خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- سایت : چادر خاکی

سایت : چادر خاکی
   تعداد 391
کربلایی جواد مقدمشب هشتم محرم 95 :همیشه توی خوابم صحن و سراتو می بینم - شور            تعداد استفاده : 363
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 55113
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب تاسوعا محرم95: یه کاری کن اقا باشم - شور            تعداد استفاده : 602
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 55112
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب تاسوعا محرم95: ای برادر من ای یار و یاور من - واحد            تعداد استفاده : 605
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 55111
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب تاسوعا محرم95: دیوونگی کار منه - شور            تعداد استفاده : 376
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 55110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب تاسوعا محرم95: از بس که در فنون نظامی تو محشری - شعرخوانی            تعداد استفاده : 521
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 55109
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب تاسوعا محرم95: روضه خون مشکت - زمینه            تعداد استفاده : 571
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 55108
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب تاسوعا محرم95: اگر تیر نمی خورد چشمای من - روضه            تعداد استفاده : 539
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 55107
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب تاسوعا محرم95: شور و نغمه            تعداد استفاده : 386
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 55106
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب تاسوعا محرم95: شور و ذکر            تعداد استفاده : 403
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 55105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب تاسوعا محرم95: نداری غیر گناه - شور            تعداد استفاده : 362
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 55104
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب تاسوعا محرم95:لا حبیب الا کربلا - شور            تعداد استفاده : 386
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 55103
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب تاسوعا محرم95:دو دمه            تعداد استفاده : 371
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 55102
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب تاسوعا محرم95: چه قدر نام تو زیباست - واحد            تعداد استفاده : 356
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 55101
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب تاسوعا محرم95: سقا مگه چه قد تا خیمه راهه - واحد            تعداد استفاده : 387
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 55100
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب تاسوعا محرم95: پر از عطر خدایی کف العباس علیه السلام - واحد            تعداد استفاده : 391
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 55099
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب تاسوعا محرم95:رسیدم به غم خانه ات - نوحه            تعداد استفاده : 379
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 55098
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب تاسوعا محرم95: عمو عباس بی تو قلب حرم می گیره - زمینه            تعداد استفاده : 762
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 55097
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب تاسوعا محرم95: به من بگو برادرم - زمینه            تعداد استفاده : 377
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 55096
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب تاسوعا محرم95: ابی عبدالله علیه السلام - زمینه            تعداد استفاده : 407
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 55095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب تاسوعا محرم95: آب به لب های تو رو زده - زمینه            تعداد استفاده : 357
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 55094
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب تاسوعا محرم95: بسم الله و بالله - زمینه            تعداد استفاده : 369
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 55093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب تاسوعا محرم95: روضه 2            تعداد استفاده : 367
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 55092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب تاسوعا محرم95: روضه 1            تعداد استفاده : 364
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 55091
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب هفتم محرم 95: کرببلا نیر ز یادم - شور            تعداد استفاده : 380
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 55090
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب هفتم محرم 95: اللهم ارنا الطلعه الرشیده - شور            تعداد استفاده : 360
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 55089
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب هشتم محرم 95 : مست بودن گاه از هشیار بودن بهتر است - شعرخوانی            تعداد استفاده : 212
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 55088
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب هفتم محرم 95: چیزی که می مونه برامون -شور            تعداد استفاده : 213
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 55087
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب هفتم محرم 95: تو قلبمه یه عالمه - شور            تعداد استفاده : 205
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 55086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب هفتم محرم 95: تا که از عشق حسین عله السلام - شور            تعداد استفاده : 235
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 55085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب هفتم محرم 95:من مادرم و هستیمو پای تو می ریزم - زمینه            تعداد استفاده : 311
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 55084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب هفتم محرم 95: زمینه و شعرخوانی            تعداد استفاده : 326
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 55083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب هفتم محرم 95: تو از بس تو خیمه زدی دست و پا - روضه            تعداد استفاده : 330
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 55082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب هفتم محرم 95: لالایی لالایی گلم- روضه            تعداد استفاده : 309
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت علی اصغر ع
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 55081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب ششم محرم 95: به سال بی محرم فکر کردی - شور            تعداد استفاده : 146
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 54527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب ششم محرم 95: نداری غیر گناه خاطره بهتری از من - شور            تعداد استفاده : 164
