خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد محمود شحات انور

استاد محمود شحات انور

استاد محمود شحات انور

   تعداد 992
تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس1901
تلاوت
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 06:10
زمان : 06:10
کد: 89086
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم 15 -17 و شمس و قریش و کوثر1550
تلاوت
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 23:55
زمان : 23:55
کد: 89085
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نحل آیات 125-128 و اعلی1520
تلاوت
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 15:03
زمان : 15:03
کد: 89084
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
تلاوت مجلسی سوره مبارکه تحریم آیه 81492
تلاوت
موضوع : 66 - تحریم
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 04:11
زمان : 04:11
کد: 89083
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
الانسان و الکوثر ایران- ربیع الاول 14331766
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74633
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یونس ج21268
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74631
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف والکوثر والحمد والبقرة رائعة إیران1191
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74629
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف والشمس 3-9-20121122
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74628
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف علیم 4 - 12 - 2012943
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74625
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف ربع العشاء الزهایرة 17-7-2011884
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74623
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف بعلیم ابو حماد 4-12-2012844
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74621
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف ایران مختلف892
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74620
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف ایران 1863
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74619
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف الزلزلة النصر-بریطانیا-7-7-2007880
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74618
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف أبورفاعى784
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74617
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف اکراش2011801
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74616
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یس والشمس عزاء حماه المستشار مرتضى منصور میت غمر 11-3-2007866
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74614
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یس والرحمن والقصار816
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74612
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یس والاعلى وقریش والفاتحة الحبش 30-12-2011831
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74611
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یس 36-54807
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74610
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یس 4778
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74609
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هود والشمس ایران831
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74606
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هود ممدحت الشربینى760
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74605
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هود سعد الدین 8-6-2010729
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74604
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هود دروه 2010700
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74603
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,959,630,715