خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد محمد عمران

استاد محمد عمران

استاد محمد عمران

   تعداد 6
سوره مبارکه زمر ،آیه 61 تا 74541
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 10256
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه قیامت ،آیه 1 تا 9478
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 75 - قیامت
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 10255
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه فرقان ،آیه 61 تا 71409
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 10254
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه آل عمران ،آیه 195 تا 203872
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 10253
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره مبارکه احزاب ،آیه 28 تا 48447
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 10252
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
گلبانگ اذان1981
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7907
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,957,788,158