خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- سایت : عقیق

سایت : عقیق
   تعداد 391
حاج محمود کریمیشب عاشورا محرم95: همینکه کربلات            تعداد استفاده : 456
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت رایه العباس چیذر
مدت :
کد: 55279
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب عاشورا محرم95: دلم مدیون چشماته            تعداد استفاده : 476
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت رایه العباس چیذر
مدت :
کد: 55278
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب عاشورا محرم95: عشقت آبرومه            تعداد استفاده : 449
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت رایه العباس چیذر
مدت :
کد: 55277
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب عاشورا محرم95: به خیمه قحط آب است            تعداد استفاده : 457
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت رایه العباس چیذر
مدت :
کد: 55276
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب عاشورا محرم95: دلبر نازآفرین یا ابوفاضل            تعداد استفاده : 473
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت رایه العباس چیذر
مدت :
کد: 55275
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب عاشورا محرم95: دستان تو دارد به وفا            تعداد استفاده : 477
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت رایه العباس چیذر
مدت :
کد: 55274
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب عاشورا محرم95: کنار علقمه محشور به پا خواست            تعداد استفاده : 476
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت رایه العباس چیذر
مدت :
کد: 55273
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب عاشورا محرم95: روضه            تعداد استفاده : 447
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت رایه العباس چیذر
مدت :
کد: 55272
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانشب عاشورا محرم95: روضه وداع            تعداد استفاده : 476
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت رزمندگان غرب تهران
مدت :
کد: 55271
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانشب عاشورا محرم95: ذکر            تعداد استفاده : 455
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت رزمندگان غرب تهران
مدت :
کد: 55270
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانشب عاشورا محرم95: روضه قتلگاه            تعداد استفاده : 489
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت رزمندگان غرب تهران
مدت :
کد: 55269
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی محمدحسین حدادیانشب عاشورا محرم95: الهی بمیرم برادرم            تعداد استفاده : 457
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی محمدحسین حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت رزمندگان غرب تهران
مدت :
کد: 55268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی محمدحسین حدادیانشب عاشورا محرم95: نرو بمون دلیل اشک و آهم- همراه با حاج سعید حدادیان            تعداد استفاده : 473
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی محمدحسین حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت رزمندگان غرب تهران
مدت :
کد: 55267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی محمدحسین حدادیانشب عاشورا محرم95: قافله سالار من کجایی            تعداد استفاده : 442
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی محمدحسین حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت رزمندگان غرب تهران
مدت :
کد: 55266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانشب عاشورا محرم95: روضه امام حسین علیه السلام            تعداد استفاده : 464
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت رزمندگان غرب تهران
مدت :
کد: 55265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانشب عاشورا محرم95: مدح خوانی            تعداد استفاده : 482
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت رزمندگان غرب تهران
مدت :
کد: 55264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانشب عاشورا محرم95: روضه امام حسین علیه السلام            تعداد استفاده : 463
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت رزمندگان غرب تهران
مدت :
کد: 55263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج امیر عباسیشب عاشورا محرم95: مظلوم حسین علیه السلام            تعداد استفاده : 418
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج امیر عباسی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت میثاق با شهدا
مدت :
کد: 55262
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیشب عاشورا محرم95: ای معنی نعم الامیر            تعداد استفاده : 392
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت میثاق با شهدا
مدت :
کد: 55261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیشب عاشورا محرم95: شب های جمعه می گیرم هواتو            تعداد استفاده : 408
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت میثاق با شهدا
مدت :
کد: 55260
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیشب عاشورا محرم95: من و این همه غم ارباب            تعداد استفاده : 397
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت میثاق با شهدا
مدت :
کد: 55259
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیشب عاشورا محرم95: قافله سالار من،کجایی ای دوای دردم            تعداد استفاده : 383
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت میثاق با شهدا
مدت :
کد: 55258
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیشب عاشورا محرم95: ذکر امام حسین علیه السلام امشبی را شه دین            تعداد استفاده : 397
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت میثاق با شهدا
مدت :
کد: 55257
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیشب عاشورا محرم95:فریاد ما مرگ بر آمریکا            تعداد استفاده : 437
