خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 159 - وصف کشور داری خویش - ترجمه استاد دشتی


(امام در شهر کوفه خطاب به کوفیان فرمود:)
با شما به نیکویى زندگى کردم، و به قدر توان از هر سو نگهبانى شما دادم، و از بندهاى بردگى و ذلّت شما را نجات داده، و از حلقه هاى ستم رهایى بخشیدم، تا سپاسگزارى فراوان من برابر نیکى اندک شما باشد، و چشم پوشى از زشتى هاى بسیار شما که به چشم دیدم و با بدن لمس کردم.

 


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 168 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 169

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,980,172,808