خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- سایت : شهید آوینی

سایت : شهید آوینی
   تعداد 8866
کربلایی نریمان پناهیهجوم تیر و نیزه - شب هشتم            تعداد استفاده : 1102
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی نریمان پناهی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی نریمان پناهیکمی آهسته برو ای اکبر - شب هشتم            تعداد استفاده : 855
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی نریمان پناهی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106460
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی نریمان پناهیتا آسمون میره صدای فریادم - شب هشتم            تعداد استفاده : 632
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی نریمان پناهی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیروضه اراده کرده خدا جاودان شود غم تو - شب هشتم            تعداد استفاده : 901
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106458
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیروضه اکبر است یا رسول الله - روز هشتم            تعداد استفاده : 834
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106457
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 کلیپ " شیشه عمر حسین" - ویژه شهادت حضرت علی اکبر (ع)            تعداد استفاده : 667
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت علی اکبر ع
نوع فایل : کلیپ تصویر
مدت :
کد: 106450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب هفتم محرم 97 - دل بی تاب اومده            تعداد استفاده : 815
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106449
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب هفتم محرم 97 - روضه - وقت وداع سفر آمد نگاه کن            تعداد استفاده : 809
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیشب هفتم محرم 97 - روضه            تعداد استفاده : 835
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیشب هفتم محرم 97 - زمینه - از آب دریا محروم            تعداد استفاده : 864
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب هفتم محرم 97 - روضه - نبینم که بی قراری غم نخور            تعداد استفاده : 663
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106444
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشب هفتم محرم 97 - زمینه - کشته ی بین تو نهر آب            تعداد استفاده : 852
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب هفتم محرم 97 - زمینه - لالایی گلم لالایی عزیز دلم            تعداد استفاده : 786
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب هفتم محرم 97 - شور - ببار از تشنگی مردم            تعداد استفاده : 773
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب هفتم محرم 97 - شور - السلام علیک مرمل بدماء            تعداد استفاده : 767
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106440
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب هفتم محرم 97 - شور - من تورو یجور دیگه دوست دارم            تعداد استفاده : 755
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106439
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب هفتم محرم 97 - شور - اقا هر شب این ادعامه            تعداد استفاده : 749
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106438
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب هفتم محرم 97 - واحد - ای کودک            تعداد استفاده : 1338
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب هفتم محرم 97 - واحد - دل بی قراره مادر            تعداد استفاده : 756
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106436
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 کربلایی عباس سیب سرخی - شب هفتم محرم 97 - واحد - ای آب جهان مهریه مادر تو            تعداد استفاده : 468
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106435
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 کربلایی عباس سیب سرخی - شب هفتم محرم 97 - تک - به روی دست پور خیر النساء            تعداد استفاده : 455
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106434
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی مجتبی رمضانیشب هفتم محرم 97 - روضه - آن تیر که بر نای گل پرپر خورد            تعداد استفاده : 521
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی مجتبی رمضانی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی مجتبی رمضانیشب هفتم محرم 97 - واحد - به بابا ناله ی غریبی سر داد            تعداد استفاده : 498
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی مجتبی رمضانی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106430
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی مجتبی رمضانیشب هفتم محرم 97 - زمینه - قنداقه خونیت مادر روی دستامه            تعداد استفاده : 519
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی مجتبی رمضانی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106429
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریشب ششم محرم 97 - روضه - خیلی سخته که آتیش به قلب بابا میزنی            تعداد استفاده : 975
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106428
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورشب ششم محرم 97 - واحد - قاسم مثال قرص ماه            تعداد استفاده : 814
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106427
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورشب ششم محرم 97 - زمینه - جان حسنم من            تعداد استفاده : 829
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106426
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشب ششم محرم 97 - زمینه - دلم به عشق            تعداد استفاده : 795
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106425
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشب ششم محرم 97 - واحد - ای که خنده از تو دوره            تعداد استفاده : 788
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106424
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب ششم محرم 97 - شور - دیگه وقتشه منو یاری کنی            تعداد استفاده : 638
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106423
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب ششم محرم 97 - زمینه - صبرم سر رسیده ، دل طاقت نداره            تعداد استفاده : 623
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106422
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب ششم محرم 97 - شور- پر و بالم بسته است            تعداد استفاده : 593
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106421
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب ششم محرم 97 - روضه - هر آینه دلیست که حیران کربلاست            تعداد استفاده : 716
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106419
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب ششم محرم 97 - روضه - من برایت پدرم            تعداد استفاده : 748
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106418
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب هفتم محرم 97 - دل بی تاب اومده            تعداد استفاده : 748
