خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : استاد محمدحسین سبزعلی

استاد محمدحسین سبزعلی

استاد محمدحسین سبزعلی

   تعداد 4
تلاوت مجلسی سوره مبارکه اعلی آیات 1-19            تعداد استفاده : 807
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 87 - اعلی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:03
مدت : 04:03
کد: 89026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه ذاریات آیات 15-30            تعداد استفاده : 777
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 51 - ذاریات
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:45
مدت : 05:45
کد: 89025
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه نباء آیات 1-30            تعداد استفاده : 792
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 06:11
مدت : 06:11
کد: 89024
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات 15-30 در محضر رهبر انقلاب            تعداد استفاده : 759
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 79 - نازعات
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 15:30
مدت : 15:30
کد: 89023
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,576,971