خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : محمد یحیى الشرقاوی

 محمد یحیى الشرقاوی

محمد یحیى الشرقاوی

   تعداد 322
یوسف388
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60643
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف من باکستان 2009331
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60642
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یس ختام السنطة337
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60641
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هود أبومرة-دیرب نجم 24-5-2012329
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60640
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم335
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60639
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم من لبنان 2009324
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60638
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم ابو القرامیط315
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60637
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم 1312
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60636
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
محمد یحیى الشرقاوى یقلد عبدالباسط313
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60635
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
لیلة دماهر سنجاب310
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60634
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
لقمان والسجدة میت یزید 25-10-2011314
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60633
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
لقمان مسهله297
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60632
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
لقمان عزاء 27-12-2010310
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60631
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
لقمان أبوهجرس301
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60630
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قصار السور332
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60629
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قصار السور طحا المرج دیرب نجم شرقیة297
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60628
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
ق300
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60627
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
ق والقصار ختام ابو علامه314
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60626
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
فصلت والغاشیه احمدالمنوفى304
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60625
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
فصلت شبرا قبالة 18-2-2012316
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60624
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
فاطر والنازعات298
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60623
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
فاطر والشمس والکوثر بشبرا ملس 27-11321
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60622
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
فاطر 2306
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60621
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
غافر- الانفطار301
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60620
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
غافر والنازعات میت المخلص302
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60619
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,960,027,911