خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد محمود علی البنا

استاد محمود علی البنا

استاد محمود علی البنا

   تعداد 387
24-الأحزاب 40-48 والحاقة 1486
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79949
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یونس 90--هود 8422
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79948
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 101-111 والرعد 1-18378
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79947
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 80-101340
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79946
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 78-101 مختلف351
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79945
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 78 - 101 بالکویت351
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79944
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 50-93338
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79943
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 30-50327
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79942
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 7-35350
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79941
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یس والنازعات عزاء بقریة دکما363
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79940
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یس 69-83 والنازعات 27-46 وقصار357
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79939
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هود 108--یوسف 18344
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79938
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هود 69-93337
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79937
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هود 41-83356
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79936
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم ذکرى الشیخ سلام350
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79935
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم 65-67326
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79934
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم 40-67328
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79933
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم 40-67 حفلة335
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79932
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم 19-29318
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79931
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم 5-36326
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79930
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم 1-35336
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79929
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
ما تیسر من سورة ق تسجیل خارجی323
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79928
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
لأحزاب 39 50 والنازعات 27-33353
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79927
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قصار السور 3344
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79926
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قصار السور 1344
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79925
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,933,853,036