خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : حمدی محمود الزامل

 حمدی محمود الزامل

حمدی محمود الزامل

   تعداد 598
یوسف منیة النصر329
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60008
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف صـافور شرقیه298
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60007
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 2310
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60006
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف -منیة محلة دمنة290
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60005
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یس والصافات298
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60004
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یس منیه محلة الدمنه -ابو حدید314
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60003
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یس الصافات274
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60002
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
هود من اذاعة ایران للقرآن الکریم من شهر جماد أول 1433هـ297
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60000
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
هود السنبلاوین 1303
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59999
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
هود 8283
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59998
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
هود 6301
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59997
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
هود 4293
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59996
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
هود 2286
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59995
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
هود 1300
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59994
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم وطه من منیة محلة دمنة298
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59993
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم والاعلى300
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59992
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم سرادق عابدین299
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59991
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم اذاعة290
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59990
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم 6302
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59989
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم 4299
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59988
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم 2300
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59987
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
محمد327
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 47 - محمد
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59986
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قصار السور سرادق عابدین255
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59983
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قصار السور 3227
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59982
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
ق والذاریات 3246
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59980
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,895,936,331