خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد محمود شحات انور

استاد محمود شحات انور

استاد محمود شحات انور

   تعداد 992
تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس1499
تلاوت
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 06:10
زمان : 06:10
کد: 89086
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم 15 -17 و شمس و قریش و کوثر1207
تلاوت
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 23:55
زمان : 23:55
کد: 89085
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نحل آیات 125-128 و اعلی1181
تلاوت
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 15:03
زمان : 15:03
کد: 89084
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
تلاوت مجلسی سوره مبارکه تحریم آیه 81143
تلاوت
موضوع : 66 - تحریم
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 04:11
زمان : 04:11
کد: 89083
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
الانسان و الکوثر ایران- ربیع الاول 14331420
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74633
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یونس ج2978
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74631
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف والکوثر والحمد والبقرة رائعة إیران901
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74629
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف والشمس 3-9-2012833
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74628
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف علیم 4 - 12 - 2012671
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74625
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف ربع العشاء الزهایرة 17-7-2011625
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74623
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف بعلیم ابو حماد 4-12-2012589
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74621
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف ایران مختلف626
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74620
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف ایران 1603
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74619
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف الزلزلة النصر-بریطانیا-7-7-2007602
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74618
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف أبورفاعى529
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74617
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف اکراش2011555
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74616
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یس والشمس عزاء حماه المستشار مرتضى منصور میت غمر 11-3-2007601
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74614
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یس والرحمن والقصار577
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74612
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یس والاعلى وقریش والفاتحة الحبش 30-12-2011580
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74611
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یس 36-54539
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74610
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یس 4546
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74609
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
هود والشمس ایران589
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74606
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
هود ممدحت الشربینى521
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74605
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
هود سعد الدین 8-6-2010490
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74604
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
هود دروه 2010479
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74603
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,873,550,386