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت میثاق با شهدا
مدت :
کد: 55256
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیشب عاشورا محرم95: زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست            تعداد استفاده : 398
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت میثاق با شهدا
مدت :
کد: 55255
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیشب عاشورا محرم95: همه جا کربلاست            تعداد استفاده : 254
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت میثاق با شهدا
مدت :
کد: 55254
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیشب عاشورا محرم95: کربلا برپاست            تعداد استفاده : 256
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت میثاق با شهدا
مدت :
کد: 55253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورشب عاشورا محرم95: حسین جان ای آبروی دو عالم            تعداد استفاده : 344
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : مسجد مقدس جمکران
مدت :
کد: 55252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورشب عاشورا محرم95: شور و زمزمه            تعداد استفاده : 329
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : مسجد مقدس جمکران
مدت :
کد: 55251
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورشب عاشورا محرم95: روضه و ذکر            تعداد استفاده : 338
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : مسجد مقدس جمکران
مدت :
کد: 55250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورشب عاشورا محرم95: زینب می ماند تنها            تعداد استفاده : 337
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : مسجد مقدس جمکران
مدت :
کد: 55249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورشب عاشورا محرم95: بخدا قلبم بهونه صحن و حرم گرفته            تعداد استفاده : 308
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : مسجد مقدس جمکران
مدت :
کد: 55248
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورشب عاشورا محرم95: داری میری ای همسفر            تعداد استفاده : 341
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : مسجد مقدس جمکران
مدت :
کد: 55247
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورشب عاشورا محرم95: راه ما روشن است            تعداد استفاده : 320
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : مسجد مقدس جمکران
مدت :
کد: 55245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورشب عاشورا محرم95: خرامان میروی به سوی قتلگاه            تعداد استفاده : 329
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : مسجد مقدس جمکران
مدت :
کد: 55244
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورشب عاشورا محرم95: ترنم ذکر لبام            تعداد استفاده : 314
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : مسجد مقدس جمکران
مدت :
کد: 55243
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورشب عاشورا محرم95: وقتی پای روضه تو            تعداد استفاده : 306
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : مسجد مقدس جمکران
مدت :
کد: 55242
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورشب عاشورا محرم95: روضه پایانی شب عاشورا            تعداد استفاده : 314
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : مسجد مقدس جمکران
مدت :
کد: 55241
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورشب عاشورا محرم95: روضه شب عاشورا            تعداد استفاده : 309
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : مسجد مقدس جمکران
مدت :
کد: 55240
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورشب عاشورا محرم95: دورم من از کربلا            تعداد استفاده : 293
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : مسجد مقدس جمکران
مدت :
کد: 55239
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب عاشورا محرم95: دوست دارم یه لحظه حرمت و ببینم            تعداد استفاده : 225
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیر کلا (بابل)
مدت :
کد: 55238
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب عاشورا محرم95: شعر            تعداد استفاده : 246
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیر کلا (بابل)
مدت :
کد: 55237
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب عاشورا محرم95: توی تار و پود قلب دیونه ام            تعداد استفاده : 228
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیر کلا (بابل)
مدت :
کد: 55236
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب عاشورا محرم95: غمت در نهانخانه دل            تعداد استفاده : 247
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیر کلا (بابل)
مدت :
کد: 55235
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب عاشورا محرم95: از قتلگاه بدم میاد            تعداد استفاده : 252
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیر کلا (بابل)
مدت :
کد: 55234
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب عاشورا محرم95: شور: وقتی که می گم یا حسین علیه السلام            تعداد استفاده : 214
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیر کلا (بابل)
مدت :
کد: 55233
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب عاشورا محرم95: امشبی را شه دین            تعداد استفاده : 240
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیر کلا (بابل)
مدت :
کد: 55232
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب عاشورا محرم95: سخته اینو باور کنم            تعداد استفاده : 237
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیر کلا (بابل)
مدت :
کد: 55231
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب عاشورا محرم95: زمزمه: اگه از مصیبت            تعداد استفاده : 216
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیر کلا (بابل)
مدت :
کد: 55230
