خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- سایت : قدیم الاحسان

سایت : قدیم الاحسان
   تعداد 37
کربلایی مجتبی رمضانیشب هشتم محرم 95 : مسجد ارک تهران741
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی مجتبی رمضانی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
زمان :
کد: 54994
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج ابوالفضل بختیاریشب هشتم محرم 95 : مسجد ارک تهران824
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج ابوالفضل بختیاری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
زمان :
کد: 54993
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج حسین سازورشب هشتم محرم 95 : مسجد ارک تهران585
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
زمان :
کد: 54992
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیروز هشتم محرم 95: حسینیه صنف لباس فروشان - قسمت دوم551
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
زمان :
کد: 54991
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیروز هشتم محرم 95: حسینیه صنف لباس فروشان - قسمت اول534
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
زمان :
کد: 54990
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیشب هشتم محرم 95 : مسجد ارک تهران547
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
زمان :
کد: 54989
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیمناجات شب اول ماه مبارک رمضان1393 دوم472
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : فیلم
زمان :
کد: 14513
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیمناجات شب اول ماه مبارک رمضان1393 اول476
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : فیلم
زمان :
کد: 14512
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیمناجات شب دوم ماه مبارک رمضان 1393423
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : فیلم
زمان :
کد: 14511
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیمناجات شب سوم ماه مبارک رمضان 1393459
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : فیلم
زمان :
کد: 14510
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیمناجات شب چهارم ماه مبارک رمضان 1393443
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : فیلم
زمان :
کد: 14509
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیمناجات شب پنجم ماه مبارک رمضان 1393428
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : فیلم
زمان :
کد: 14508
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیمناجات شب ششم ماه مبارک رمضان 1393500
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : فیلم
زمان :
کد: 14507
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیمناجات شب هفتم ماه مبارک رمضان 1393481
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : فیلم
زمان :
کد: 14506
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیمناجات شب هشتم ماه مبارک رمضان 1393426
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : فیلم
زمان :
کد: 14505
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیمناجات شب نهم ماه مبارک رمضان 1393415
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : فیلم
زمان :
کد: 14504
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیمناجات شب دوم ماه مبارک رمضان1393 دوم431
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : فیلم
زمان :
کد: 14503
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیمناجات شب دهم ماه مبارک رمضان 1393457
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : فیلم
زمان :
کد: 14502
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیمناجات شب یازدهم ماه مبارک رمضان 1393655
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای سحر
نوع فایل : فیلم
زمان :
کد: 14501
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیمناجات شب دوازدهم ماه مبارک رمضان 1393433
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : فیلم
زمان :
کد: 14500
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیمناجات شب سیزدهم ماه مبارک رمضان 1393439
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : فیلم
زمان :
کد: 14499
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیمناجات شب چهاردهم ماه مبارک رمضان 1393591
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای مجیر
نوع فایل : فیلم
زمان :
کد: 14498
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیمناجات شب ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام ماه مبارک رمضان 1393570
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای مجیر
نوع فایل : فیلم
زمان :
کد: 14497
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیمناجات شب شانزدهم ماه مبارک رمضان 1393449
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : فیلم
زمان :
کد: 14496
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج منصور ارضیمناجات شب هفدهم ماه مبارک رمضان 1393423
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : فیلم
زمان :
کد: 14495
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,957,797,460