خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان

استاد محمد عبدالعزیزحصان

استاد محمد عبدالعزیزحصان

   تعداد 921
یوسف مسجد السید البدوی فی سنه 19781093
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65143
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
الحجر والنحل 11041
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65142
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
الحجر النحل النسان949
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65141
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
الحج فى 27 رمضان من المنصوره929
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65140
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
الحج عشر939
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65139
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
الحج اداء ممیز ورائع890
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65138
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
الحج 7881
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65137
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
الحج 5902
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65136
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
الحج 3886
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65135
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
الحج 1896
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65134
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
الحاقة 3889
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 69 - حاقه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65133
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
الحاقة 1868
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 69 - حاقه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65132
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
الجن والمزمل 3879
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65131
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
الجن والمزمل 1862
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65130
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
الجن و المزمل المحلة924
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65129
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
الجن 3872
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65128
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
الجن 1858
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65127
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
التوبه والحاقه کفر الزیات849
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65126
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
التوبه فجر جمیل من الحسین822
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65125
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
التوبه ان الله اشترى868
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65124
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
التوبه المحله835
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65123
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
التوبة وسجلت بمسجد الإمام الحسین بالقاهرة فى فترة السبعینیات850
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65122
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
التوبة فجر مع الشیخ عمران889
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65121
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
التوبة سنة 1979851
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65120
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
التوبة المنصورة 1975813
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65119
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,933,845,100