خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 129 - اندازه ها ومقیاس ها - ترجمه استاد دشتی


(در این خطبه امام علیه السّلام در باره اندازه ها و مقیاس ها صحبت فرمود، چون سیّد رضى بخشى از سخنرانى را آورده است همه مباحث مربوط به مقیاس ها در اینجا نیامده است)

 

1-وصف جامعه مسخ شده مسلمین
بندگان خدا شما و آنچه از این دنیا آرزومندید، مهمانانى هستید که مدّتى معیّن براى شما قرار داده شده، بدهکارانى هستید که مهلت کوتاهى در پرداخت آن دارید، و اعمال شما همگى حفظ مى شود، چه بسیارند تلاشگرانى که به جایى نرسیدند، و زحمتکشانى که زیان دیدند. در روزگارى هستید که خوبى به آن پشت کرده و مى گذرد، و بدى بدان روى آورده، پیش مى تازد، و طمع شیطان در هلاکت مردم بیشتر مى گردد. هم اکنون روزگارى است که ساز و برگ شیطان تقویت شده، نیرنگ و فریبش همگانى، و به دست آوردن شکار براى او آسان است. به هر سو مى خواهى نگاه کن آیا جز فقیرى مى بینى که با فقر دست و پنجه نرم مى کند یا ثروتمندى که نعمت خدا را کفران کرده و با بخل ورزیدن در اداء حقوق الهى، ثروت فراوانى گرد آورده است یا سرکشى که گوش او از شنیدن پند و اندرزها کر است
2-عبرت گرفتن از دنیا
 ص 247
کجایند خوبان و صالحان شما کجایند آزاد مردان و سخاوتمندان شما کجایند پرهیزکاران در کسب و کار کجایند پاکیزگان در راه و رسم مسلمانى آیا جز این است که همگى رخت بستند و رفتند و از این جهان پست و گذران و تیره کننده عیش و شادمانى گذشتند مگر نه این است که شما وارث آنها بر جاى آنان تکیه زدید، و در میان چیزهاى بى ارزش قرار دارید که لب هاى انسان به نکوهش آن مى جنبد تا قدر آنها را کوچک شمرده و براى همیشه یادشان فراموش گردد. پس در این نگرانى ها باید گفت: «الَّذِینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قالُوا إِنَّا». فساد آشکار شد، نه کسى باقى مانده که کار زشت را دگرگون کند، و نه کسى که از نافرمانى و معصیت باز دارد. شما با چنین وضعى مى خواهید در خانه قدس الهى و جوار رحمت پروردگارى قرار گیرید و عزیزترین دوستانش باشید هرگز خدا را نسبت به بهشت جاویدانش نمى توان فریفت، و جز با عبادت، رضایت او را نمى توان به دست آورد. نفرین بر آنان که امر به معروف مى کنند و خود ترک مى نمایند، و نهى از منکر دارند و خود مرتکب آن مى شوند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 136 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 137

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,366,275