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106416
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب ششم محرم 97 - روضه - حس حزنی غریب دارم من            تعداد استفاده : 607
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106415
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب ششم محرم 97 - واحد - گل فاطه گشته نقش چمن            تعداد استفاده : 580
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106414
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب ششم محرم 97 - شور - تو این هـواى شرجـى از آه            تعداد استفاده : 548
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106413
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب ششم محرم 97 - زمینه - به اذن تو شمشیر میکشم            تعداد استفاده : 553
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106412
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجشب پنجم محرم 97 - روضه            تعداد استفاده : 724
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106411
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیشب پنجم محرم 97 - روضه            تعداد استفاده : 750
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106410
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب پنجم محرم 97 - زمینه - عمه تو هم بیا و ببین            تعداد استفاده : 708
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106409
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب پنجم محرم 97 - زمینه - یا حسین نفس میکشم            تعداد استفاده : 676
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106408
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب پنجم محرم 97 - واحد - آرزوی پر زدن با من            تعداد استفاده : 694
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106407
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب پنجم محرم 97 - واحد - بر عمو لبیک گفت            تعداد استفاده : 684
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106406
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب پنجم محرم 97 - شور - غیر عشق تو میخوام هر عشقی رو خاک کنم            تعداد استفاده : 660
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106405
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب پنجم محرم 97 - پیش زمینه - یارا            تعداد استفاده : 633
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106404
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب پنجم محرم 97 - روضه            تعداد استفاده : 617
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب پنجم محرم 97 - پیش زمینه - من مال حسینم            تعداد استفاده : 603
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106402
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حاج ابراهیم رحیمی - شب پنجم محرم 97 - واحد - پانزده ساله ای            تعداد استفاده : 337
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106401
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب پنجم محرم 97 - روضه - نرو عمه برگرد می توانی            تعداد استفاده : 668
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106400
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب پنجم محرم 97 - شور - یا حسین غریب مادر            تعداد استفاده : 644
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106399
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب پنجم محرم 97 - واحد - ارباب ای روح تنم            تعداد استفاده : 601
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106398
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب پنجم محرم 97 - واحد - تا که تورا در وسط معرکه دیدم            تعداد استفاده : 721
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106397
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب پنجم محرم 97 - دودمه - من یتیم حسنم            تعداد استفاده : 592
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106396
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب پنجم محرم 97 - شور - هلاکم هلاک کربلا            تعداد استفاده : 611
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106395
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب پنجم محرم 97 - شور - کشتی صبر و ناخدا یا حسن            تعداد استفاده : 597
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106394
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب پنجم محرم 97 - شور - روی عقیق دل من            تعداد استفاده : 581
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106393
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب پنجم محرم 97 - شور - آقا هر شب...            تعداد استفاده : 591
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106392
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریشب پنجم محرم 97 - روضه - ریشه‌ی هستی ‌مرا نزنید            تعداد استفاده : 297
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حنیف طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106391
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب پنجم محرم 97 - زمینه - فدای دلبرم مثل زهرا            تعداد استفاده : 485
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106390
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب پنجم محرم 97 - روضه - ببینم‌سر ببرن دق‌مى‌کنم            تعداد استفاده : 523
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106389
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب پنجم محرم 97 - روضه - تاریک شد بر آنــکه به            تعداد استفاده : 530
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106388
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب پنجم محرم 97 - جفت - دسـت من قطــع شده            تعداد استفاده : 552
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106387
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب پنجم محرم 97 - شور - به دست و پای دل‌            تعداد استفاده : 540
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106386
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب پنجم محرم 97 - دودمه - ای‌ اهل‌ کوفه‌ من‌حبیبم            تعداد استفاده : 530
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106385
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب پنجم محرم 97 - واحد - بین‌‌ میدان‌ و‌ غرق‌‌ اشک‌ و‌ آهم            تعداد استفاده : 665
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106384
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریشب پنجم محرم 97 - واحد - اذن نداده بود حسین اما عبدالله            تعداد استفاده : 439
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حنیف طاهری
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106383
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب پنجم محرم 97 - زمینه - دیگه واسه چــی بمـونم            تعداد استفاده : 662
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106382
