خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 164 - هشدار به عثمان - ترجمه استاد دشتی


(در سال 34-هجرى مردم در اطراف امام جمع شده و از عثمان شکایت کردند و از او خواستند که با عثمان صحبت کند تا از اشتباهات خود دست بردارد)
همانا مردم پشت سر من هستند و مرا میان تو و خودشان میانجى قرار داده اند، به خدا نمى دانم با تو چه بگویم چیزى را نمى دانم که تو ندانى، تو را به چیزى راهنمایى نمى کنم که نشناسى، تو مى دانى آنچه ما مى دانیم. ما به چیزى پیشى نگرفته ایم که تو را آگاه سازیم، و چیزى ما در پنهانى نیافته ایم که آن را به تو ابلاغ کنیم. دیدى چنانکه ما دیدم، شنیدى چنانکه ما شنیدیم، با رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) بودى چنانکه ما بودیم، پسر ابو قحافه (ابا بکر) و پسر خطّاب، در عمل به حق، از تو بهتر نبودند، تو به رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) در خویشاوندى از آن دو نزدیک ترى، و داماد او شدى که آنان نشدند، پس خدا را، خدا را، پروا کن سوگند به خدا، تو کور نیستى تا بینایت کنند، نادان نیستى تا تو را تعلیم دهند،
 ص 311
راه ها روشن است، و نشانه هاى دین برپاست. پس بدان که برترین بندگان خدا در پیشگاه او رهبر عادل است که خود هدایت شده و دیگران را هدایت مى کند، سنّت شناخته شده را بر پا دارد، و بدعت ناشناخته را بمیراند. سنّت ها روشن و نشانه هایش آشکار است، بدعت ها آشکار و نشانه هاى آن بر پاست، و بدترین مردم نزد خدا، رهبر ستمگرى است که خود گمراه و مایه گمراهى دیگران است، که سنّت پذیرفته را بمیراند، و بدعت ترک شده را زنده گرداند. من از پیامبر خدا (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) شنیدم که گفت: «روز قیامت رهبر ستمگر را بیاورند که نه یاورى دارد و نه کسى از او پوزش خواهى مى کند، پس او را در آتش جهنم افکنند، و در آن چنان مى چرخد که سنگ آسیاب، تا به قعر دوزخ رسیده به زنجیر کشیده شود» من تو را به خدا سوگند مى دهم که امام کشته شده این امّت مباشى، چرا که پیش از این گفته مى شد. «در میان این امّت، امامى به قتل خواهد رسید که در کشتار تا روز قیامت گشوده خواهد شد و کارهاى امّت اسلامى با آن مشتبه شود، و فتنه و فساد در میانشان گسترش یابد، تا آنجا که حق را از باطل نمى شناسند، و به سختى در آن فتنه ها غوطه ور مى گردند». براى مروان  چونان حیوان به غارت گرفته مباش که تو را هر جا خواست براند، آن هم پس از سالیانى که از عمر تو گذشته  و تجربه اى که به دست آورده اى. (عثمان گفت «با مردم صحبت کن که مرا مهلت دهند تا از عهده ستمى که به آنان رفته بر آیم») امام علیه السلام فرمود: آنچه در مدینه است به مهلت نیاز ندارد، و آنچه مربوط به بیرون مدینه باشد تا رسیدن فرمانت مهلت دارند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 177 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 178

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,076,023,466