خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : محمد یحیى الشرقاوی

 محمد یحیى الشرقاوی

محمد یحیى الشرقاوی

   تعداد 322
یوسف323
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60643
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف من باکستان 2009281
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60642
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یس ختام السنطة278
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60641
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
هود أبومرة-دیرب نجم 24-5-2012274
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60640
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم282
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60639
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم من لبنان 2009273
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60638
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم ابو القرامیط258
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60637
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم 1263
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60636
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
محمد یحیى الشرقاوى یقلد عبدالباسط259
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60635
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
لیلة دماهر سنجاب257
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60634
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
لقمان والسجدة میت یزید 25-10-2011255
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60633
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
لقمان مسهله241
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60632
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
لقمان عزاء 27-12-2010254
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60631
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
لقمان أبوهجرس248
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60630
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قصار السور276
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60629
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قصار السور طحا المرج دیرب نجم شرقیة245
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60628
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
ق245
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60627
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
ق والقصار ختام ابو علامه261
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60626
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
فصلت والغاشیه احمدالمنوفى248
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60625
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
فصلت شبرا قبالة 18-2-2012253
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60624
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
فاطر والنازعات240
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60623
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
فاطر والشمس والکوثر بشبرا ملس 27-11261
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60622
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
فاطر 2247
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60621
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
غافر- الانفطار247
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60620
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
غافر والنازعات میت المخلص249
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60619
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,873,445,013