خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 100 - درباره خداوند، پیامبر ص و اهل بیت ع - ترجمه استاد دشتی


(نوشته اند که این سخنرانى را در جمعه سوّم ایّام خلافت خود در سال 35-هجرى در روز جمعه ایراد فرمود)
1-شناخت خدا
ستایش خداوندى را سزاست که احسان فراوانش بر آفریده ها گسترده و دست کرم او براى بخشش گشوده است.
 ص 187
او را بر همه کارهایش مى ستاییم و براى نگهدارى حق الهى از او یارى مى طلبیم و گواهى مى دهیم جز او خدایى نیست.
2-ویژگى هاى پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم )
و گواهى مى دهیم که محمّد (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) بنده و فرستاده اوست. او را فرستاد تا فرمان وى را آشکار و نام خدا را بر زبان راند. پس با امانت، رسالت خویش را به انجام رساند، و با راستى و درستى به راه خود رفت، و پرچم حق را در میان ما به یادگار گذاشت، هر کس از آن پیشى گیرد از دین خارج و آن کس که از آن عقب ماند هلاک گردد و هر کس همراهش باشد رستگار شود. راهنماى این پرچم، با درنگ و آرامش سخن مى گفت، و دیر و حساب شده به پا مى خاست، و آنگاه که بر مى خاست سخت و چالاک، به پیش مى رفت، پس چون در اطاعت او در آمدید، و او را بزرگ داشتید، مرگ او فرارسید و خدا او را از میان شما برد. پس از او چندان که خدا خواهد زندگانى مى گذرانید تا آن که خدا شخصى را بر انگیزاند که شما را متّحد سازد، و پراکندگى شما را جبران نماید.  مردم به چیزى که نیامده دل نبندید، و از آن که در گذشت مأیوس نباشید، که آن پشت کرده اگر یکى از پاهایش بلغزد، و دیگرى برقرار باشد شاید هر دو پا به جاى خود برگشته و استوار ماند.
3-تداوم امامت تا ظهور امام زمان علیه السّلام
آگاه باشید، مثل آل محمّد (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) چونان ستارگان آسمان است، اگر ستاره اى غروب کند، ستاره دیگرى طلوع خواهد کرد (تا ظهور صاحب الزمان علیه السّلام). گویا مى بینم در پرتو خاندان پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) نعمت هاى خدا بر شما تمام شده و شما به آنچه آرزو دارید رسیده اید.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 99 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 100

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,090,934