خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد مصطفی اسماعیل

استاد مصطفی اسماعیل

استاد مصطفی اسماعیل

   تعداد 1134
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه غاشیه ، ضحی ، تین ، انشراح و علق (قاهره - 1346 شمسی)1803
تلاوت
موضوع : 88 - غاشیه
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 22:23
زمان : 22:23
کد: 89082
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 185-1861656
تلاوت
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:19
زمان : 05:19
کد: 89081
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات 38-441610
تلاوت
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 04:53
زمان : 04:53
کد: 89080
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 185-1871544
تلاوت
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 04:55
زمان : 04:55
کد: 89079
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم سلام الله علیها آیات12-211576
تلاوت
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:46
زمان : 05:46
کد: 89078
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
تلاوت مجلسی سوره مبارکه ق آیات6-81522
تلاوت
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 4:52
زمان : 4:52
کد: 89077
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
تلاوت مجلسی سوره مبارکه طارق1573
تلاوت
موضوع : 86 - طارق
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 3:12
زمان : 3:12
کد: 89076
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
تلاوت سوره مبارکه مریم1474
تلاوت
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:45
زمان : 05:45
کد: 89075
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هود -مصطفی إسماعیل - اذاعة دمشق1918
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70674
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
إذاعة دمشق-الجن والمزمل1607
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70673
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
Mustpha-Mulk-Qalam-Syria Radio1346
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70672
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
Mustpha-Maidah-Nasr-Syria Radio1247
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70671
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
Mustpha-Emran-Syria Radio1189
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70670
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
Mustaph-Hugurat-Qahf-syria-radio.mp31176
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70669
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
Mustaph-Fater-syria-radio_2-mp31138
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70668
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یونس 71-109 هود 1-51140
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70667
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف الاقصى1111
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70665
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف الاسکندریة 19691074
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70664
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 7-31 النازعات 26-46 الانفطار الاقصى 19701109
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70663
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 7-221091
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70662
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 4-34 مسجد السلطان ابو العلا 19631062
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70661
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 4-34 دسوق 19701040
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70660
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 4-34 القصار الاسکندریة 19591069
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70659
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 4-34 الحاقة 1-121023
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70658
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 4-33 ابو العلا 19711012
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70655
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,957,812,953