خدمات تلفن همراه تبیان

نهج البلاغه تبیان - حکمت : 201 - امدادهاى الهى و حفظ انسان (اعتقادى، معنوى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: با هر انسانى دو فرشته است که او را حفظ مى کنند، و چون تقدیر الهى فرا رسد، تنهایش مى گذارند، که همانا زمان عمر انسان، سپرى نگهدارنده است.

با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 414 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 415

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,722,968,285