خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 205 - برخورد قاطعانه با سران ناکثین طلحه و زبیر - ترجمه استاد دشتی


(طلحه و زبیر پس از بیعت با امام علیه السّلام اعتراض کردند که چرا در امور کشور با آنان مشورت نکرده و از آنها کمک نگرفته است. فرمود:)
برخورد قاطعانه با سران ناکثین (طلحه و زبیر)
به اندک چیزى خشمناک شدید، و خوبى هاى فراوان را از یاد بردید ممکن است به من خبر دهید که کدام حقّى را از شما باز داشته ام یا کدام سهم را براى خود برداشته ام. و بر شما ستم کردم و کدام شکایت حقّى پیش من آورده شده که ضعف نشان دادم و کدام فرمان الهى را آگاه نبوده و راه آن را به اشتباه پیموده ام به خدا سوگند، من به خلافت رغبتى نداشته، و به ولایت بر شما علاقه اى نشان نمى دادم، و این شما بودید که مرا به آن دعوت کردید، و آن را بر من تحمیل کردید. روزى که خلافت به من رسید در قرآن نظر افکندم، هر دستورى که داده، و هر فرمانى که فرمود:ه پیروى کردم، به راه و رسم پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) اقتدا کردم. پس هیچ نیازى به حکم و رأى شما و دیگران ندارم، هنوز چیزى پیش نیامده که حکم آن را ندانم، و نیاز به مشورت شما و دیگر برادران مسلمان داشته باشم، اگر چنین بود از شما و دیگران روى گردان نبودم. و امّا اعتراض شما که چرا با همه به تساوى رفتار کردم: این روشى نبود که به رأى خود، و یا با خواسته دل خود انجام داده باشم، بلکه من و شما این گونه رفتار را از دستور العمل هاى پیامبر اسلام (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) آموختیم، که چه حکمى آورد و چگونه آن را اجرا فرمود: پس در تقسیمى که خدا به آن فرمان داد به شما نیازى نداشتم. سوگند به خدا، نه شما، و نه دیگران را بر من حقّى نیست که زبان به اعتراض گشایند. خداوند قلب هاى شما و ما را به سوى حق هدایت فرماید،

 ص 429
و شکیبایى و استقامت را به ما و شما الهام کند  (سپس فرمود:) خدا رحمت کند آن کس را که حقّى را بنگرد و یارى کند، یا ستمى مشاهده کرده آن را نابود سازد، و حق را یارى داده تا به صاحبش باز گردد.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 255 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 256

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,132,798,821