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب عاشورا محرم95: گفت داداش بیا بشین کنار زینب سلام الله علیها            تعداد استفاده : 251
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت غریب مدینه امیر کلا (بابل)
مدت :
کد: 55229
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب عاشورا محرم95: قسمت پایانی/شعر            تعداد استفاده : 178
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت خادم الرضا(ع)قم
مدت :
کد: 55228
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب عاشورا محرم95: ذکر امیرالمومنین علیه السلام            تعداد استفاده : 196
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت خادم الرضا(ع)قم
مدت :
کد: 55227
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب عاشورا محرم95: نوکر خوبی نبودم            تعداد استفاده : 177
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت خادم الرضا(ع)قم
مدت :
کد: 55226
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب عاشورا محرم95: جوابم و بده            تعداد استفاده : 197
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت خادم الرضا(ع)قم
مدت :
کد: 55225
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب عاشورا محرم95: شعرخوانی            تعداد استفاده : 206
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت خادم الرضا(ع)قم
مدت :
کد: 55224
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب عاشورا محرم95: شور/رفتی            تعداد استفاده : 166
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت خادم الرضا(ع)قم
مدت :
کد: 55223
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب عاشورا محرم95: ذکر امام حسین علیه السلام            تعداد استفاده : 168
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت خادم الرضا(ع)قم
مدت :
کد: 55222
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب عاشورا محرم95: ذکر امام حسین علیه السلام            تعداد استفاده : 182
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت خادم الرضا(ع)قم
مدت :
کد: 55221
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب عاشورا محرم95: کشتند تو را            تعداد استفاده : 189
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت خادم الرضا(ع)قم
مدت :
کد: 55220
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب عاشورا محرم95: دودمه/امشبی را شه دین در حرمش مهمان است            تعداد استفاده : 191
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت خادم الرضا(ع)قم
مدت :
کد: 55219
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب عاشورا محرم95: عاشقان عاشقی            تعداد استفاده : 171
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت خادم الرضا(ع)قم
مدت :
کد: 55218
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب عاشورا محرم95: وای از دل رباب            تعداد استفاده : 195
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت خادم الرضا(ع)قم
مدت :
کد: 55217
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب عاشورا محرم95: نبریدم پسر مادرم اینجا مانده            تعداد استفاده : 169
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت خادم الرضا(ع)قم
مدت :
کد: 55216
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب عاشورا محرم95: واحد: قدم به قدم به یه علم            تعداد استفاده : 157
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت خادم الرضا(ع)قم
مدت :
کد: 55215
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب عاشورا محرم95: شور: ذکر            تعداد استفاده : 170
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت خادم الرضا(ع)قم
مدت :
کد: 55214
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب عاشورا محرم95: ذکر حیدر            تعداد استفاده : 182
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت خادم الرضا(ع)قم
مدت :
کد: 55213
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب عاشورا محرم95: شور            تعداد استفاده : 142
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت خادم الرضا(ع)قم
مدت :
کد: 55212
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب عاشورا محرم95: شور: زینب ببین            تعداد استفاده : 166
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت خادم الرضا(ع)قم
مدت :
کد: 55211
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب عاشورا محرم95: اگه برسه سرم رو نیزه ها            تعداد استفاده : 181
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت خادم الرضا(ع)قم
مدت :
کد: 55210
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب عاشورا محرم95: ابر بهارم دلشوره دارم            تعداد استفاده : 181
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت خادم الرضا(ع)قم
مدت :
کد: 55209
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیشب عاشورا محرم95: روضه            تعداد استفاده : 180
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت خادم الرضا(ع)قم
مدت :
کد: 55208
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجشب عاشورا محرم95: روز آخری شبیه مادر شدی            تعداد استفاده : 271
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : مسجد حضرت امیر (ع)
مدت :
کد: 55207
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجشب عاشورا محرم95: شور: من اگه جاهل گشتم            تعداد استفاده : 249
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : مسجد حضرت امیر (ع)
مدت :
کد: 55206
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجشب تاسوعا محرم95:داری میری پیش چشمم            تعداد استفاده : 246
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : مسجد حضرت امیر (ع)
مدت :
کد: 55205
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجشب عاشورا محرم95: شبی آرام دارد پیراهن مشکی            تعداد استفاده : 242
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : مسجد حضرت امیر (ع)
