خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 170 - گفتگو با فرستاده بصریان و روش امام ع در هدایت وی - ترجمه استاد دشتی


(در آستانه جنگ بصره، در سال 36 هجرى، گروهى از اعراب، کلیب جرمى را جهت آگاهى از حقیقت و دانستن علل مبارزه امام علیه السّلام با ناکثین به نمایندگى نزد حضرت على علیه السّلام فرستادند. امام به گونه اى با آن شخص صحبت فرمود: که حقیقت را دریافت. آنگاه به او فرمود: بیعت کن. وى گفت: من نماینده گروهى هستم و قبل از مراجعه به آنان به هیچ کارى اقدام نمى کنم. امام فرمود:)
اگر آنها تو را مى فرستادند که محل ریزش باران را بیابى، سپس به سوى آنان باز مى گشتى و از گیاه و سبزه و آب خبر مى دادى، اگر مخالفت مى کردند،
 ص 325
و به سرزمین هاى خشک و بى آب روى مى آوردند تو چه مى کردى (گفت: آنها را رها مى کردم و به سوى آب و گیاه مى رفتم، امام فرمود:) پس دستت را براى بیعت کردن بگشاى. (مرد گفت: سوگند به خدا به هنگام روشن شدن حق، توانایى مخالفت نداشتم و با امام علیه السّلام بیعت کردم) .

 


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 186 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 187

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,056,194,490