خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 180 - در نکوهش یارانش و علل انحطاط فکری کوفیان - ترجمه استاد دشتی


(در سال 37 هجرى جهت کمک به محمّد بن ابى بکر در مصر در نکوهش یاران ایراد کرد)
1-نکوهش کوفیان
خدا را بر آنچه که خواسته و هر کار که مقدّر فرمود:ه ستایش مى کنم، و او را بر این گرفتار شدنم به شما کوفیان مى ستایم. اى مردمى که هر گاه فرمان دادم اطاعت نکردید، و هر زمان شما را دعوت کردم پاسخ ندادید، هر گاه شما را مهلت مى دهم در بیهودگى فرو مى روید، و در هنگامه جنگ سست و ناتوانید، اگر مردم اطراف امام خود جمع شوند طعنه زده، و اگر شما را براى حل مشکلى بخوانند سرباز مى زنید. پدر مباد دشمنان شما را براى پیروزى منتظر چه چیزى هستید چرا براى گرفتن حق خود در جهاد نمى کنید آیا در انتظار مرگ یا ذلّت هستید به خدا سوگند، اگر مرگ من فرا رسد-  که حتما خواهد رسید-  بین من و شما جدایى خواهد افتاد، در حالى که من از همنشینى با شما ناراحت، و حضورتان براى من بى فایده بود.
2-علل سقوط و انحطاط فکرى کوفیان
خدا خیرتان دهد، آیا دینى نیست که شما را گرد آورد آیا غیرتى نیست که شما را براى جنگ با دشمن بسیج کند شگفت آور نیست که معاویه انسان هاى جفا کار پست را مى خواند و آنها بدون انتظار کمک و بخششى از او پیروى مى کنند و من شما را براى یارى حق مى خوانم، در حالى که شما بازماندگان اسلام، و یادگار مسلمانان پیشین مى باشید، با کمک و عطایا شما را دعوت مى کنم ولى از اطراف من پراکنده مى شوید، و به تفرقه و اختلاف روى مى آورید. نه از دستورات من راضى مى شوید،
 ص 345
و نه شما را به خشم مى آورد که بر ضد من اجتماع کنید، اکنون دوست داشتنى ترین چیزى که آرزو مى کنم، مرگ است.  کتاب خدا را به شما آموختم، و راه و رسم استدلال را به شما آموزش دادم، و آنچه را که نمى شناختید به شما شناساندم، و دانشى را که به کامتان سازگار نبود جرعه جرعه به شما نوشاندم. اى کاش نابینا مى دید و خفته بیدار مى شد  سوگند به خدا چه نادان مردمى که رهبر آنان معاویه، و آموزگارشان پسر نابغه (عمرو عاص) باشد .


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 198 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 199

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,132,774,318