خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : محمد خضر أحمد مصطفى

 محمد خضر أحمد مصطفى

محمد خضر أحمد مصطفى

   تعداد 84
یوسف373
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57536
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یس وقصار خضر362
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57535
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هود342
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57534
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم و طة 2323
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57533
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
محمد ابو السعود309
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57532
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
عم فتحى337
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57531
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
عصریة کلیلة299
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57530
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سورةالرعد الوجه الثانى321
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 13 - رعد
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57529
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
ربع العصر410
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 103 - عصر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57528
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
راتعة الزمر للشیخ خضر احمد مصطفى312
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57527
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
خضر احمد مصطفى عزاء الشیخ صبحى النحراوى 2310
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57526
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
خضر - یوسف333
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57525
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
ختام کلیلة310
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57524
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
أول النساء311
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57523
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
الوجه الأول سورة مزیم316
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57522
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
النمل312
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57521
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
النجم وقصار السور309
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57520
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
النجــــــــــــــم خضر310
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57519
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
القیامة312
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 75 - قیامت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57518
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
القمر292
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 54 - قمر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57517
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
الفرقان 42310
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57516
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
الفتح وقصار السور من منیة بنی منصور_ إیتای البرود330
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57515
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
الفتح =الشیخ خضرأحمد مصطفى299
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57514
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
العلق و التکاثر و الفاتحة353
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 96 - علق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57513
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
الشیخ_خضر331
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57512
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,956,968,488