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 54526
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب ششم محرم 95:خدا اگه دوستم نداشت - واحد            تعداد استفاده : 176
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 54525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب ششم محرم 95: وقتی دلم دارد مجتبی را - واحد            تعداد استفاده : 160
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 54524
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب ششم محرم 95: رسیدم به غم خانه ات - نوحه            تعداد استفاده : 156
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 54523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب ششم محرم 95: نوه یل خیبر اومده - زمینه            تعداد استفاده : 161
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 54522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب ششم محرم 95: با بیرق سیاه راه افتادم - زمینه            تعداد استفاده : 151
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 54521
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب ششم محرم 95: بسم الله و بالله - زمینه            تعداد استفاده : 174
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 54520
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب ششم محرم 95: روضه            تعداد استفاده : 161
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 54519
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 شب ششم محرم 95: حاج سید محمد جوادی : روضه            تعداد استفاده : 166
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 54518
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب ششم محرم 95: که عقل در عجب از... -شور و شعرخوانی            تعداد استفاده : 231
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 54517
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب ششم محرم 95: خدا هر آنچه ببخشد علی بهانه اوست - شور            تعداد استفاده : 212
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 54516
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب ششم محرم 95:علی است مرغ حق و ... - شعرخوانی            تعداد استفاده : 226
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 54515
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب ششم محرم 95: بی نواتم علی علیه السلام - واحد            تعداد استفاده : 218
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 54514
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب ششم محرم 95: حیدر شاه ولایت - سه ضرب - همراه با سنج و طبل            تعداد استفاده : 159
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 54513
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب ششم محرم 95: از تو روضه تا حرم - شور            تعداد استفاده : 174
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 54512
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب ششم محرم 95: من بی قرار قاسم بن الحسنم - شور            تعداد استفاده : 157
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 54511
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب ششم محرم 95: من غلام کرم گل پسر فاطمه ام - زمینه و شعرخوانی            تعداد استفاده : 89
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 54510
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب ششم محرم 95: روضه            تعداد استفاده : 89
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 54509
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنیشب پنجم محرم 95: دو دمه و شور            تعداد استفاده : 94
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هبئت الرضا (ع)
مدت :
کد: 54460
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیشب پنجم محرم 95: چه قد شلوغه قتلگاه - شور            تعداد استفاده : 136
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هبئت الرضا (ع)
مدت :
کد: 54459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیشب پنجم محرم 95:حسین جان سایه سرم - نوحه و واحد و دودمه            تعداد استفاده : 155
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هبئت الرضا (ع)
مدت :
کد: 54458
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیشب پنجم محرم 95: یا حسین غریب مادر - شور و نوحه            تعداد استفاده : 136
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هبئت الرضا (ع)
مدت :
کد: 54457
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیشب پنجم محرم 95: عمو تو گودال پیر شد - زمینه و شور - همراه با روح الله بهمنی            تعداد استفاده : 126
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هبئت الرضا (ع)
مدت :
کد: 54456
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنیشب پنجم محرم 95: روضه و زمینه - همراه با حاج حیدر خمسه            تعداد استفاده : 112
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هبئت الرضا (ع)
مدت :
کد: 54455
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 شب پنجم محرم 95: حاج حیدر خمسه: روضه 1            تعداد استفاده : 86
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هبئت الرضا (ع)
مدت :
کد: 54453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب پنجم محرم 95: حرمت خواهش چشمای منه - شور            تعداد استفاده : 86
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 54452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب پنجم محرم 95: شور و نغمه            تعداد استفاده : 92
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 54451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب پنجم محرم 95:نداری غیر گناه خاطره بهتری از من - شور            تعداد استفاده : 74
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 54450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب پنجم محرم 95: رسیدم به غم خانه ات - نوحه            تعداد استفاده : 85
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 54449
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب پنجم محرم 95: دلم قرصه تا وقتی که پای روضه ات سرم گرمه - واحد            تعداد استفاده : 74
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 54448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب پنجم محرم 95: دیگه طاقت ندارم - زمینه            تعداد استفاده : 95
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 54447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب پنجم محرم 95: با بیرق سیاه راه افتادم - زمینه            تعداد استفاده : 91
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 54446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب پنجم محرم 95: سم الله و بالله - زمینه            تعداد استفاده : 92
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 54445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب پنجم محرم 95: روضه 2            تعداد استفاده : 88
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 54444
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب پنجم محرم 95: روضه 1            تعداد استفاده : 83
