خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : حمدی محمود الزامل

 حمدی محمود الزامل

حمدی محمود الزامل

   تعداد 598
یوسف منیة النصر366
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60008
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف صـافور شرقیه335
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60007
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 2345
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60006
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف -منیة محلة دمنة326
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60005
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یس والصافات333
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60004
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یس منیه محلة الدمنه -ابو حدید353
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60003
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یس الصافات309
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60002
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هود من اذاعة ایران للقرآن الکریم من شهر جماد أول 1433هـ326
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60000
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هود السنبلاوین 1338
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59999
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هود 8316
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59998
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هود 6333
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59997
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هود 4325
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59996
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هود 2324
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59995
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هود 1333
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59994
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم وطه من منیة محلة دمنة333
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59993
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم والاعلى332
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59992
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم سرادق عابدین337
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59991
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم اذاعة321
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59990
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم 6337
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59989
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم 4332
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59988
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم 2335
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59987
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
محمد366
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 47 - محمد
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59986
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قصار السور سرادق عابدین283
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59983
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قصار السور 3254
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59982
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
ق والذاریات 3277
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 59980
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,955,584,615