خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 178 - وصف علم و قدرت خدا و روش برخورد با دنیا - ترجمه استاد دشتی


 ص 341

 

(گفته اند این خطبه را پس از اعلام نظر داوران حکمیّت در «دومة الجندل» ایراد فرموده است)  
1-خدا شناسى
هیچ کارى خدا را از کار دیگر باز نمى دارد، و گذشت زمان در او دگرگونى ایجاد نمى کند، و مکانى او را در بر نمى گیرد، هیچ زبانى قدرت وصف او را ندارد، و چیزى از خدا مخفى و پنهان نیست. نه تعداد قطرات فراوان آب ها، و نه ستارگان انبوه آسمان، و نه ذرّات خاک همراه با گرد بادها در هوا، و نه حرکات مورچگان بر سنگ هاى سخت، و نه استراحتگاه مورچگان ریز در شب هاى تار. خدا از مکان ریزش برگ درختان، و حرکات مخفیانه، چشم ها آگاه است. و شهادت مى دهم که جز اللّه، خدایى نیست، همتایى نداشته و شک و تردیدى در او راه ندارد. دین او را انکار نمى کنم و به آفریدگارى او اعتقاد دارم شهادت کسى که نیّت او راست، درون او پاک، یقین او خالص، و میزان عمل او گران سنگ است و شهادت مى دهم که محمّد (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) بنده و فرستاده و برگزیده او از میان انسان هاست. پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) براى تشریح حقائق آیین الهى انتخاب، و به ارزش هاى ویژه اخلاقى گرامى داشته شد. او را براى رساندن رسالت هاى کریمانه اش برگزید، نشانه هاى هدایت به وسیله او آشکار، و تاریکى هاى جهل و گمراهى با نور هدایت او از میان رفت.
2-روش برخورد با دنیا
اى مردم دنیا آرزومندان و خواهان خود را فریب مى دهد، براى شیفتگان خود ارزشى قائل نیست، و آن کس را که بر دنیا پیروز شود مغلوب گرداند. به خدا سوگند هرگز ملّتى از ناز و نعمت زندگى گرفته نشدند مگر به کیفر گناهانى که انجام داده اند، زیرا خداوند بر بندگان خود ستم روا نمى دارد، اگر مردم به هنگام نزول بلاها، و گرفته شدن نعمت ها، با درستى نیّت در پیشگاه خدا زارى کنند، و با قلب هاى پر از محبّت از خداوند درخواست عفو نمایند، آنچه از دستشان رفته باز خواهد گشت، و هر گونه فسادى اصلاح خواهد شد. من بر شما ترسناکم که در جهالت و غرور فرو رفته باشید، چه اینکه در گذشته به سویى کشیده شدید که قابل ستایش نبود. امّا اگر در زندگانى خود اصلاحاتى پدید آورید، سعادتمند خواهید شد، وظیفه من جز تلاش و کوشش در اصلاح امور شما نیست، اگر مى خواستم، بى مهره هاى شما را باز گو مى کردم. خدا آنچه را گذشت ببخشاید.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 197 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 198

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,132,785,117