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین (س)
مدت :
کد: 54443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب پنجم محرم 95: ذکر امیرالمومنین علیه السلام            تعداد استفاده : 151
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 54442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب پنجم محرم 95: شکر خدا که نام علی علیه السلام - شعرخوانی            تعداد استفاده : 80
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 54441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب پنجم محرم 95: سینه زنش اباالفضل گریه کنش ربابه - شور            تعداد استفاده : 88
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 54440
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب پنجم محرم 95: گریه به چشم اهل بکا - شعر خوانی            تعداد استفاده : 97
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 54439
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب پنجم محرم 95: می رسه بوی جنان - واحد            تعداد استفاده : 86
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 54438
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب پنجم محرم 95: عشق تو گنج قارنم آقا - شور            تعداد استفاده : 85
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 54437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب پنجم محرم 95: هم هستی عموی من و هم پیر مرادم - زمینه            تعداد استفاده : 74
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 54436
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب پنجم محرم 95: از روزی که بابامو از دست دادم - زمینه و روضه            تعداد استفاده : 75
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 54435
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب پنجم محرم 95: روضه            تعداد استفاده : 78
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیرکلا
مدت :
کد: 54434
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریشب پنجم محرم 95: روضه            تعداد استفاده : 70
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت مکتب الزهرا (س)
مدت :
کد: 54433
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریشب پنجم محرم 95: ای جانم به سفره کرامتت - شور            تعداد استفاده : 74
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت مکتب الزهرا (س)
مدت :
کد: 54432
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریشب پنجم محرم 95:فاش می گویم و از - شور            تعداد استفاده : 74
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت مکتب الزهرا (س)
مدت :
کد: 54431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریشب پنجم محرم 95: صدات کردم تو همهمه - واحد            تعداد استفاده : 74
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت مکتب الزهرا (س)
مدت :
کد: 54430
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریشب پنجم محرم 95: حر پشیمان تو ام - واحد            تعداد استفاده : 72
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت مکتب الزهرا (س)
مدت :
کد: 54429
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریشب پنجم محرم 95: عازم مقتلم - نوحه            تعداد استفاده : 74
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت مکتب الزهرا (س)
مدت :
کد: 54428
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریشب پنجم محرم 95: فاصله دارم از تو - زمینه            تعداد استفاده : 69
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت مکتب الزهرا (س)
مدت :
کد: 54427
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریشب پنجم محرم 95: کشتی امن نجات - زمینه            تعداد استفاده : 75
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت مکتب الزهرا (س)
مدت :
کد: 54426
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریشب پنجم محرم 95: روضه 2            تعداد استفاده : 86
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت مکتب الزهرا (س)
مدت :
کد: 54425
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریشب پنجم محرم 95: روضه 1            تعداد استفاده : 79
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت مکتب الزهرا (س)
مدت :
کد: 54424
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریشب پنجم محرم 95: روضه و مناجات            تعداد استفاده : 66
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت مکتب الزهرا (س)
مدت :
کد: 54423
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریشب چهارم محرم 95: روضه و مناجات            تعداد استفاده : 75
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت مکتب الزهرا (س)
مدت :
کد: 54422
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 شب چهارم محرم 95: سید محمد یونسی : خوش به حال شهدایی که - واحد و دو دمه            تعداد استفاده : 73
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت الرضا (ع)
مدت :
کد: 54389
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیشب چهارم محرم 95: اگه همه دنیا باهام قهر باشه - شور - همراه با وحید یوسفی            تعداد استفاده : 110
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت الرضا (ع)
مدت :
کد: 54388
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیشب چهارم محرم 95: شبی ساکت و دلگیر - واحد - همراه با رحیمی ، یونسی            تعداد استفاده : 121
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت الرضا (ع)
مدت :
کد: 54387
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیشب چهارم محرم 95: دنیای من - شور و واحد - همراه با روح الله بهمنی            تعداد استفاده : 105
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت الرضا (ع)
مدت :
کد: 54386
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیشب چهارم محرم 95: من بی تاب توام - زمینه و شور - همراه با روح الله بهمنی            تعداد استفاده : 115
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت الرضا (ع)
مدت :
کد: 54385
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیشب چهارم محرم 95: روضه و صحبت - همراه با حاج حیدر خمسه            تعداد استفاده : 109
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت الرضا (ع)
مدت :
کد: 54384
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 شب چهارم محرم 95: حاج حیدر خمسه : روضه2            تعداد استفاده : 65
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت الرضا (ع)
مدت :
کد: 54383
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 شب چهارم محرم 95: حاج حیدر خمسه : روضه1            تعداد استفاده : 67
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت الرضا (ع)
مدت :
کد: 54382
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج علی انسانیشب چهارم محرم 95: روضه            تعداد استفاده : 563
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج علی انسانی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت مکتب الزهرا (س)
مدت :
کد: 54381
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریشب چهارم محرم 95: من از نسل مجنونم - شور            تعداد استفاده : 76
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت مکتب الزهرا (س)
مدت :
کد: 54380
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,051,149,809