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب چهارم محرم 97 - زمینه - خالی شد خیمه گاهت            تعداد استفاده : 596
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106381
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب چهارم محرم 97 - واحد - روز عاشورا که خورشید فروزنده عیان گشت و منور            تعداد استفاده : 590
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106380
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب چهارم محرم 97 - واحد - من غم و مهر حسین            تعداد استفاده : 597
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106379
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب چهارم محرم 97 - شور - نمیدونم چی اومد سر چشمام            تعداد استفاده : 612
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106378
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب چهارم محرم 97 - روضه - باز نور نور باز شـور شـور            تعداد استفاده : 545
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106377
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب چهارم محرم 97 - تک - چون گل معطریم مهتاب            تعداد استفاده : 527
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106376
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب چهارم محرم 97 - دودمه - مـن کـى ام حّـر ریاحـى            تعداد استفاده : 515
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106375
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب چهارم محرم 97 - شور - خـواهر شاه کربـلا یا زینب            تعداد استفاده : 516
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106374
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب چهارم محرم 97 - روضه - بیا که بـى نفـس تو            تعداد استفاده : 492
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106373
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب چهارم محرم 97 - روضه - از هـــم جــدا شـــدند            تعداد استفاده : 485
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106372
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب چهارم محرم 97 - زمینه - گفــتى دنیا بى تو زندونه            تعداد استفاده : 527
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106371
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب چهارم محرم 97 - شور - گاهی دلم میگیره از بس که            تعداد استفاده : 557
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106370
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب چهارم محرم 97 - هرکمه غمت را خرید            تعداد استفاده : 568
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106369
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب چهارم محرم 97 - شور - دوباره فکر و خیال            تعداد استفاده : 545
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106368
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب چهارم حرم 97 - واحد - همه شب در آستانت            تعداد استفاده : 545
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106367
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب چهارم محرم 97 - روضه - رخصت بده دو طفل خودم را فدا کنم            تعداد استفاده : 548
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106366
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب چهارم محرم 97 - واحد - ارباب ای روح تنم            تعداد استفاده : 563
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106365
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب چهارم محرم 97 - زمینه - دلشکسته و بی قرار آوردمشون            تعداد استفاده : 566
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106364
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب چهارم محرم 97 - شور - امان از گودال            تعداد استفاده : 541
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106363
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب چهارم محرم 97 - واحد - الا ای آسمان عشق            تعداد استفاده : 523
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106362
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب چهارم محرم 97 - روضه            تعداد استفاده : 544
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106361
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب چهارم محرم 97 - روضه - روز محشر به تو سوگند            تعداد استفاده : 554
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106360
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی نریمان پناهیبابا چرا موهامو کشید - شب سوم محرم 96            تعداد استفاده : 421
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی نریمان پناهی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106359
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی نریمان پناهیتقصیر من نیست که اشکم سرازیره - شب سوم محرم 96            تعداد استفاده : 436
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی نریمان پناهی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106358
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی مجتبی رمضانیخاک غربت اسارت عذابه - شب سوم محرم 96            تعداد استفاده : 480
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی مجتبی رمضانی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106357
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی مجتبی رمضانیروضه شب سوم محرم96            تعداد استفاده : 445
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی مجتبی رمضانی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106356
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی مجتبی رمضانیکمکم کنید بلند شم - شب سوم محرم 96            تعداد استفاده : 451
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی مجتبی رمضانی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106355
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی مجتبی رمضانیشد شروع ماجرای کربلا - شب سوم محرم 96            تعداد استفاده : 428
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی مجتبی رمضانی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106354
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج امیر عباسیشب سوم محرم 97 - زمینه - بابا حسین مظلوم            تعداد استفاده : 714
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج امیر عباسی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت رقیه س
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106353
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ابوالفضل بختیاریشب سوم محرم 97 - روضه - ساربان زد ولی ای کاش            تعداد استفاده : 1066
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج ابوالفضل بختیاری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106352
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشب سوم محرم 97 - روضه - میریزم آه در دل            تعداد استفاده : 748
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106351
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,012,732,686