مدت :
کد: 55204
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجشب عاشورا محرم95: هرکه دارد هوس کرببلا            تعداد استفاده : 250
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : مسجد حضرت امیر (ع)
مدت :
کد: 55203
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب عاشورا محرم95: امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود            تعداد استفاده : 163
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین(س)
مدت :
کد: 55202
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب عاشورا محرم95:نوحه: رسیدم به غم خانه            تعداد استفاده : 146
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین(س)
مدت :
کد: 55201
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب عاشورا محرم95: شور: دلم گرفته            تعداد استفاده : 162
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین(س)
مدت :
کد: 55200
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب عاشورا محرم95: شور:حرمت خواهش چشمام            تعداد استفاده : 161
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین(س)
مدت :
کد: 55199
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهشب عاشورا محرم95: روضه            تعداد استفاده : 158
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت ریحانه الحسین(س)
مدت :
کد: 55198
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیشب عاشورا محرم95: مسجد ارک تهران            تعداد استفاده : 189
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : مسجد ارک تهران
مدت :
کد: 55197
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریشب تاسوعا محرم95: روضه شب تاسوعا            تعداد استفاده : 160
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت مکتب الزهرا(س)
مدت :
کد: 55196
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریشب تاسوعا محرم95: شور/به خدا دنیا را نمی خوام            تعداد استفاده : 142
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت مکتب الزهرا(س)
مدت :
کد: 55195
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریشب تاسوعا محرم95: شور: دستم نرسیده به ضریح            تعداد استفاده : 181
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت مکتب الزهرا(س)
مدت :
کد: 55194
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریشب تاسوعا محرم95: شور: یا عباس علیه السلام            تعداد استفاده : 167
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت مکتب الزهرا(س)
مدت :
کد: 55193
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریشب تاسوعا محرم95: یل صحرای کربلا            تعداد استفاده : 200
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت مکتب الزهرا(س)
مدت :
کد: 55192
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریشب تاسوعا محرم95: باورم نمیشه دستاتو            تعداد استفاده : 171
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت مکتب الزهرا(س)
مدت :
کد: 55191
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریشب تاسوعا محرم95: نوحه:یک طرف غرق خون            تعداد استفاده : 131
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت مکتب الزهرا(س)
مدت :
کد: 55190
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریشب تاسوعا محرم95: زمینه: پاشو حالا تا نبینم            تعداد استفاده : 161
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت مکتب الزهرا(س)
مدت :
کد: 55189
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریشب تاسوعا محرم95: زمینه: یا قتیل العبرات            تعداد استفاده : 139
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت مکتب الزهرا(س)
مدت :
کد: 55188
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریشب تاسوعا محرم95: روضه شب تاسوعا            تعداد استفاده : 165
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت مکتب الزهرا(س)
مدت :
کد: 55187
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریشب تاسوعا محرم95: مناجات با امام زمان عج            تعداد استفاده : 884
ندبه های انتظار
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت مکتب الزهرا(س)
مدت :
کد: 55186
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب تاسوعا محرم95: همه جا کربلاست            تعداد استفاده : 161
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت رایت العباس(ع) چیذر
مدت :
کد: 55185
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب تاسوعا محرم95: ای سرو همیشه راست قامت            تعداد استفاده : 162
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت رایت العباس(ع) چیذر
مدت :
کد: 55184
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب تاسوعا محرم95: ای سرو خفته            تعداد استفاده : 167
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت رایت العباس(ع) چیذر
مدت :
کد: 55183
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب تاسوعا محرم95: واحد: حسین از بین نخل ها            تعداد استفاده : 145
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت رایت العباس(ع) چیذر
مدت :
کد: 55182
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب تاسوعا محرم95: واحد/تمام حاجات ما            تعداد استفاده : 158
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت رایت العباس(ع) چیذر
مدت :
کد: 55181
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب تاسوعا محرم95: زمینه: ازنور سرشاری            تعداد استفاده : 230
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت رایت العباس(ع) چیذر
مدت :
کد: 55180
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب تاسوعا محرم95: زمینه: کیمدی اباالفضل(ع)            تعداد استفاده : 218
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
توضیحات : هیئت رایت العباس(ع) چیذر
مدت :
کد: 55179
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,581,436