاه دنیا در فرهنگ قرآن            تعداد استفاده : 36
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : سه شنبه 9 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110520
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
رزق مادی، رزق معنوی            تعداد استفاده : 36
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : دوشنبه 8 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110519
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نقش پیامبران در اصلاح امور اقتصادی            تعداد استفاده : 35
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : یکشنبه 7 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110518
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جایگاه رزق حلال در اقتصاد اسلامی            تعداد استفاده : 35
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : شنبه 6 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110517
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عقل و فطرت، ریشه ایمان به خدا            تعداد استفاده : 33
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 4 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110516
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آرامش واقعی، در پرتو یاد خدا            تعداد استفاده : 38
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 28 فروردین 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110515
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نقش انتظار در زندگی منتظران            تعداد استفاده : 31
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 21 فروردین 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110514
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برکات ایمان به خدا            تعداد استفاده : 35
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 22 اسفند 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110513
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دلایل انحراف از فطرت الهی            تعداد استفاده : 30
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 15 اسفند 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110512
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
معرفت امامان در زیارت جامعه            تعداد استفاده : 33
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 8 اسفند 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110511
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
انتخاب درست، وظیفه ملی و دینی            تعداد استفاده : 31
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 1 اسفند 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110510
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
همسر فرعون، الگوی همه‌ی مؤمنان            تعداد استفاده : 33
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 24 بهمن 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110509
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
انقلاب اسلامی و مهدویت            تعداد استفاده : 28
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 17 بهمن 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110508
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تقلید درست و نادرست            تعداد استفاده : 30
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 10 بهمن 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دلایل یکتایی خدا و جریان توحید در زندگی            تعداد استفاده : 31
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 3 بهمن 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110506
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محبوبیت مردان خدا            تعداد استفاده : 30
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 26 دی 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110505
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، الگوی امامان علیهم‌السلام            تعداد استفاده : 32
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 19 دی 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن، شفای بیماری های ظاهری و باطنی(2)            تعداد استفاده : 32
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 31 تیر 1395
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110503
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن، شفای بیماری های ظاهری و باطنی(1)            تعداد استفاده : 33
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 24 تیر 1395
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110502
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آفات کارهای نیک            تعداد استفاده : 34
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : سه شنبه 15 تیر 1395
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110501
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تداوم نیکی های رمضان در طول سال            تعداد استفاده : 30
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : دوشنبه 14 تیر 1395
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110500
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غرور،آفت علم و ثروت            تعداد استفاده : 34
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : یکشنبه 13 تیر 1395
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110499
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استخاره با قرآن            تعداد استفاده : 37
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : شنبه 12 تیر 1395
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110498
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محوریت قرآن در زندگی            تعداد استفاده : 38
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 10 تیر 1395
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110497
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عوامل دور شدن از راه خدا            تعداد استفاده : 33
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : چهارشنبه 9 تیر 1395
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110496
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مراتب اخلاص در نیت            تعداد استفاده : 36
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : سه شنبه 8 تیر 1395
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110495
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مظلومیت حضرت علی(علیه‌السلام)            تعداد استفاده : 35
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : دوشنبه 7 تیر 1395
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110494
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آداب دعا            تعداد استفاده : 33
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : یکشنبه 6 تیر 1395
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110493
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نشانه‌هاي بندگان خوب خدا(4)            تعداد استفاده : 35
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : شنبه 4 مرداد 1393
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110492
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تفسير سوره عصر            تعداد استفاده : 36
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 2 مرداد 1393
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110491
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نشانه‌هاي بندگان خوب خدا(3)            تعداد استفاده : 32
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : چهارشنبه 1 مرداد 1393
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نشانه‌هاي بندگان خوب خدا(2)            تعداد استفاده : 40
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : سه شنبه 31 تیر 1393
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نشانه‌هاي بندگان الهي در قرآن            تعداد استفاده : 36
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : دوشنبه 30 تیر 1393
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
احترام به مقدسات            تعداد استفاده : 30
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 12 دی 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110487
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ملاک‌های توحید در زندگی            تعداد استفاده : 43
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 5 دی 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110486
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خداوند، پناهگاه انسان در زندگی            تعداد استفاده : 35
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 28 آذر 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110485
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ریشه ایمان به خدا            تعداد استفاده : 32
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 21 آذر 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110484
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خطر کوچک شمردن گناه            تعداد استفاده : 37
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 14 آذر 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110483
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نشانه های توحید در زندگی            تعداد استفاده : 31
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 7 آذر 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110482
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دلایل بی‌توجهی برخی از افراد به دین            تعداد استفاده : 36
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 30 آبان 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110481
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نقش پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، در پیدایش فرهنگ اسلامی            تعداد استفاده : 31
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 23 آبان 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110480
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گرامیداشت سالگرد آغاز امامت حضرت مهدی علیه‌السلام            تعداد استفاده : 37
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 16 آبان 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110479
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ویژگی‌های بهترین دین            تعداد استفاده : 34
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
زمان : پنجشنبه 9 آبان 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110478
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,051,203,159