خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 158 - فضیلت پیامبر ص و قرآن و خبر از آینده بنی امیه - ترجمه استاد دشتی


(برخى از شارحان گفتند که این خطبه در شهر کوفه ایراد شد)
1-ارزش پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) و قرآن
خداوند پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) را هنگامى فرستاد که پیامبران حضور نداشتند، و امّت ها در خواب غفلت بودند، و رشته هاى دوستى و انسانیّت از هم گسسته بود. پس پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) به میان خلق آمد در حالى که کتاب هاى پیامبران پیشین را تصدیق کرد، و با «نورى» هدایتگر انسانها شد که همه باید از آن اطاعت نمایند، و آن، نور قرآن کریم است. از قرآن بخواهید تا سخن گوید، که هرگز سخن نمى گوید، امّا من شما را از معارف آن خبر مى دهم، بدانید که در قرآن علم آینده، و حدیث روزگاران گذشته است، شفا دهنده دردهاى شما، و سامان دهنده امور فردى و اجتماعى شما است.
2-خبر از آینده دردناک بنى امیّه
پس از تسلّط فرزندان امیّه، خانه اى در شهر یا خیمه اى در بیابان باقى نمى ماند جز آن که ستمگران بنى امیّه، اندوه و غم را بدانجا مى کشانند، و بلا و کینه توزى را در همه جا مطرح مى کنند. پس در آن روز براى مردم نه عذر خواهى در آسمان و نه یاورى در زمین باقى خواهد ماند،
 ص 297
زیرا نا اهلان را به زمامدارى برگزیده اید، و زمامدارى را به جایگاه دروغینى قرار داده اید. امّا به زودى خداوند از ستمگران بنى امیّه انتقام مى گیرد، خوردنى را به خوردنى، و نوشیدنى را به نوشیدنى، خوردنى تلخ تر از گیاه «علقم»، و نوشیدنى تلخ و جانگدازتر از شیره درخت «صبر» خداوند از درون ترس و وحشت، و از بیرون، شمشیر را بر آنها مسلّط خواهد کرد که آنان مرکب هاى عصیان و نافرمانى و شتران بار کش گناهانند.  من پیاپى سوگند مى خورم که پس از من بنى امیّه خلافت را چونان خلط سینه بیرون مى اندازند، و پس از آن دیگر، تا شب و روز از پى هم در گردش است مزه حکومت را براى بار دیگر نخواهند چشید.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 168

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,132,792,259