خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : دکتر محمد اصفهانی

دکتر محمد اصفهانی

دکتر محمد اصفهانی

   تعداد 7
دعای تحویل سال نو با صدای دکتر محمد اصفهانی            تعداد استفاده : 586
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:19
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:01:19
کد: 103622
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای تحویل سال نو با صدای دکتر محمد اصفهانی            تعداد استفاده : 521
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : سایر دعاها
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:01:23
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:01:23
کد: 103621
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
با صدای دکتر محمد اصفهانی            تعداد استفاده : 475
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:50
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:01:50
کد: 103607
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
با صدای دکتر محمد اصفهانی            تعداد استفاده : 443
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:37
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:01:37
کد: 103606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر محمد اصفهانی            تعداد استفاده : 478
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:14:54
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:14:54
کد: 103581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سلام زیارت عاشورا با نوای دکتر محمد اصفهانی            تعداد استفاده : 503
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
توضیحات : مفاتیح 96
مدت :
کد: 103366
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای سحر            تعداد استفاده : 1304
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای سحر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14989
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,051,177,161