خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : مرحومه بانو مجتهده امین

مرحومه بانو مجتهده امین

مرحومه بانو مجتهده امین

   تعداد 17
و عمده عمل انسان بعد از ایمان تهذیب اخلاق است345
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:10
زمان : 01:10
کد: 40938
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
اگر کسی از خداوند راضی شود خداوند نیز از او راضی می گردد346
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:31
زمان : 01:31
کد: 40937
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
لزوم شباهت اخلاقی ما با ائمه علیهم السلام323
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:56
زمان : 01:56
کد: 40936
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
این عالم عالم امتحان است348
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:58
زمان : 01:58
کد: 40935
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حسد مثل آتشی است که در خرمنی می افتد317
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:29
زمان : 01:29
کد: 40934
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
خداوند در قرآن می فرماید شما را مبعوث نمودیم برای روز جمع322
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 03:20
زمان : 03:20
کد: 40933
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
انسان به چه دلیل به این دنیا آمده است356
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 03:20
زمان : 03:20
کد: 40932
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
خداوند در حقیقت انسان همه کمالات را نهاده است316
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 02:14
زمان : 02:14
کد: 40931
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
پروردگاری که انسان را با عقل و شعور و معرفت خلق مینماید335
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 10:23
زمان : 10:23
کد: 40930
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مثل کسانی که ایات خدا را تکذیب کردند311
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 05:03
زمان : 05:03
کد: 40929
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
چرا برای انسان مرگ مقدر شده است324
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 11:21
زمان : 11:21
کد: 40928
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
از کجا آمده ایم برای چه و به کجا خواهیم رفت315
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:00
زمان : 01:00
کد: 40927
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
از هر عالمی شمه ای در انسان وجود دارد302
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:27
زمان : 01:27
کد: 40926
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مقدمه رسیدن به کمال تحصیل علم است302
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 02:39
زمان : 02:39
کد: 40924
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
کمال انسان در چیست...289
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 06:41
زمان : 06:41
کد: 40923
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
در قیامت هر نفسی باخود میجنگد305
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:33
زمان : 01:33
کد: 40922
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
توحید و صفات الهی322
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:48:48
زمان : 00:48:48
کد: 40921
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,912,311,152