خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : استاد شهریار پرهیزگار

استاد شهریار پرهیزگار

استاد شهریار پرهیزگار

   تعداد 2
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 6056
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانک اذان            تعداد استفاده : 8816
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:04
توضیحات : گلبانک اذان با صدای استاد پرهیزگار (4:04)
مدت : 4:04
کد: 6702
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,588,034